NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Aktualności

Informacje ogólne

Opłaty

Deklaracja

Harmonogram

Segregacja

Pytania i odpowiedzi

Przepisy prawne

Kampania edukacyjna

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

RDR

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

PSZOK

 

 

 

AKTUALNOŚCI

 

Komunikat dot. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Cedrach Wielkich

Informujemy , iż w dniu 15.08.2015r. (sobota) ze względu na przypadające w tym dniu święto, Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Cedrach Wielkich  (PSZOK) będzie nieczynny

aktualizacja: 06.08.2015

 

 

 

Urząd Gminy Cedry Wielkie

oraz firma Sita Północ Spółka z o.o. informuje, że :

- wywóz ODPADÓW ZMIESZANYCH z miejscowości Stanisławowo, Wocławy, Trutnowy, których odbiór przypada na dzień 06.04.2015r.(PONIEDZIAŁEK), zostanie przeniesiony na dzień 4.04.2015r. (SOBOTA);

- wywóz PAPIERU z miejscowości Cedry Wielkie, Trutnowy, Długie Pole, Giemlice, Kiezmark, Leszkowy, których odbiór przypada  na dzień 1.05.2015r. (PIĄTEK), zostanie przeniesiony na dzień 30.04.2015r. (CZWARTEK);

- wywóz ODPADÓW ZMIESZANYCH z miejscowości Kiezmark, Leszkowy, Długie Pole, których odbiór przypada na dzień 04.06.2015r. (CZWARTEK), zostanie przeniesiony na dzień 6.06.2015r. (SOBOTA).

aktualizacja: 19.03.2015

 

 

 

Komunikat dot. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Cedrach Wielkich.

Informujemy, iż w dniu 21.03.2015r. (sobota) oraz 04.04.2015r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Cedrach Wielkich (PSZOK) będzie nieczynny.

Jednocześnie przypominamy, iż PSZOK oprócz sobót otwarty jest również w każda środę w godz. od 13.00 do 18.00.

aktualizacja: 03.03.2015

 

 

 

Komunikat dot. odbioru odpadów komunalnych.

W imieniu przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne uprzejmie informujemy, że w związku z awarią śmieciarki z części nieruchomości z miejscowości Cedry Małe odpady komunalne zostaną odebrane jutro rano. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

aktualizacja: 25.02.2015

 

 

 

Komunikat dot. worków na odpady selektywne.

Urząd Gminy w Cedrach Wielkich informuje, iż w dniach 08.12. - 22.12.2014r. firma Sita Północ Sp. z o.o. będzie dostarczała mieszkańcom komplet worków na odpady selektywne na okres I półrocza 2015r.

aktualizacja: 04.12.2014

 

 

Komunikat dot. odbioru odpadów komunalnych w okresie świąteczno-noworocznym.


Urząd Gminy Cedry Wielkie informuje, iż w związku ze zbliżającym się okresem świąteczno-noworocznym ulegną zmianie dni odbioru odpadów w następujących miejscowościach:

1.) Błotnik, Cedry Małe, Trzcinisko

- odbiór SZKŁA nastąpi w dn. 24.12.2014r. (środa) zamiast 25.12.2014r.

- odbiór PAPIERU nastąpi w dn. 27.12.2014r. (sobota) zamiast 26.12.2014r.

2.) Koszwały, Miłocin, Stanisławowo, Wocławy

- odbiór PAPIERU nastąpi w dn. 27.12.2014r. (sobota) zamiast 26.12.2014r.

3.) Kiezmark, Leszkowy

- odbiór ODPADÓW ZMIESZANYCH nastąpi w dn. 30.12.2014r. (wtorek) zamiast 01.01.2015r.

4.) Długie Pole

- odbiór ODPADÓW ZMIESZANYCH nastąpi w dn. 03.01.2015r. (sobota) zamiast 01.01.2015r.

5.) Długie Pole, Giemlice, Kiezmark, Leszkowy

- odbiór TWORZYW SZTUCZNYCH nastąpi w dn. 10.01.2015r. (sobota) zamiast  06.01.2015r.

Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej Gminy Cedry Wielkie dostępny jest już harmonogram odbioru odpadów komunalnych na I półrocze 2015r.

aktualizacja: 04.12.2014

 

 

 

Dobre rady na bioodpady.

Gmina Cedry Wielkie zachęca wszystkich mieszkańców do przydomowego kompostowania odpadów biodegradowalnych. Bioodpady stanowią ok. 40% wszystkich domowych odpadów, ich kompostowanie nie tylko stwarza możliwość uzyskania cennego nawozu naturalnego, ale również pozwala na ograniczenie kosztów wywozu odpadów.

Kompostowanie to stara metoda produkcji wartościowego nawozu organicznego - kompostu. Odpady organiczne są przetwarzane w czasie kompostowania przez różne mikroorganizmy w postaci prostych związków, które mogą wzbogacać glebę pod uprawę roślin.

Więcej szczegółowych informacji  >> Załącznik

aktualizacja
: 30.09.2014

 

 

 

Komunikat dot. worków na odpady selektywne.

Urząd Gminy w Cedrach Wielkich informuje, iż w dniach 16.06. - 30.06.2014 r. firma Sita Północ Sp. z o.o. (dawniej PRSP S.A.) będzie dostarczała mieszkańcom komplet worków na odpady selektywne na okres II półrocza 2014 r.

aktualizacja: 16.06.2014

 

 

 

Komunikat dot. odbioru odpadów komunalnych.

Urząd Gminy Cedry Wielkie informuje, iż w związku ze zbliżającym się świętem w dniu 19.06.2014 r. (czwartek) ulegnie zmianie dzień odbioru ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH w następujących miejscowościach: Długie Pole, Giemlice, Kiezmark, Leszkowy. Odbiór odpadów nastąpi w dniu 21.06.2014 r. (sobota).

aktualizacja: 12.06.2014

 

 

 


Informujemy mieszkańców Gminy Cedry Wielkie, iż w dniach 9-12 czerwca br. (poniedziałek-czwartek) odbędzie się OBJAZDOWA ZBIÓRKA (akcja "wystawka") następujących odpadów: 1.Zużyte opony od pojazdów osobowych jak i rolniczych, 2.Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 3.Odpady wielkogabarytowe (tj. meble, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.).

Ww. odpady zostaną odebrane bezpośrednio sprzed nieruchomości mieszkańców zgodnie z poniższym harmonogramem:

•09.06.2014r. (poniedziałek) - CEDRY WIELKIE, LESZKOWY

•10.06.2014r. (wtorek) - CEDRY MAŁE, KOSZWAŁY

•11.06.2014r. (środa) - WOCŁAWY, STANISŁAWOWO, TRUTNOWY, MIŁOCIN

•12.06.2014R. (czwartek) - GIEMLICE, DŁUGIE POLE, KIEZMARK, BŁOTNIK, TRZCINISKO

Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej proszeni są o wystawienie odpadów przed posesjami, mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej - przy wiatach lub pojemnikach na odpady. Odpady należy wystawić wieczorem w dniu poprzedzającym dzień zbiórki, ponieważ objazd będzie odbywał się od godzin porannych. Odpady wystawione w późniejszym czasie nie będą odbierane.

aktualizacja: 28.05.2014

 

 

Komunikat dot. odbioru odpadów komunalnych.


Informujemy, iż w związku ze zbliżającym się świętem w dn. 01.05.2014r. (czwartek) ulegnie zmianie dzień odbioru SZKŁA w następujących miejscowościach: Długie Pole, Giemlice, Kiezmark, Leszkowy.


Odbiór odpadów nastąpi w dniu 30.04.2014r (w środę).


Jednocześnie informujemy, iż dn. 03.05.2014r (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych w Cedrach Wielkich ( PSZOK) będzie nieczynny, ze względu na przypadające w tym dniu święto.

aktualizacja: 23.04.2014

 

Komunikat dot. obniżki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.


Informujemy, iż od 1 czerwca 2014 r. stawka za odbiór i gospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny dla gospodarstw 1-2 osobowych będzie wynosić 23 zł /m-c. Dotychczas opłata wynosiła 28 zł/m-c.


Zmiana stawki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Informujemy również, że w przypadku nieruchomości wielolokalowych (dot. spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych), deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winien złożyć zarząd nieruchomością wspólną.


Termin składania deklaracji upływa 23 maja 2014 r.


Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy w Cedrach Wielkich przy ul. M. Płażyńskiego 16 (pok. nr 14) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16 83-020 Cedry Wielkie.

Druk deklaracji


aktualizacja: 22.04.2014

 

OGŁOSZENIE


Informujemy, iż od kwietnia br. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Cedrach Wielkich będzie otwarty w każdą środę i sobotę (z wyłączeniem dni świątecznych).


GODZINY OTWARCIA:
Środa
- 13.00 – 18.00
Sobota - 10.00 – 15.00


aktualizacja: 27.03.2014

 

KOMUNIKAT


Informujemy, iż w związku ze zbliżającymi się świętami w miesiącu kwietniu ulegnie zmianie dzień odbioru zmieszanych odpadów komunalnych w następujących miejscowościach: STANISŁAWOWO, WOCŁAWY, TRUTNOWY.


Odpady zostaną odebrane dn. 19.04.2014r. (sobota), a nie jak było wcześniej wskazane w harmonogramie 21.04.2014r (poniedziałek).


aktualizacja: 27.03.2014

 

ZAWIADOMIENIE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK


Informujemy, iż Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych S.A. z siedzibą w Gdańsku, z dniem 2 stycznia 2014 roku zostało połączone ze Spółką SITA POMORZE Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie. W związku z powyższym połączeniem zmianie uległy dane identyfikacyjne przedsiębiorstwa odbierającego odpady komunalne z terenu nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cedry Wielkie – aktualnie dane te przedstawiają się następująco:


„SITA PÓŁNOC” Spółka z o.o.
u. Trakt Św. Wojciecha 43/45
80-044 Gdańsk


aktualizacja: 24.02.2014

 

Komunikat


Informujemy, iż w miesiącu styczniu ulegnie zmianie dzień odbioru odpadów komunalnych w miejscowościach:

Trzcinisko
, Błotnik, Cedry Małe - ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE - zamiast 01.01.2014r.(środa) odbiór odpadów nastąpi w dniu 02.01.2014r.(czwartek);


Cedry Wielkie, Trutnowy - TWORZYWA SZTUCZNE - zamiast 06.01.2014r.(poniedziałek) odbiór odpadów nastąpi w dniu 07.01.2014r. (wtorek).


aktualizacja: 20.12.2013

 

Komunikat


Urząd Gminy w Cedrach Wielkich informuje, iż w dniach 02-13.12.2013r. firma PRSP S.A. będzie dostarczała komplet worków na odpady selektywne - 6 szt. worków koloru żółtego, niebieskiego i zielonego na okres I półrocza 2014r. W przypadku niezastania właściciela nieruchomości pod wskazanym adresem, firma pozostawi worki do odbioru przez mieszkańców u sołtysa danej miejscowości..

aktualizacja: 27.11.2013

 

Komunikat


Urząd Gminy Cedry Wielkie informuje, iż w związku ze zbliżającymi się świętami w miesiącu grudniu (25.12.2013r. - 26.12.2013r.) ulegnie zmianie dzień odbioru selektywnych odpadów komunalnych - SZKŁA w następujących miejscowościach: Koszwały, Miłocin, Stanisławowo, Wocławy, Błotnik, Cedry Małe oraz Trzcinisko.

Odbiór odpadów nastąpi w dniu 28.12.2013 r. (sobota).


aktualizacja: 26.11.2013

 

Komunikat


Urząd Gminy Cedry Wielkie informuje mieszkańców miejscowości Długie Pole, Giemlice, Kiezmark, Leszkowy, iż z dniem 15.11.2013 r. zostaje zmieniony harmonogram odbioru odpadów typu PAPIER. Odpady odbierane będą od mieszkańców w piątki, a nie jak dotychczas w soboty. Poniżej daty odbioru.

Listopad - 15.11.2013r. (piątek)
Grudzień
- 13.12.2013r. (piątek)

aktualizacja: 06.11.2013

 

 

UWAGA ! Zmiana odbioru odpadów selektywnych w miesiącu listopadzie.


Urząd Gminy Cedry Wielkie informuje, iż w związku ze zbliżającymi się świętami w miesiącu listopadzie (01.11.2013r. i 11.11.2013r.) ulegnie zmianie dzień odbioru selektywnych odpadów komunalnych w następujących miejscowościach:


Koszwały, Miłocin, Stanisławowo i WocławyPAPIER - zamiast 01.11.2013 r. (piątek) odbiór odpadów nastąpi 02.11.2013 r. (sobota);

Cedry
Wielkie, TrutnowyTWORZYWA SZTUCZNE – zamiast 11.11.2013 r. (poniedziałek) odbiór odpadów nastąpi 12.11.2013r. (wtorek).

aktualizacja: 17.10.2013

 

Co można przywozić do PSZOK-a ?

 

Odpady wielkogabarytowe – stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

Tworzywa sztuczne- puste i zgniecione butelki PET, folia, torebki z tworzyw sztucznych, puste plastikowe butelki po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności, opakowania wielomateriałowe tj. typu kartoniki po mleku czy soku typu TETRAPAK. Do tworzyw sztucznych nie wrzucamy: opakowań i butelek po olejach spożywczych, samochodowych i smarach, opakowań po farbach i lakierach, opakowań po nawozach, środkach owadobójczych i chwastobójczych, styropianu, gumy.

Papier i tektura- książki bez twardych okładek materiałowych i tekturowych, zeszyty, papiery biurowe zadrukowane i niezadrukowane, broszury, foldery i ulotki reklamowe, akta z papieru białego, dokumenty, gazety kolorowe, kartony

 

Szkło - butelki, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach

Metale - puszki po napojach, puszki po konserwach, drobny złom żelazny, metale kolorowe, kapsle, patelnie, zużyte sztućce itp. Do metali nie wrzucamy: -sprzętu AGD, butelek po aerozolach, puszek po farbach, lakierach,

Tekstylia- odzież, ubrania, tkaniny

 

Odpady budowlane i remontowe - odpady z  betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów np. posadzki betonowe, beton; gruz ceglany np. cegły, pustaki, cement; odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia np. wanny, zlewy, płytki ceramiczne; usunięte tynki, tapety, okleiny itp.; drewno np. belki, konstrukcje drewniane, deski, boazeria, panele, drzwi; szkło np. szyby okienne; tworzywa sztuczne np. rynny z PCV, rury wodociągowe i kanalizacyjne, ramy okienne z PCV;

Zużyte opony - zużyte opony z pojazdów osobowych oraz zużyte opony rowerów, wózków itp.

Odpady ulegające biodegradacji  –zalicza się do nich odpady kuchenne, odpady zielone powstających m. in. w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów (liście, trawa, pocięte gałęzie drzew i krzewów, łodygi, kwiaty), drewno i opakowania z drewna

 

Opakowania wielomateriałowe – kartoniki po mleku, sokach typu TETRAPAK, opakowania składające się z laminatu z folii, papieru i aluminium tj. opakowania po chipsach, batonach, ciastkach, zupkach w proszku itp.

Chemikalia - opakowania zawierające resztki farb i lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn oraz opakowania po aerozolach.

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  - należy przez to rozumieć wyselekcjonowane z odpadów komunalnych kompletne zużyte urządzenia, będące odpadami w rozumieniu zapisów ustawy o odpadach, do których zalicza się:

  1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne;
  2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: odkurzacze, zamiatacze dywanów, żelazka, tostery, frytkownice, miksery, noże elektryczne, urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała oraz wagi;
  3. Sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny: komputery, laptopy (w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura), stacje robocze, notebooki, notepady, kalkulatory kieszonkowe i biurowe, elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, faksy, teleksy, telefony, telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe;
  4. Sprzęt audiowizualny: odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, kamery wideo, sprzęt hi-fi, wzmacniacze dźwięku;
  5. Sprzęt oświetleniowy: oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych, liniowe lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, niskoprężne lampy sodowe;
  6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, piły, maszyny do szycia;
  7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy typu kolejki elektryczne i tory wyścigowe, gry wideo, kieszonkowe konsole do gier wideo;
  8. Przyrządy do nadzoru i kontroli: czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty;

Baterie i akumulatory - baterie i akumulatory ołowiowe, niklowo-kadmowe i inne, baterie i akumulatory małogabarytowe (paluszki, płaskie, itp.)

 

Przeterminowane leki – leki po terminie przydatności, leki nie zużyte do końca opakowania

 

Ważne:

  • PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych
  • PSZOK nie przyjmuje odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej oraz z nieruchomości niezamieszkałych

Odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych, które nie kwalifikują się do ww. segregacji należy traktować jako odpady zmieszane.

aktualizacja: 20.09.2013

 

Komunikat dot. segregacji i worków na śmieci.

W związku z tym, iż firma PRSP S.A. nie dostarczyła na czas do wszystkich mieszkańców worków zastępczych uspokajamy wszystkich mieszkańców, że do chwili dostarczenia worków na selekty, odpady segregowane można wrzucać do pojemników na odpady zmieszane bez segregacji. Od mieszkańców, którzy dokonają segregacji do własnych worków zastępczych odpady zostaną odebrane zgodnie z harmonogramem odbioru.

aktualizacja: 02.07.2013

 

Komunikat dot. worków na śmieci.

Urząd Gminy w Cedrach Wielkich informuje, iż ze względu na opóźnienia w produkcji worków na odpady segregowane, firma PRSP S.A. w dniach 28-30.06.2013r. będzie rozwoziła worki zastępcze – 3 sztuki na miesiąc lipiec. Kolorowe worki do segregacji na pozostałe miesiące rozwożone będą w późniejszym  terminie.

aktualizacja: 28.06.2013

 

Dostawa pojemników i worków na odpady komunalne.

Informujemy, iż firma PRSP S.A, która wygrała przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w dniu 22.06.2013 roku (sobota) będzie rozwozić pojemniki dla mieszkańców, którzy nie posiadali umowy na odbiór odpadów bądź mieli zawartą umowę z inną firmą wywozową. Worki na odpady selektywne dostarczane będą do mieszkańców w dn. 27-30.06.2013 r. W przypadku niezastania właściciela nieruchomości pod wskazanym adresem, firma pozostawi worki do odbioru przez mieszkańców u sołtysa danej miejscowości. Jednocześnie informujemy, iż wymiana pojemników według złożonych przez mieszkańców deklaracji nastąpi do końca lipca br.

aktualizacja: 20.06.2013

 

aktualizacja: 22.04.2013

 

Nowe zasady wywozu śmieci.

Od 1 lipca 2013 r. zacznie obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami. W załączniku poniżej przedstawiamy najważniejsze zagadnienia związane ze zmianami w gospodarowaniu odpadami komunalnymi w naszej gminie.

Załącznik

aktualizacja: 04.04.2013

 

Dot. wypowiadania dotychczasowych umów na odbiór odpadów komunalnych z firmą Altvater Piła Sp.z o.o.

 

Poniżej zamieszczamy oświadczenie otrzymane od firmy Altvater Piła Sp. z o.o. dotyczące wypowiadania umów o świadczenie usług komunalnych.

Załącznik

aktualizacja: 18.02.2013

 

Dot. wypowiadania dotychczasowych umów na odbiór odpadów komunalnych z firmą PRSP S.A.

 

W związku z licznymi wątpliwościami mieszkańców Gminy Cedry Wielkie dotyczącymi wypowiadania umów na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych, informujemy, iż tut. Urząd wystąpił do Przedsiębiorstwa Robót Sanitarno – Porządkowych S.A. w Gdańsku z prośbą o oficjalne stanowisko w tej kwestii.  Poniżej zamieszczamy odpowiedź ww . przedsiębiorstwa w przedmiotowej sprawie.

Załącznik

aktualizacja: 18.01.2013

 

Przyjęcie uchwał wprowadzających w gminie nowy system gospodarowania odpadami.

 

Od 1 stycznia 2012 r. trwa w całym kraju wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami wprowadzonego zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach. Do wdrożenia nowego systemu zobowiązała nas Unia Europejska. Obecnie właściciele nieruchomości muszą zawierać indywidualne umowy z odbiorcą odpadów i rozliczają się finansowo z firmami świadczącymi takie usługi. Od 1 lipca 2013 r. odbiorcą odpadów komunalnych od mieszkańców będzie firma wyłoniona w ramach zorganizowanego przez gminę przetargu. Koszty finansowania systemu pokrywane będą z budżetu gminy poprzez wprowadzoną opłatę. Opłata będzie uiszczana przez mieszkańców na rzecz budżetu gminy, a nie jak dotychczas na rzecz firmy świadczącej usługę odbioru odpadów. Stawka opłaty może zależeć od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, od ilości zużytej wody z danej nieruchomości, od powierzchni lokalu mieszkalnego albo od gospodarstwa domowego. Aby upowszechnić selektywne zbieranie odpadów „u źródła” ustawodawca nakazał określić niższą stawkę opłaty, jeżeli odpady będą zbierane w sposób selektywny. Ponadto gmina zobowiązana jest zorganizować punkty selektywnego zbierania odpadów,  do których wszyscy mieszkańcy będą mogli dodatkowo oddać zebrane odpady (znikną zmartwienia co zrobić ze starą pralką, szafą, zużytymi bateriami czy przeterminowanymi lekami).

W związku z koniecznością przygotowania Gminy Cedry Wielkie do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami, w dniu 12 grudnia 2012r. podjęte zostały uchwały niezbędnych dla zapewnienia właściwego funkcjonowanie tego systemu.

Rada Gminy Cedry Wielkie w drodze uchwały podjęła decyzję, że odpady komunalne będą odbierane wyłącznie z gospodarstw domowych, na których zamieszkują mieszkańcy. Natomiast właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady (tj. prowadzący działalność gospodarczą, różnego rodzaju instytucje, zakłady pracy, itp.), będą zobowiązani posiadać indywidualne umowy na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym do ich odbioru. Właściciele nieruchomości zamieszkałych będą zobowiązani złożyć do urzędu gminy deklarację, w której wskażą ilość gospodarstw domowych zamieszkujących daną nieruchomość.

Rada Gminy ustaliła również metodę naliczania i wysokość opłaty. W naszej gminie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wyliczana jako jedna stawka dla gospodarstwa domowego. Mając świadomość, iż każda z metod jest niesprawiedliwa dla jakiejś części mieszkańców, przy wyborze metody radni sugerowali się strukturą gospodarstw domowych zamieszkujących teren gminy jak również preferencjami mieszkańców, którzy złożyli ankiety dot. wyboru metody naliczania opłaty. Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na wybór jednolitej metody na całym obszarze gminy. Nie można łączyć metod, tak aby móc inaczej potraktować gospodarstwa jednoosobowe, dla których metoda ta jest najbardziej krzywdząca. Jednakże na początku br. przewidziana jest nowelizacja ustawy, która ma umożliwić różnicowanie stawki opłaty w ramach danej metody, jak również łączenie metod, co sprawi, iż w/w gospodarstwa będą płacić mniej.

Opłata za gospodarowanie odpadami wynosić będzie 72,00 zł w przypadku, gdy  gospodarstwo domowe  nie będzie segregować odpadów. Niższą opłatę, tj. 48,00 zł będą płacić wszyscy ci, którzy będą zbierać odpady w sposób selektywny. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryją koszty funkcjonowania systemu, tj. koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu. Opłaty za wywóz śmieci będziemy musieli wnosić miesięcznie (do 15-tego każdego miesiąca począwszy od lipca 2013r.) do kasy Urzędy Gminy jak również przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Cedry Wielkie.

Oprócz wspomnianych wyżej uchwał, Rada Gminy uchwaliła również nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cedry Wielkie, wzór deklaracji, która będzie podstawą naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami od właścicieli nieruchomości, jak również górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

aktualizacja: 18.01.2013

 

Komunikat w sprawie konieczności wypowiedzenia umowy na świadczenie usługi wywozu odpadów.

W związku z wejściem z dniem 1 lipca 2013 r. nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, informujemy mieszkańców Gminy Cedry Wielkie, o konieczności wypowiedzenia umowy na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych z dotychczasowym usługodawcą. Wypowiedzenia należy dokonać tak, aby termin obowiązywania umowy upłynął najpóźniej z dniem 30 czerwca 2013 r. Przykład: jeżeli okres wypowiedzenia jest sześciomiesięczny wypowiedzenie należy złożyć do końca grudnia br., i analogicznie, jeżeli ww. okres jest trzymiesięczny wypowiedzenie należy złożyć najpóźniej do końca marca 2013 r. Jeżeli nie są Państwo w stanie wyszukać umowy bądź została ona zagubiona, istnieje możliwość weryfikacji terminów wypowiedzenia, dzwoniąc bezpośrednio do firmy, z którą zawarli Państwo umowę, na poniższe numery telefonów: Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno - Porządkowych S.A. w Gdańsku - (58)309-00-31, Altvater Piła Sp. z o.o. (SULO) w Pile - (67)212-33-58 lub (67)212-43-52.

aktualizacja: 03.12.2012

 

Wyniki konsultacji społecznych - utrzymanie czystości i porządku w Gminie.

Urząd Gminy Cedry Wielkie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych w terminie od 06.11.2012 r. do 20.11.2012 r. konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Cedry Wielkie" zgłoszona została 1 uwaga do ww. projektu. Pełną treść zgłoszonej przez mieszkańców uwagi i opinii publikujemy w załączeniu.

Załącznik

aktualizacja: 09.11.2012

 

Zmiany w systemie odbioru odpadów od mieszkańców.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich odnośnie zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi, które obejmą mieszkańców Gminy Cedry Wielkie od dnia 1 lipca 2013 r.

 Nowy system odbioru odpadów

Wady i zalety każdej z metod

Ankieta dla mieszkańców

aktualizacja: 09.11.2012

 

Projekt regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Cedry Wielkie.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012r. poz.391), która nakłada na samorządy nowe obowiązki związane z gospodarką odpadami, Wójt Gminy Cedry Wielkie udostępnia do konsultacji społecznych: PROJEKT REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE CEDRY WIELKIE. Uwagi i wnioski można wnosić do 20.11.2012 roku na piśmie bądź pocztą elektroniczną na adres e-mail: urzad@cedry-wielkie.pl.

Projekt regulaminu

aktualizacja: 06.11.2012