Radni
RADNI GMINY CEDRY WIELKIE KADENCJA 2014-2018


Bożena Daszewska
Przewodniczący Rady Gminy
Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie
pełni dyżur w każdą środę w godzinach od 12:00 do 15:00
w pokoju nr 15 Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich,
ul. M.Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie,
tel. (0-58) 683-61-64 wew.36


Emilia Cyman
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
Członek Komisji:
• Budżetu i Finansów


Justyna Słowińska
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
Członek Komisji:
• Budżetu i Finansów


Henryka Dąbrowska
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
Członek Komisji:
• Budżetu i Finansów

• Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu


Bożena Tarasiuk
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji:
• Rolnictwa i Ochrony Środowiska

• Rewizyjnej


Wojciech Mańkiewicz
Przewodniczący Komisji Rolnictwa  i Ochrony Środowiska
Członek Komisji:
• Rolnictwa i Ochrony Środowiska

• Strategii i Rozwoju Gminy


Jarosław Karnat
Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju
Członek Komisji:
• Rolnictwa i Ochrony Środowiska

• Strategii i Rozwoju Gminy


Anna Moritz
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
Członek Komisji:
• Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu

• Rewizyjnej


Andrzej Kubiak
Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów
Członek Komisji:
• Budżetu i Finansów

• Strategii i Rozwoju Gminy

 

Maria Pomirska

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji:
• Rewizyjnej

• Strategii i Rozwoju Gminy


Wojciech Mańkiewicz
Zastępca Przewodniczącego Komisji Strategii i Rozwoju Gminy
Członek Komisji:

• Strategii i Rozwoju Gminy
• Rolnictwa i Ochrony Środowiska


Dorota Zwolak

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Członek Komisji:
• Rolnictwa i Ochrony Środowiska

• Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu


Jan Babul

Członek Komisji:
• Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
• Budżetu i Finansów


Alicja Benedyk

Członek Komisji:
• Rewizyjnej 
• Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu


Bożena Myszk

Członek Komisji:
• Rolnictwa i Ochrony Środowiska
• Strategii i Rozwoju Gminy


Henryk Zięba
Członek Komisji:
• Strategii i Rozwoju Gminy
• Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu

 
Komisje Rady Gminy

Komisja Budżetu i Finansów


Komisja Rewizyjna


Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska


Komisja Strategii i Rozwoju Gminy


Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu


 
Uchwały Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://cedrywielkiegw.e-bip.pl