Przetargi
Zapytanie ofertowe na obsługę postępowań o udzielenie zamówień: Zachowanie wielokulturowego...
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
08.07.2016.

Gmina Cedry Wielkie zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę o szacunkowej wartości zamówienia nieprzekraczającej 50 000,00 zł na obsługę postępowań o udzielenie zamówień w projekcie: "Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław".

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (16.08.2016 r.)  >> ZAŁĄCZNIK

Zapytanie ofertowe  >> ZAŁĄCZNIK

 
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przystani kajakowych w miejsc. Błotnik i Trzcinisko.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
20.06.2016.

Ogłoszenie o przetargu pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przystani kajakowych w miejscowościach Błotnik i Trzcinisko w Gminie Cedry Wielkie w ramach przedsięwzięcia „Pomorskie Szlaki Kajakowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020".

  • Wizualizacje oraz Załączniki do SIWZ od numeru 1 do 29 spakowane są archiwum samorozpakowującym się 7zip.
  • Po pobraniu pliku należy go uruchomić i wskazać miejsce na dysku gdzie ma zostać rozpakowany.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (12.07.2016 r.)  >> ZAŁĄCZNIK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (05.07.2016 r.)  >> ZAŁĄCZNIK

 

Ogłoszenie o zamówieniu  >> ZAŁĄCZNIK

SIWZ  >> ZAŁĄCZNIK

 

Załączniki do SIWZ (1-29) - archiwum samorozpakowujące - 7zip  >> ZAŁĄCZNIK

Wizualizacje - archiwum samorozpakowujące - 7zip  >> ZAŁĄCZNIK

 
Przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem na 5 lat lokalu użytkowego.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
07.06.2016.

Wójt Gminy Cedry Wielkie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem na 5 lat następującego lokalu użytkowego.

Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego o powierzchni 104,62 m², znajdującego się w budynku położonym w miejscowości Cedry Wielkie, ul. Osadników Wojskowych 7, który stanowi własności Gminy Cedry Wielkie. Budynek w którym znajduje się lokal usytuowany na działce nr 41, obręb Cedry Wielkie, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą nr KW GD1G/00036111/5.

Lokal zostanie oddany w najem z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.

Stawka wywoławcza czynszu najmu za miesiąc wynosi 1021,09 zł (słownie: jeden tysiąc dwadzieścia jeden zł i 09/100 zł),

Wadium które wynosi 3070 zł (słownie trzy tysiące siedemdziesiąt zł 00/100), należy wpłacić najpóźniej do dnia 12 lipca 2016 r. przelewem na konto Urzędu Gminy Cedry Wielkie nr 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Gdański o/ Cedry Wielkie.

Termin składania ofert upływa 12 lipca 2016 roku do godziny 15.00

Cześć jawna przetargu odbędzie się 15 lipca 2016 r. o godzinie 10.00  w siedzibie Urzędu Gminy Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie.

Pełna treść ogłoszenia >> ZAŁĄCZNIK

 
Wykonanie robót uzupełniających: Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
20.05.2016.

Ogłoszenie o przetargu pn.: Wykonanie robót uzupełniających do zamówienia pn. „Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w Gminie Cedry Wielkie”.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (01.06.2016)  >> ZAŁĄCZNIK

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy  >> ZAŁĄCZNIK

 
Kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Cedrach Wielkich.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
25.04.2016.

Wójt Gminy Cedry Wielkie ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Cedrach Wielkich.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 02 czerwca 2016 r. o godzinie 11.00, w Sali nr 2 Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich, ul. M. Płażyńskiego 16.

Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw osób trzecich.

Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej nieruchomości.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przelewem do dnia 27 maja 2016r. na konto Urzędu Gminy Cedry Wielkie nr 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Gdański o/ Cedry Wielkie. Za dzień wniesienia wadium uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy.

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży działek można uzyskać w pokoju nr 16 w Urzędzie Gminy Cedry Wielkie ul. M. Płażyńskiego 16 lub telefonicznie pod nr  (058) 692 20 35.

Treść ogłoszenia >> ZAŁĄCZNIK

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 28 - 36 z 329