Przetargi
Budowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
02.06.2015.

Ogłoszenie o przetargu pn.: "Budowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Cedry Wielkie" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowościach Błotnik i Cedry Małe, Koszwały i Wocławy oraz budowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Cedry Wielkie w Gminie Cedry Wielkie".

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (07.07.2015)  >> ZAŁĄCZNIK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (01.07.2015)  >> ZAŁĄCZNIK

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty (29.06.2015)  >> ZAŁĄCZNIK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (25.06.2015)  >> ZAŁĄCZNIK

 

Odpowiedzi na pytania (12.06.2015)  >> ZAŁĄCZNIK

Pozwolenie na budowę  >> ZAŁĄCZNIK

Pozwolenie wodnoprawne - Załącznik nr 15 do SIWZ  >> ZAŁĄCZNIK

Przedmiary w wersji edytowalnej: (budynki, elektryka, technologia, zagospodarowanie terenu, komora beztlenowa, komory osadu czynnego, osadnik wtórny) - plik archiwum samorozpakowujące się 7zip  >> ZAŁĄCZNIK

 

Ogłoszenie o zamówieniu  >> ZAŁĄCZNIK

SIWZ  >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 13 – do SIWZ – Specyfikacja techniczna Spektofotometru  >> ZAŁĄCZNIK

Załączniki w wersji edytowalnej  >> ZAŁĄCZNIK

 

Projekt budowlany (plik archiwum samorozpakowujące się 7zip)  >> ZAŁĄCZNIK

Przedmiar robót (plik archiwum samorozpakowujące się 7zip)  >> ZAŁĄCZNIK

STWiOR (plik archiwum samorozpakowujące się 7zip)  >> ZAŁĄCZNIK

 
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych uzbrojonych w msc. Cedry Małe.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
19.05.2015.

 

Wójt Gminy Cedry Wielkie ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: działek niezabudowanych, położonych w miejscowości Cedry Małe w gminie Cedry Wielkie przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczalną funkcją: zabudowy usługowej z zakresu handlu, gastronomii, obsługi rekreacji, kultury, oświaty i wychowania, służby zdrowia i opieki społecznej, rzemiosła towarzyszącego funkcji mieszkaniowej, zabudowy gospodarczej

Działki uzbrojone są w przyłącza sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w postaci studzienek znajdujących się na każdej z działek oraz w przyłącze sieci energetycznej (przy każdej z działek zainstalowana szafka elektryczna). Do działek prowadzi utwardzona droga dojazdowa.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.06.2015r. o godzinie 10.00, w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich, ul. M. Płażyńskiego 16.

Przedmiotowe nieruchomości są wolne od wszelkich obciążeń i praw osób trzecich. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej nieruchomości. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (z podaniem numeru działki na przelewie) przelewem do dnia 22.06.2015r. na konto Urzędu Gminy Cedry Wielkie nr 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Gdański o/ Cedry Wielkie.

 

Pełna treść ogłoszenia  >>
 

 

 
Remont lokalu mieszkalnego w miejscowości Leszkowy 43/2 w Gminie Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
15.05.2015.

Ogłoszenie o przetargu pn.: "Remont lokalu mieszkalnego w miejscowości Leszkowy 43/2 w Gminie Cedry Wielkie".

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (22.06.2015)  >> ZAŁĄCZNIK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (10.06.2015)  >> ZAŁĄCZNIK

 

Ogłoszenie o zamówieniu  >> ZAŁĄCZNIK

SIWZ  >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  >>  ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 2 do SIWZ - przedmiar robót   >>  ZAŁĄCZNIK

Załączniki w wersji edytowalnej  >>  ZAŁĄCZNIK

 

 
Wykonanie robót uzupełniających do zamówienia: Rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Koszwały.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
14.05.2015.

Ogłoszenie o przetargu pn.: Wykonanie robót uzupełniających do zamówienia pn.: "Rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Koszwały w Gminie Cedry Wielkie".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (21.05.2015)  >> ZAŁĄCZNIK

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy  >> ZAŁĄCZNIK


 

 
II przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem na 3 lata następujacego lokalu użytkowego
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
30.04.2015.

Ogłoszenie o przetargu pn.: II przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem na 3 lata następujacego lokalu użytkowego

 

Treść ogłoszenia  >> ZAŁĄCZNIK

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 64 - 72 z 329