Przetargi
Świadczenie usługi transportu uczestników zajęć edukacyjnych - LEPSZY START MŁODEGO ŻUŁAWIAKA!
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
20.04.2017.

Ogłoszenie o przetargu pn.: Świadczenie usługi transportu uczestników zajęć edukacyjnych w ramach projektu pod nazwą „LEPSZY START MŁODEGO ŻUŁAWIAKA!”


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (25.05.2017 r.) >> ZAŁĄCZNIK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (18.05.2017 r.) >> ZAŁĄCZNIK

Informacja z otwarcia ofert (28.04.2017 r.) >> ZAŁĄCZNIK

Oświadczenie grupa kapitałowa - wzór (28.04.2017 r.) >> ZAŁĄCZNIK

 

Odpowiedź na pytanie (25.04.2017 r.) >> ZAŁĄCZNIK

 

Ogłoszenie o zamówieniu >> ZAŁĄCZNIK

SIWZ >> ZAŁĄCZNIK

Załączniki w wersji edytowalnej  >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 2 do SIWZ - harmonogram dowozów i odwozów  >> ZAŁĄCZNIK

Załączniki nr 9 do SIWZ - wzór umowy  >> ZAŁĄCZNIK

 
Dostawa wyposażenia 4 szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne - LEPSZY START MŁODEGO ŻUŁAWIAKA!
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
13.04.2017.

Ogłoszenie o przetargu pn.: Dostawa wyposażenia 4 szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne w ramach projektu pod nazwą „LEPSZY START MŁODEGO ŻUŁAWIAKA!”

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (21.06.2017 r.) >> ZAŁĄCZNIK

Informacja z otwarcia ofert (21.04.2017 r.) >> ZAŁĄCZNIK

Oświadczenie grupa kapitałowa (21.04.2017 r.) >> ZAŁĄCZNIK

 

Ogłoszenie o zamówieniu >> ZAŁĄCZNIK

SIWZ >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 5 do SIWZ Formularz asortymentowo - cenowy  >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy  >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór protokołu odbioru  >> ZAŁĄCZNIK

Załączniki w wersji edytowalnej  >> ZAŁĄCZNIK

 
Świadczenie usługi transportu uczestników zajęć edukacyjnych - LEPSZY START MŁODEGO ŻUŁAWIAKA!
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
07.04.2017.

Ogłoszenie o przetargu pn.: Świadczenie usługi transportu uczestników zajęć edukacyjnych w ramach projektu pod nazwą „LEPSZY START MŁODEGO ŻUŁAWIAKA!”

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (20.04.2017 r.) >> ZAŁĄCZNIK

Informacja z otwarcia ofert (20.04.2017 r.) >> ZAŁĄCZNIK

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (13.04.2017 r.) >> ZAŁĄCZNIK

Zmiana SIWZ (13.04.2017 r.)  >> ZAŁĄCZNIK

Zmienione załączniki nr 5 i nr 6 do SIWZ w wersji edytowalnej (13.04.2017 r.)  >> ZAŁĄCZNIK

 

Ogłoszenie o zamówieniu >> ZAŁĄCZNIK

SIWZ >> ZAŁĄCZNIK

Załączniki w wersji edytowalnej  >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 2 do SIWZ - harmonogram dowozów i odwozów  >> ZAŁĄCZNIK

Załączniki nr 9 do SIWZ - wzór umowy  >> ZAŁĄCZNIK

 
Budowa hali sportowej w miejscowości Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
29.03.2017.

Ogłoszenie o przetargu pn.: Budowa hali sportowej w miejscowości Cedry Wielkie".

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (23.06.2017 r.) >>  ZAŁĄCZNIK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (30.05.2017 r.) >>  ZAŁĄCZNIK

Informacja z otwarcia ofert (28.04.2017 r.) >>  ZAŁĄCZNIK

Grupa kapitałowa - wzór oświadczenia (28.04.2017 r.) >>  ZAŁĄCZNIK

 

Informacja dotycząca zamieszczenia poprawionego formularza oferty (27.04.2017 r.) >>  ZAŁĄCZNIK

Prawidłowy formularz oferty (27.04.2017 r.) >>  ZAŁĄCZNIK

 

Informacja o udostępnieniu SIWZ (26.04.2017 r.) >>  ZAŁĄCZNIK

SIWZ w wersji edytowalnej (26.04.2017 r.) >>  ZAŁĄCZNIK

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (21.04.2017 r.) >>  ZAŁĄCZNIK

Zmiana SIWZ (21.04.2017 r.) >>  ZAŁĄCZNIK

 

Informacja o terminie składania ofert (20.04.2017 r.) >>  ZAŁĄCZNIK

Odpowiedzi na pytania (20.04.2017 r.) >>  ZAŁĄCZNIK

Zmiana SIWZ (20.04.2017 r.) >>  ZAŁĄCZNIK

2z >>  ZAŁĄCZNIK

3z >>  ZAŁĄCZNIK

6z >>  ZAŁĄCZNIK

7z >>  ZAŁĄCZNIK

Podciągi żelbetowe >>  ZAŁĄCZNIK

Podciąg P30 - nadciąg >>  ZAŁĄCZNIK

Zest stali - rys 6z >>  ZAŁĄCZNIK

Zest stali - rys 7z >>  ZAŁĄCZNIK

Poprawiony załącznik nr 17 do SIWZ - przedmiar robót >>  ZAŁĄCZNIK

Poprawiony załącznik nr 17 do SIWZ - przedmiar robót wersja edytowalna >>  ZAŁĄCZNIK

Poprawiony załącznik nr 20 do SIWZ >>  ZAŁĄCZNIK

Poprawiony załącznik nr 22 do SIWZ >>  ZAŁĄCZNIK

Poprawiony formularz oferty >>  ZAŁĄCZNIK

Ujednolicona SIWZ >>  ZAŁĄCZNIK

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (18.04.2017 r.) >>  ZAŁĄCZNIK

Zmiana SIWZ (18.04.2017 r.) >>  ZAŁĄCZNIK

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (12.04.2017 r.) >>  ZAŁĄCZNIK

Zmiana SIWZ (12.04.2017 r.) >>  ZAŁĄCZNIK

 

Ogłoszenie o zamówieniu >>  ZAŁĄCZNIK

SIWZ >>  ZAŁĄCZNIK

Załączniki w wersji edytowalnej >>  ZAŁĄCZNIK

Projekt umowy - (Załącznik nr 7 do SIWZ) >>  ZAŁĄCZNIK

Projekt budowlano - wykonawczy branża architektoniczna - (Załącznik nr 8 do SIWZ) >>  ZAŁĄCZNIK

Projekt budowlano - wykonawczy branża architektoniczna, wyposażenie - (Załącznik nr 9 do SIWZ) >> ZAŁĄCZNIK

Projekt budowlano - wykonawczy branża architektoniczna, aranżacja wnętrz - (Załącznik nr 10 do SIWZ) >> ZAŁĄCZNIK

Projekt budowlano - wykonawczy branża konstrukcyjna - (Załącznik nr 11 do SIWZ) >>  ZAŁĄCZNIK

Projekt budowlano - wykonawczy branża elektryczna - (Załącznik nr 12 do SIWZ) >> ZAŁĄCZNIK

Projekt budowlano - wykonawczy branża sanitarna - (Załącznik nr 13 do SIWZ) >> ZAŁĄCZNIK

Zestawienie wyposażenia - (Załącznik nr 14 do SIWZ) >> ZAŁĄCZNIK

Projekt prac geologicznych - (Załącznik nr 15 do SIWZ) >> ZAŁĄCZNIK

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - (Załącznik nr 16 do SIWZ) >> ZAŁĄCZNIK

Przedmiar (Załącznik nr 17 do SIWZ) >> ZAŁĄCZNIK

Zamówienie uzupełniające branża elektryczna i teletechniczna - instalacje wew., moduły solarne (Załącznik nr 18 do SIWZ) >> ZAŁĄCZNIK

Zamówienie uzupełniające branża elektryczna i teletechniczna - inst. Wew., oświetlenie, monitoring, sieć strukturalna (Załącznik nr 19 do SIWZ) >> ZAŁĄCZNIK

Zamówienie uzupełniające branża sanitarna (Załącznik nr 20 do SIWZ) >> ZAŁĄCZNIK

Zamówienie uzupełniające stan wykończeniowy (Załącznik nr 21 do SIWZ) >> ZAŁĄCZNIK

Zamówienie uzupełniające roboty budowlane (Załącznik nr 22 do SIWZ) >> ZAŁĄCZNIK

Zamówienie uzupełniające wyposażenie (Załącznik nr 23 do SIWZ) >> ZAŁĄCZNIK

 
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej w Trutnowach na przedszkole.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
24.03.2017.

Ogłoszenie o przetargu pn.: „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej w Trutnowach na przedszkole” w ramach projektu pn. „Upowszechnianie i podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Cedry Wielkie”.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (24.05.2017 r.)  >> ZAŁĄCZNIK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (27.04.2017 r.)  >> ZAŁĄCZNIK

Informacja z otwarcia ofert (12.04.2017 r.)  >> ZAŁĄCZNIK

Wzór oświadczenia - grupa kapitałowa (12.04.2017 r.)  >> ZAŁĄCZNIK

 

Ogłoszenie o zamówieniu  >> ZAŁĄCZNIK

SIWZ >> ZAŁĄCZNIK

Załączniki w wersji edytowalnej  >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy >> ZAŁĄCZNIK

Projekt przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na przedszkole - Załącznik nr 8 do SIWZ;  >> ZAŁĄCZNIK

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej - Załącznik nr 9 do SIWZ; >> ZAŁĄCZNIK

Projekt budowlany instalacje - Załącznik nr 10 do SIWZ;  >> ZAŁĄCZNIK

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót: przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na przedszkole - załącznik nr 11 do SIWZ;>> ZAŁĄCZNIK

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - instalacji sanitarnych - Załącznik nr 12 do SIWZ;  >> ZAŁĄCZNIK

Szczegółowa Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – roboty elektryczne, teletechniczne - Załącznik nr 13 do SIWZ  >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 14 do SIWZ - przedmiar  >> ZAŁĄCZNIK

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 10 - 18 z 329