Rekonstrukcja Folwarku Żuławskiego w Miłocinie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
13.03.2009.

 

Wybrana grafika

 

Koncepcja Funkcjonalno Przestrzenna Rekonstrukcji Folwarku Żuławskiego w Miłocinie  >> 

Wizualizacje folwarku    >>  LINK

Widok na parter i piętro >> LINK

Propozycja usytuowania rekonstruowanych obiektów  >> LINK