Farmy wiatrowe w Gminie
.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
23.04.2014.

 
Czy powstanie w Gminie farma wiatrowa ?
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
02.03.2015.

Grupa przedstawicieli Gminy Cedry Wielkie udała się na jednodniową wizytę do Niemieckiej firmy Max Bögl w Neumarkt (Bawaria). Wyjazd miał charakter informacyjny z uwagi na fakt, iż firma Max Bögl prowadzi od dwóch lat prace przygotowawcze co do możliwości wybudowania na terenie Gminy Cedry Wielkie farmy wiatrowej. Tego typu budowa wywołuje i będzie wywoływać szereg emocji, zarówno wśród mieszkańców, jak i radnych. Wiele pytań i wątpliwości na ten temat stawiano również Wójtowi Gminy na zebraniach wiejskich. Z pewnością, z punktu widzenia ekonomicznego, budowa farmy wiatrowej stanowi dla niebogatej naszej gminy ogromny zastrzyk finansowy (w najoszczędniejszym wariancie blisko 1 mln zł/ rocznie zysku z tytułu podatku). Jednak z drugiej strony budowa taka stawia pytania i wątpliwości co do jej szkodliwości dla zdrowia i życia naszych mieszkańców, jak również na ile ta inwestycja może wpływać na obniżkę wartości nieruchomości oraz na inne elementy?  Na ile są to fakty, a na ile mity dotyczące szkodliwości budowy farm wiatrowych? Biorąc pod uwagę prowadzone prace przygotowawcze przez wszystkie sąsiednie Gminy tj. Suchy Dąb, Ostaszewo, Nowy Staw, Stegna czy wybudowana już farma przez Pruszcz Gdański, Gmina Cedry Wielkie pozornie chroniąc krajobraz na swoim terenie, dookoła otoczona już jest i będzie nowymi wiatrakami sąsiadów. To niestety czynnik, który powoduje, że problemem tym zajęły się Rada i Wójt Gminy Cedry Wielkie. Z pewnością taki wyjazd nie rozwiąże wszystkich wątpliwości, ale pomoże bliżej poznać firmę, która mogłaby ewentualnie wybudować taką farmę wiatrową w gminie. Nie bez znaczenia jest fakt, że firma Max Bögl nie jest żadnym pośrednikiem poszukującym terenów pod budowę a bezpośrednim wykonawcą wiatraków. To zdecydowanie upraszcza ewentualną odpowiedzialność za zastosowane rozwiązania techniczne i gwarancje przedsięwzięcia. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zapoznania się ze skalą prowadzonych przez tą firmę prac budowlanych, stosowaną technologią przy budowie wiatraków oraz jak nowoczesne i innowacyjne rozwiązania techniczne są tam wprowadzane. Każde wątpliwości mogły być bezpośrednio, w toku rozmowy z niemieckimi inżynierami, wyjaśniane. Ta krótka wizyta pokazała, jak skomplikowana jest to inwestycja i że wymaga precyzyjnych rozwiązań. Firma Max Bögl to ponad 80-letnia rodzinna korporacja, jedna z 5 największych w Niemczech, o dochodach blisko 1,6 mld Euro rocznie, zatrudniająca ponad 6 tys. pracowników, posiadająca oddziały w blisko 20 krajach, nie tylko europejskich. W katalogu inwestycji wykonanych przez tę firmę znalazły się, m.in. budowa centrów handlowych i logistycznych, budowa stadionów w Bukareszcie, Frankfurcie, Wrocławiu, dworców lotniczych i kolejowych, mostów (najdłuższy most prowadzący z Danii do Szwecji), tuneli drogowych i kolejowych, autostrad i linii kolejowych itd. na całym świecie.  W trakcie wizyty przedstawicie naszej gminy zostali przyjęci przez współwłaściciela firmy Pana J. Bögla, któremu, m.in. zaprezentowano działania realizowane w ostatnich latach przez gminę oraz plany inwestycyjne na najbliższą przyszłość. Z dużym zainteresowaniem spotkały się nasze plany w zakresie stworzenia nowego „City” w Cedrach Wielkich, tj. zagospodarowaniem obiektów po byłym GS ”SCh”. Dziękujemy Firmie Max Bögl za umożliwienie wizyty i zapoznanie się z działalnością firmy.

Kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Cedry Wielkie >> Prezentacja

Zdjęcia z wyjazdu >> Załącznik

 
Perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej w Gminie Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
26.02.2014.

 W dniu 21.02.2014r. w trakcie XXXV Sesji Rady Gminy Cedry Wielkie, zostały podjęte uchwały, które umożliwią rozpoczęcie procedur planistycznych oraz środowiskowych dotyczących inwestycji mogących w przyszłości wpłynąć na zwiększenie środków finansowych do budżetu naszej gminy.

Uchwały te dotyczą:

  • utworzenia na terenie istniejącego składowiska popiołów w Błotniku/Przegalinie farmy fotowoltanicznej,
  • możliwości wydobywania kopaliny - piachu z dna Wisły oraz Martwej Wisły,
  • oraz powstania farm wiatrowych (I obszar - Cedry Wielkie-Leszkowy, II obszar - Koszwały-Wocławy-Miłocin).

Najwięcej emocji wywołała sprawa  budowy w przyszłości farmy wiatrowej. Uchwały podjęte na tej sesji rozpoczynają dopiero długotrwałą i żmudną procedurę uzyskania pozwolenia na budowę. Szacuje się że po spełnieniu wszystkich  warunków decyzja o ewentualnej budowie farmy może zapaść po 3-4 latach.  Okres ten skierowany jest na prowadzenie specjalistycznych badań środowiskowych i technicznych  oddziaływania farmy na środowisko oraz mieszkańców.

Oznacza to, że w trakcie procedury planistycznej sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jaka została zainicjowana przyjęciem w/w uchwał zobowiązuje gminę do wykonania ekofizjografii, badań środowiskowych  takich jak: prognoza oddziaływania na środowisko, badania dotyczące przelotów ptaków i prędkości wiatru. Dopiero po wykonaniu tych badań oraz uzyskaniu pozytywnych opinii instytucji administracji samorządowych można będzie wybudować wiatraki. Jednak należy pamiętać, że wszystkie wymienione procedury muszą osiągnąć wynik pozytywny.

Czytaj całość
 
Uchwała XXXV/286/14 dot. MPZP oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
28.03.2014.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących fragmenty obrębów Wocławy, Koszwały i Miłocin w gminie Cedry Wielkie wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.

Załącznik

 
Uchwała XXXV/285/14 dot. MPZP oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
28.03.2014.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących fragmenty obrębów Cedry Wielkie, Leszkowy, Kiezmark i Długie Pole w gminie Cedry Wielkie wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.

Załącznik

 
Przydatne linki.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
23.04.2014.

PSEW - Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej:  http://www.pwea.pl/pl/

Energia Wiatrowa na Portalu Gospodarczym wnp.pl : http://www.wnp.pl/tematy/,1633_0_0

Portal Oddziaływania Wiatraków: http://www.oddzialywaniawiatrakow.pl/