Referendum - 6 września 2015
Wyniki Referendum w gminie Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
07.09.2015.

Poniżej w załączeniu prezentujemy wyniki głosowania oraz frekwencję w Referendum, które odbyło się 6 września br. w gminie Cedry Wielkie.

 
Składy obwodowych komisji ds. referendum po ukonstytuowaniu.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
20.08.2015.
                     Skład komisji po ukonstytuowaniu
 
Udostępnienie spisu wyborców uprawnionych do udziału w referendum.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.08.2015.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)

Wójt Gminy Cedry Wielkie informuje, że

z dniem 17 sierpnia 2015 r. udostępnia się do wglądu spis osób uprawnionych do udziału w ogólnokrajowym referendum w gminie Cedry Wielkie. Spis osób uprawnionych do udziału w ogólnokrajowym referendum obejmuje obywateli polskich, którym przysługuje prawo wybierania. Spis osób uprawnionych do udziału w ogólnokrajowym referendum jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy w Cedrach Wielkich, ul. M.Płażyńskiego 16, pokój nr 5 w dniach od 17 sierpnia 2015 r. do dnia 4 września 2015 r. w godzinach pracy urzędu.

  • udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy
  • wniosek udostępniany jest na miejscu
  • wniosek można pobrać z zamieszczonego poniżej załącznika

Załącznik

 
Składy obwodowych komisji ds. referendum w Gminie Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
14.08.2015.

                        Skład komisji

 
Postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu referendum.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
28.07.2015.
 
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
28.07.2015.
 
Obwieszczenie z dnia 22 lipca 2015 r.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
22.07.2015.

Obwieszczenie Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym.

Załącznik

 
Obwieszczenie z dnia 9 lipca 2015 r.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
09.07.2015.

Obwieszczenie Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie gminy Cedry Wielkie przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów uczestniczących w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

Załącznik