Nieodpłatna pomoc prawna
§
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
12.01.2016.

Z dniem 01 stycznia 2016 r. na podstawie Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, mieszkańcy gminy Cedry Wielkie mogą skorzystać z darmowej pomocy prawnej, która jest świadczona w Punkcie Pomocy Prawnej, pokój nr 5 (parter) w Urzędzie Gminy ul. M.Płażyńskiego 16. Punkt czynny jest: poniedziałek, wtorek, piątek w godzinach: 9.00 - 13.00

Telefon kontaktowy: (58)683-61-64 wew. 44 lub (58)692-20-44

Szczegółowe informacje >>  Załącznik
 
Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gdańskiego.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
28.12.2015.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2015 r.) zakłada stworzenie na terenie Powiatu Gdańskiego 4 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z założeniami ustawy w połowie tych punktów pomoc prawna powinna być świadczona przez adwokatów i radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką i Radę Okręgową Izby Radców Prawnych oraz w połowie punktów przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku jednak część przepisów dotyczących przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej zaczęła już obowiązywać. Zadanie powiatu polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Powiat podpisał porozumienia z gminami powiatu gdańskiego na obszarze których będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna. Zostało podpisane trójstronne porozumienie między Powiatem Gdańskim, Okręgową Radą Adwokacką w Gdańsku oraz Okręgową Radą Izby Radców Prawnych w Gdańsku dotyczącą świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Poniżej zamieszczamy wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gdańskiego, prowadzonych przez adwokatów i radców prawnych na podstawie porozumienia z dnia 29 października 2015 roku.

Wykaz punktów oraz harmonogram >>  Załącznik
 
Szczegółowa informacja dot. nieodpłatnej pomocy prawnej.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
28.12.2015.

Informacja >>  Załącznik