GPSZOK rozpoczyna przyjmowanie odpadów
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
13.08.2013.

Urząd Gminy w Cedrach Wielkich informuje, iż w każdą sobotę począwszy od dnia 17 sierpnia br. czynny będzie Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK), który mieści się przy Oczyszczalni Ścieków w Cedrach Wielkich.  Punkt otwarty będzie w godzinach od 10.00 do 15.00 i będzie obsługiwany przez pracownika. GPSZOK będzie przyjmował bezpłatnie odpady tylko od mieszkańców Gminy Cedry Wielkie po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy. Odpady należy przywieźć własnym transportem z osobą do pomocy w ich przeładunku i ułożeniu w odpowiednich pojemnikach/kontenerach, wskazanych przez pracownika GPSZOK.

Mieszkańcy Gminy Cedry Wielkie mogą  bezpłatnie przywieźć do GPSZOK następujące frakcje odpadów:

1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
2) zużyte baterie i akumulatory,
3) świetlówki i żarówki,
4) przeterminowane leki,
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
6) odpady budowlane i rozbiórkowe – z prac prowadzonych w własnym zakresie, limit do 1m3/na nieruchomość / na rok
7) zużyte opony samochodowe (od pojazdów osobowych),
8) odpady zielone,
9) papier i tektura,
10) szkło bezbarwne i kolorowe
12) tworzywa sztuczne typu pet,
13) tworzywa sztuczne typu plastik przemysłowo-gospodarczy,
14) metale,
15) tekstylia.

W załączniku poniżej zamieszczamy Regulamin korzystania z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 >> REGULAMIN GPSZOK  <<

 


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »