II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Cedrach Wielkich.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
24.11.2015.

Wójt Gminy Cedry Wielkie ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Cedrach Wielkich.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 15.01.2016 r. o godzinie 11.00, w Sali nr 2 Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich, ul. M. Płażyńskiego 16.

Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw osób trzecich.

Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej nieruchomości.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przelewem do dnia 11.01.2016r. na konto Urzędu Gminy Cedry Wielkie nr 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Gdański o/ Cedry Wielkie. Za dzień wniesienia wadium uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy.

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży działek można uzyskać w pokoju nr 16 w Urzędzie Gminy Cedry Wielkie ul. M. Płażyńskiego 16 lub telefonicznie pod nr  (058) 692 20 35.

Treść ogłoszenia >> ZAŁĄCZNIK

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »