Świadczenie usługi dowozu uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
01.12.2016.

Ogłoszenie o przetargu pn.: "Świadczenie usługi dowozu uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Cedry Wielkie na podstawie zakupu biletów miesięcznych w okresie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych tj. od 02.01.2017 r. do 30.06.2019 r."

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (30.12.2016 r.) >> ZAŁĄCZNIK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (23.12.2016 r.) >> ZAŁĄCZNIK

 

Informacja z otwarcia ofert (14.12.2016 r.) >> ZAŁĄCZNIK

Odpowiedzi na pytania (09.12.2016 r.) >> ZAŁĄCZNIK

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (08.12.2016 r.) >> ZAŁĄCZNIK

Zmiana SIWZ (08.12.2016 r.)  >> ZAŁĄCZNIK

Poprawna wersja załączników nr 1,2,3,4,5,6,7 do SIWZ >> ZAŁĄCZNIK

Aktualna wersja wzoru umowy - załącznika nr 10 do SIWZ >> ZAŁĄCZNIK

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II (08.12.2016 r.)  >> ZAŁĄCZNIK

Zmiana SIWZ II (08.12.2016 r.)  >> ZAŁĄCZNIK

 

Ogłoszenie o zamówieniu >> ZAŁĄCZNIK

SIWZ >> ZAŁĄCZNIK

Harmonogram - autobus nr 1 >> ZAŁĄCZNIK

Harmonogram - autobus nr 2 >> ZAŁĄCZNIK

Harmonogram - autobus nr 3 >> ZAŁĄCZNIK

Załączniki w wersji edytowalnej  >> ZAŁĄCZNIK

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »