Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej w Trutnowach na przedszkole.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
24.03.2017.

Ogłoszenie o przetargu pn.: „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej w Trutnowach na przedszkole” w ramach projektu pn. „Upowszechnianie i podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Cedry Wielkie”.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (24.05.2017 r.)  >> ZAŁĄCZNIK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (27.04.2017 r.)  >> ZAŁĄCZNIK

Informacja z otwarcia ofert (12.04.2017 r.)  >> ZAŁĄCZNIK

Wzór oświadczenia - grupa kapitałowa (12.04.2017 r.)  >> ZAŁĄCZNIK

 

Ogłoszenie o zamówieniu  >> ZAŁĄCZNIK

SIWZ >> ZAŁĄCZNIK

Załączniki w wersji edytowalnej  >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy >> ZAŁĄCZNIK

Projekt przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na przedszkole - Załącznik nr 8 do SIWZ;  >> ZAŁĄCZNIK

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej - Załącznik nr 9 do SIWZ; >> ZAŁĄCZNIK

Projekt budowlany instalacje - Załącznik nr 10 do SIWZ;  >> ZAŁĄCZNIK

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót: przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na przedszkole - załącznik nr 11 do SIWZ;>> ZAŁĄCZNIK

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - instalacji sanitarnych - Załącznik nr 12 do SIWZ;  >> ZAŁĄCZNIK

Szczegółowa Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – roboty elektryczne, teletechniczne - Załącznik nr 13 do SIWZ  >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 14 do SIWZ - przedmiar  >> ZAŁĄCZNIK

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »