Nadzór inwestorski - Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Trutnowach na przedszkole.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
27.04.2017.

Ogłoszenie o przetargu pn.: Pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej w Trutnowach na przedszkole”.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (14.06.2017 r.)  >> ZAŁĄCZNIK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (06.06.2017 r.)  >> ZAŁĄCZNIK

Informacja z otwarcia ofert (10.05.2017 r.)  >> ZAŁĄCZNIK

Oświadczenie grupa kapitałowa (10.05.2017 r.)  >> ZAŁĄCZNIK

 

Ogłoszenie o zamówieniu  >> ZAŁĄCZNIK

SIWZ >> ZAŁĄCZNIK

Załączniki w wersji edytowalnej  >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy  >> ZAŁĄCZNIK

 

Projekt przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na przedszkole >> ZAŁĄCZNIK

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej >> ZAŁĄCZNIK

Projekt budowlany instalacje >> ZAŁĄCZNIK

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót: przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na przedszkole >> ZAŁĄCZNIK

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - instalacji sanitarnych  >> ZAŁĄCZNIK

Szczegółowa Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  >> ZAŁĄCZNIK

Przedmiar >> ZAŁĄCZNIK

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »