Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Giemlice, Długie Pole, Leszkowy, Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
11.05.2017.

Ogłoszenie o przetargu pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Giemlice, Długie Pole, Leszkowy, Cedry Wielkie, gmina Cedry Wielkie.

 

Informacja z otwarcia ofert (08.06.2017 r.)  >> ZAŁĄCZNIK

Wzór oświadczenia grupa kapitałowa (08.06.2017 r.)  >> ZAŁĄCZNIK

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (30.05.2017 r.)  >> ZAŁĄCZNIK

Zmiana SIWZ (30.05.2017 r.)  >> ZAŁĄCZNIK

Odpowiedzi na pytania (30.05.2017 r.)  >> ZAŁĄCZNIK

Załączniki do odpowiedzi - zagospodarowanie przepompowni (30.05.2017 r.)  >> ZAŁĄCZNIK

Poprawione załączniki nr 4a i 4b do SIWZ (30.05.2017 r.)  >> ZAŁĄCZNIK

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (25.05.2017 r.)  >> ZAŁĄCZNIK

Zmiana SIWZ (25.05.2017 r.)  >> ZAŁĄCZNIK

 

Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej Dokumentacji badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną (17.05.2017 r.)  >> ZAŁĄCZNIK

Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną (17.05.2017 r.)  >> ZAŁĄCZNIK

 

Ogłoszenie o zamówieniu  >> ZAŁĄCZNIK

SIWZ >> ZAŁĄCZNIK

Załączniki w wersji edytowalnej  >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 8 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt budowlany >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 10 do SIWZ Projekt wykonawczy >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 11 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 12 do SIWZ Przedmiar robót dla zadania 1 >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 13 do SIWZ Przedmiar robót dla zadania 2 >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 14 do SIWZ Przedmiar robót dla robót uzupełniających >> ZAŁĄCZNIK

Rysunki >> ZAŁĄCZNIK

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »