I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Trzcinisku i Błotniku.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
29.05.2017.

Wójt Gminy Cedry Wielkie ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych w miejscowości Trzcinisko i Błotnik.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.06.2017 r. o godzinie 11.00, w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich, ul. M. Płażyńskiego 16.

Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej nieruchomości.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (z podaniem numeru działki na przelewie) przelewem do dnia 24.06.2017 r. na konto Urzędu Gminy Cedry Wielkie nr 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Gdański o/ Cedry Wielkie. Datą dokonania wpłaty wadium jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy.

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży działek można uzyskać w pokoju nr 16 w Urzędzie Gminy Cedry Wielkie ul. M. Płażyńskiego 16 lub telefonicznie pod nr (058) 692 20 35.

Pełna treść ogłoszenia >> ZAŁĄCZNIK

Informacja o wyniku przetargu (30.06.2017 r.) >> ZAŁĄCZNIK

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »