Remont pokrycia dachu kościoła oraz ogrodzenia wokół terenu przy budynku kościoła w Giemlicach.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
31.05.2017.

Ogłoszenie o przetargu pn.: Remont pokrycia dachu budynku kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach oraz remont ogrodzenia wokół terenu przy budynku Kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach, w ramach projektu pn.: „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław”.

 

Ogłoszenie >> ZAŁĄCZNIK

Informacja dotycząca dokumentacji >> ZAŁĄCZNIK

Informacja na temat Zamawiającego >> ZAŁĄCZNIK

Opis przedmiotu zamówienia >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 2 do ogłoszenia - wzór umowy >> ZAŁĄCZNIK

Załączniki w wersji edytowalnej >> ZAŁĄCZNIK

Rysunek 1 - dach >> ZAŁĄCZNIK

Rysunek 2 - dach >> ZAŁĄCZNIK

Rysunek 3 - dach >> ZAŁĄCZNIK

Rysunek 4 - dach >> ZAŁĄCZNIK

Projekt budowlany - dach >> ZAŁĄCZNIK

Przedmiar - dach >> ZAŁĄCZNIK

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - dach >> ZAŁĄCZNIK

Przedmiar - ogrodzenie >> ZAŁĄCZNIK

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - ogrodzenie >> ZAŁĄCZNIK

Rysunek 1 - ogrodzenie >> ZAŁĄCZNIK

Rysunek 2 - ogrodzenie >> ZAŁĄCZNIK

Rysunek 3 - ogrodzenie >> ZAŁĄCZNIK

Rysunek 4 - ogrodzenie >> ZAŁĄCZNIK

Rysunek 5 - ogrodzenie >> ZAŁĄCZNIK

Rysunek 6 - ogrodzenie >> ZAŁĄCZNIK

Rysunek 7 - ogrodzenie >> ZAŁĄCZNIK

Projekt budowlany - ogrodzenie >> ZAŁĄCZNIK

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »