Koncert sopockich filharmoników w Trutnowskim Kościele.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
14.12.2009.

Przykładowa grafikaDnia 10.12. br w pięknym wnętrzu kościoła parafialnego w Trutnowach odbył się koncert Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot, pod dyrekcją prof. Wojciecha Rajskiego. Wykonane utwory muzyki klasycznej spodobały się bardzo licznie zgromadzonej w kościele publiczności bowiem owacją na stojąco podziękowała dyrygentowi i całemu zespołowi za piękną muzykę. Na bis muzycy zagrali dwie kolędy po czym odbyło się wspólne śpiewanie kolęd przez wszystkich zgromadzonych, przy akompaniamencie filharmoników. W finale koncertu prof. W. Rajski dyrygował więc nie tylko swoimi muzykami ale również publicznością zgromadzoną w trutnowskim kościele. Pozostaje mieć nadzieję, iż ten wspaniały koncert muzyki poważnej, będzie co jakiś czas prezentowany w naszej Gminie.

Koncert mógł odbyć się dzięki finansowemu wsparciu ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, koncernu Energa oraz Gminy Cedry Wielkie.

Zapraszamy do galerii zdjęć: GALERIA 1  GALERIA 2  GALERIA 3

 

 
Nowy Punkt Przedszkolny w Cedrach Wielkich.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
07.12.2009.

Przykładowa grafikaUprzejmie informujemy mieszkańców mających małe dzieci, iż od 02 stycznia 2010 r. rozpocznie funkcjonowanie nowa placówka przedszkolna, zlokalizowana w Cedrach Wielkich przy ul. Ogrodowej 3. Jest to niepubliczny punkt przedszkolny dla dzieci w wieku od 3-ch do 5-ciu lat, z fachową i profesjonalną opieką. Punkt przedszkolny czynny będzie od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-17:00.

Więcej szczegółowych informacji, m.in. wysokości opłat oraz zasad przyjęć dzieci, zamieszczony jest na stronie internetowej ww. punktu przedszkolnego pod adresem: http://www.bajkowo.edu.pl/ .

 

 
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.12.2009.

 "Tyle razem dróg przebytych...".

W ostatnim czasie niezwykłą uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodziły 2 pary zamieszkałe na terenie Gminy, tj. Państwo:

 Ginter i Waltraut Zonek z Trutnowa (19.10.2009)  oraz

 Ryszard i Helena Rakowscy z Kiezmarka (18.11.2009)

Jubilaci zorganizowali z tego tytułu uroczyste przyjęcie w swoich domach, na które zaproszeni zostali: Wójt Gminy Cedry Wielkie, Z-ca Kier. USC Elżbieta Mieszczak, oraz oczywiście dzieci z rodzinami. W trakcie spotkania Wójt Gminy uhonorował dostojnych Jubilatów Medalami nadanymi przez Prezydenta RP za "Długoletnie Pożycie Małżeńskie" oraz złożył gratulacje i najlepsze życzenia długich jeszcze wspólnych lat życia w zdrowiu i pomyślności. 50 lat wspólnego życia to czas obfitujący zarówno w piękne i szczęśliwe chwile ale również był to czas nie pozbawiony trosk, chorób i problemów. Wspominając minione lata dostojni Jubilaci przedstawiali jakże odmienne warunki życia w owych latach, kiedy byli młodzi i pobierali się, a następnie pracując ciężko dla dobra rodziny trwali wiernie w złożonej sobie przysiędze małżeńskiej aż po dzień dzisiejszy. Ten piękny Jubileusz niewątpliwie skłania do refleksji i powrotu do lat młodości.

Dostojnym Jubilatom życzymy długich lat życia w zdrowiu i pomyślności.

Galeria zdjęć Państwa Zonek  >> GALERIA

Galeria zdjęć Państwa Rakowskich  >> GALERIA

 

 
Podpisanie umowy z Marszałkiem.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
02.12.2009.

Przykładowa grafikaDnia 1 grudnia 2009 roku w Urzędzie Marszałkowskim, Wójt Gminy Janusz Goliński podpisał z Marszałkiem Województwa Pomorskiego Janem Kozłowskim umowę o dofinansowanie projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Miłocin, Trutnowy i Cedry Wielkie, w gminie Cedry Wielkie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. W ramach projektu Gmina Cedry Wielkie otrzyma dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 53% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami wspomagającymi w miejscowościach  Miłocin, Trutnowy i Cedry Wielkie o łącznej długości 13,5 km.. W ramach realizacji zadania sieć kanalizacyjna z miejscowości Miłocin i Trutnowy zostanie przyłączona do kolektorów sanitarnych w Cedrach Wielkich i skierowana ostatecznie do oczyszczalni ścieków. W miejscowości Cedry Wielkie zakres projektu przewiduje budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic Osadników Wojskowych, Leśnej i Ogrodowej. Realizacja przedmiotowego zadania przyczyni się do właściwego uregulowania gospodarki wodno-ściekowej w znacznej części Gminy Cedry Wielkie.

Zapraszamy do galerii zdjęć: GALERIA

 

 
Komunikat w sprawie wymiany dowodów osobistych. Dotyczy mieszkańców Trutnowa.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
20.11.2009.

W związku z wprowadzeniem Uchwałą Rady Gminy w miejscowości Trutnowy nazw ulic oraz zmianą dotychczasowej numeracji domów istnieje prawny obowiązek wymiany dokumentów tożsamości takich jak: dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu. Wniosek o wymianę dowodu osobistego należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy - pok. nr 5 (parter), do którego należy dołączyć dwie aktualne fotografie. Wymiana dowodu z powyższego tytułu wolna jest od opłaty. Natomiast wymiany dokumentów typu: prawo jazdy i dowód rejestracyjny należy dokonać w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim. Opłaty z tym związane, a wynikające z podjętej Uchwały Rady Gminy, obniżone zostały o 50%.

 

 
Konferencja w ramach projektu "Zabytkom na ratunek".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
09.11.2009.

Przykładowa grafikaDnia 29 października 2009 r. odbyła się w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich konferencja pn. "Specyfika ochrony zabytków na Żuławach", w której uczestniczyli licznie zaproszeni goście, m.in.: Pan Marian Kwapiński - Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Pan Cezary Bieniasz-Krzywiec - Starosta Powiatu Gdańskiego, Pan Grzegorz Gola z Klubu Nowodworskiego oraz gospodarz spotkania - Wójt Gminy Janusz Goliński. Wybór miejsca i temat spotkania nie był przypadkowy bowiem Gmina realizuje pionierski w skali kraju projekt "Zabytkom na ratunek". Żuławy są regionem niezwykle atrakcyjnym pod względem turystycznym - uważa Wójt Janusz Goliński - dlatego tak ważnym zadaniem dla samorządu jest dbałość o znajdujące się na terenie Gminy zabytki i przekonanie mieszkańców, iż należy o nie dbać dla przyszłych pokoleń.

Opieką powinno się otaczać nie tylko kościoły i domy podcieniowe, ale też małe wiejskie cmentarze czy kapliczki. Aby tak się stało konieczna jest współpraca w właścicielami poszczególnych obiektów, a w jej nawiązaniu pomóc ma pogotowie konserwatorskie powołane w ramach realizowanego przez Gminę programu. Pomimo iż działalność sprowadza się do udzielania bezpłatnych porad, trudno nie docenić jego roli w zmianie mentalności mieszkańców regionu, uważa Grzegorz Gola z Klubu Nowodworskiego, organizacji niezwykle doświadczonej w ratowaniu żuławskich pamiątek przeszłości.Uwrażliwienie ludzi na piękno Żuław i tego czym dysponują to znacznie skuteczniejszy sposób na ochronę dziedzictwa kulturalnego niż administracyjne działania i nakazy.

Niemiecki przedsiębiorca Thomas Hattin, który postanowił osiąść na Żuławach i ratować zabytkowe domy i zagrody uważa, iż żeby ratować zabytki najważniejsza jest chęć samych właścicieli i stosunek do nich. Pod względem prawnym ochrona zabytków w Polsce nie różni się od innych krajów europejskich, wystarczy wiedzieć jak umiejętnie znaleźć i skorzystać ze źródeł finansowania. Według zapewnień p. Grzegorza Goli osobom zainteresowanym pozyskaniem środków na remont zabytków pomocą służy Klub Nowodworski, który wskaże źródło finansowania i pomoże w przygotowaniu stosownej dokumentacji. Według Pomorskiego Konserwatora Zabytków - Pana Mariana Kwapińskiego, program realizowany przez naszą Gminę należy uznać za modelowy bowiem pokazuje on jak w ostatnich latach zmieniło się myślenie o naszym dziedzictwie historycznym i kulturowym, oraz na czym polega różnica między ochroną zabytków, gdzie główną rolę odgrywa państwo a opieką nad nimi.

Zapraszamy do galerii zdjęć: GALERIA 1   GALERIA 2

 

 
Budowa chodnika w Cedrach Wielkich dobiega końca.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
30.10.2009.

Przykładowa grafikaDrugi etap budowy chodnika przy ulicy Osadników Wojskowych w Cedrach Wielkich dobiega końca. Łączna długość budowanego odcinka wynosi 624 mb. Wykonawcą prac jest Firma Ogólnobudowlana "ARAT" ze Staniszewa. Koszt II etapu wynosi 309.028,01 zł. Przypominamy, że inwestycja finansowana jest z budżetu Powiatu Gdańskiego oraz z budżetu naszej Gminy. Termin ukończenia prac wyznaczony jest na 15 listopada br.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć: GALERIA

 
Ślubowanie pierwszoklasistów na Westerplatte.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
08.10.2009.

Przykładowa grafikaW dniu 01 października 2009  Społeczność Szkoły Podstawowej im. Obrońców Ziem Polskich w Wocławach uczestniczyła w uroczystym ślubowaniu i pasowaniu uczniów klasy I, w wyjątkowym miejscu dla wszystkich Polaków jakim jest Westerplatte. W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy Cedry Wielkie Pan Janusz Goliński, Kierownik Referatu Oświaty UG Pani Maria Gierszewska, Proboszcz Parafii Wocławy ks. Waldemar Naczk, Dyrektor szkoły Anna Kołatek, pedagogowie Szkoły oraz uczniowie i ich rodzice. Pomysłodawcą uroczystości była wychowawczyni kl. I Pani Barbara Rowińska. Całą uroczystość prowadził przewodniczący samorządu uczniowskiego uczeń klasy VI Patryk Gański.

"70 rocznica wybuchu II Wojny Światowej, honor i odwaga obrońców Westerplatte i imię patronów naszej Szkoły bezpośrednio nas łączy i stawia przed nami wyjątkowe zadania o charakterze patriotycznym" - powiedział w trakcie uroczystości Wójt Gminy Janusz Goliński

Od dnia nadania imienia Szkole Podstawowej w Wocławach: Obrońców Ziem Polskich, oddelegowani uczniowie i nauczyciele wraz z dyrektorem Panią Anną Kołatek, każdego roku 1 września, w rocznicę wybuchu II wojny światowej na Westerplatte składają hołd poległym w walce o wolność.

Po uroczystości ślubowania uczniowie poszczególnych klas, pod pomnikiem Obrońców Westerplatte złożyli kwiaty i zapalili znicze. Następnie wszyscy zwiedzili Twierdzę Wisłoujście. Pomysł uroczystego pasowania uczniów kl. I na Westerplatte szkoła postanowiła wpisać na stałe do kalendarium swoich uroczystości.

Zapraszamy do galerii zdjęć: GALERIA 1  GALERIA 2  GALERIA 3  GALERIA 4

 

 
Komunikat dotyczący szkolenia informatycznego.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
08.10.2009.

Przykładowa grafikaUprzejmie informujemy, że spotkanie promocyjno-informacyjne dla potencjalnych uczestników projektu "Żuławska Wyżyna Kompetencji", zamieszkałych na terenie Gminy Cedry Wielkie, odbędzie się 13.10.2009 o godz. 17:00 w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

 

Szczegółowe informacje nt. bezpłatnych szkoleń informatycznych zawarte są w artykule zamieszczonym na naszej stronie internetowej z datą 11.09.2009

 

 
Słoneczne Okienka Przedszkolne.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
08.10.2009.

Przykładowa grafikaOd 01.09.2009 w ramach priorytetu "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" na terenie Gminy rozpoczęły działalność "Słoneczne Okienka Przedszkolne". W Cedrach Wielkich działają dwie grupy pod nazwą "Słoneczka" i "Muszelki", oraz w Trutnowach i Długim Polu. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna a w formie wolontariatu pomagają rodzice. Do SOP uczęszcza 60 dzieci w wieku 3-5 lat w grupach po 15 dzieci. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu po 4 godziny. W ramach programu dokonano wyposażenia pomieszczeń, zakupiono materiały i pomoce edukacyjne w postaci zabawek, klocków, układanek, zakupiono materiały papiernicze i plastyczne na łączną kwotę 11.568,08 zł.. W miesiącu październiku nastąpi realizacja zamówień na sprzęt muzyczny do zabaw ruchowych, literatury fachowej dla nauczycieli, pomocy edukacyjnych na kwotę 8.405 zł.. Wszystkie dzieci korzystają z drugiego śniadania w postaci drożdżówki, jogurtu, owoców. Atmosfera panująca podczas zajęć przepełniona jest radością, daje poczucie bezpieczeństwa, pozwala na aktywne zdobywanie nowych umiejętności oraz przyjemne spędzanie czasu. Dzieci bardzo lubią uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych, które odpowiednio dostosowane do potrzeb i wieku wpływają na wszechstronny rozwój osobowości oraz pobudzają ciekawość i aktywność wychowanków. W ramach projektu zapewniona została wczesna psychologiczna i logopedyczna diagnoza i terapia logopedyczna, będą porady i konsultacje dla rodziców. Wartością dodatnią projektu jest zapewnienie dzieciom wiejskim dostępu do edukacji przedszkolnej, do tzw. "okienek szans", gwarantujących dobre przygotowanie do podjęcia nauki w szkole z udziałem rodziców, dobrze przygotowanych do swojej roli wychowawczej, zintegrowanej w lokalnej społeczności.  Dzięki dotacji finansowej ze środków UE dzieci wiejskie 3-5 letnie mogą uczestniczyć w edukacji przedszkolnej.

 Zapraszamy do galerii zdjęć: GALERIA

 
Spotkanie Wójta z kombatantami.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
06.10.2009.

Przykładowa grafikaDnia 01 października br. Wójt Gminy Janusz Goliński spotkał się w Urzędzie Gminy z grupą kombatantów na czele z Prezesem Zarządu Koła Miejsko-Gminnego w Pruszczu Gdańskim i Cedrach Wielkich.

Spotkania tego typu stały się już tradycją bowiem każdego roku w kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej Wójt Gminy zaprasza kombatantów do Urzędu, by w miłej atmosferze porozmawiać nie tylko o minionych, wojennych czasach ale przede wszystkim o obecnych warunkach życia kombatantów.

 Spotkanie przebiegało w serdecznej atmosferze, ponieważ oprócz wspomnień i rozmów niektórzy kombatanci uhonorowani zostali przez Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego p. Edwarda Szenejko medalami z okazji X lecia Powiatu Gdańskiego. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Franciszek Pyta, Grzegorz Szaniawski oraz pośmiertnie Bronisław Fiedosiuk. Na zakończenie uroczystego spotkania kombatanci wręczyli Wójtowi Gminy podziękowanie "za pomoc i wsparcie działalności w kształtowaniu aktywnych postaw i utrwalania w pamięci społecznej patriotyzmu i oddania Ojczyźnie", natomiast Wójt Gminy przekazał kombatantom praktyczny upominek.

 Zapraszamy do galerii zdjęć: GALERIA

 
Gmina Cedry Wielkie wyróżniona w rankingu Europejska Gmina-Europejskie Miasto.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
01.10.2009.

Przykładowa grafikaW dniu 30 września 2009 r. w Hotelu Mercure Hevelius w Gdańsku odbyła się konferencja i uroczysta gala rankingu Europejska Gmina-Europejskie Miasto. To już trzecia edycja rankingu, który zorganizowany został przez Gazetę Prawną wspólnie z Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Gmina Cedry Wielkie zdobyła wyróżnienie w tegorocznym rankingu dla województwa pomorskiego. W trakcie uroczystej gali gratulacje oraz dyplom przekazano na ręce Wójta Gminy-Janusza Golińskiego.

Ranking Europejska Gmina-Europejskie Miasto wskazuje, które samorządy w Polsce mogą poszczycić się największymi osiągnięciami w pozyskiwaniu środków unijnych. Brane są pod uwagę wszystkie programy pomocowe, których beneficjentami są zarówno władze samorządowe, jak i przedsiębiorstwa, rolnicy i organizacje społeczne. Ranking obejmuje zarówno "stare", jak i "nowe" środki (z unijnego budżetu 2007-2013). Podstawą do oceny gminy jest wartość przyznanej pomocy z UE, liczba realizowanych projektów oraz liczba mieszkańców według GUS. Dane pochodzą z dokumentacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa.

Gmina Cedry Wielkie zawdzięcza swój sukces zrealizowanym 13 projektom unijnym o charakterze infrastrukturalnym oraz społecznym.

 
Gminne Święto Plonów - Dożynki 2009.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.09.2009.

Przykładowa grafikaTegoroczne gminne święto plonów odbyło się dnia 06 września w Trutnowach w połączeniu z zakończeniem obchodów Jubileuszu 700-lecia tej miejscowości zainaugurowanego w czerwcu ubr. Tradycyjnie uroczystości dożynkowe mają zazwyczaj charakter religijno-ludowy, powiązany z promocją regionu oraz zabawą z okazji zakończenia żniw. Toteż uroczysta dziękczynna msza święta odprawiona została w pięknie przystrojonym kościele parafialnym p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła, przez Ks. Prałata Franciszka Fecko przy koncelebrze księży z sąsiednich parafii. Oprawę muzyczną podczas liturgii sprawowała Orkiestra z parafii Matki Bożej Różańcowej z gdańskiego Przymorza. W końcowej części liturgii mszalnej starostowie dożynek p. Róża Bączkowska z Miłocina oraz p. Andrzej Tymoszuk z Trutnowa przekazali Wójtowi Gminy-Januszowi Golińskiemu symboliczny bochen chleba upieczony z mąki z tegorocznych zbiorów. Wnętrze kościoła zdobiły wykonane przez poszczególne sołectwa żniwne wieńce wykonane ze zbóż, kwiatów i owoców - jako hołd dziękczynny za udane zbiory. Po zakończeniu uroczystości kościelnych barwny orszak uczestników przemaszerował pod pamiątkowy kamień upamiętniający 700 - lecie Trutnowa gdzie Wójt Gminy-Janusz Goliński oraz Przewodnicząca Rady-Bożena Daszewska wręczyli przyznane przez Kapitułę Medale za zasługi dla rozwoju Gminy Cedry Wielkie.

Tegoroczne dożynki w swej organizacji były nieco odmienne od poprzednich bowiem po raz pierwszy poszczególne sołectwa przygotowały oryginalne stoiska, w których zaprezentowano własne wyroby kulinarne jak również obrazy, rzeźby a nawet żywego królika czy pszczoły w szklanym ulu, w barwnych dekoracjach z owoców, warzyw i kwiatów. Zarówno wieniec dożynkowy jak i prezentacja stoiska były przedmiotem oceny w ramach "Konkursu Sołectw", w wyniku którego zwycięzcami zostali mieszkańcy gospodarzy dożynek czyli Trutnów jednym punktem pokonując sołectwo Koszwały. Trzecią lokatę uzyskało sołectwo Długie Pole. "Laureaci" konkursu w nagrodę otrzymali kwotę odpowiednio: 1500, 1200 i 1000 zł, zaś pozostali uczestnicy po 400 zł, z przeznaczeniem na bieżące potrzeby sołectw. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości na scenie rozpoczęły się występy artystyczne dzieci, młodzieży oraz lokalnego Chóru Żeńskiego. Gwiazdą wieczoru był zespół Abba Show,  przypominając słynne przeboje minionych lat rozbawił zgromadzonych uczestników dożynek.

Atmosferę i klimat dożynkowych uroczystości doskonale oddają załączone zdjęcia:

GALERIA 1  GALERIA 2  GALERIA 3 

 

 
OREW w Giemlicach.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
14.09.2009.

Przykładowa grafikaDnia 07 września br. odbyło się uroczyste otwarcie Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Giemlicach będącego filią Oddziału w Trąbkach Wielkich, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Ośrodek mieści się w części budynku Szkoły Podstawowej, w której przeprowadzony został gruntowny remont celem przystosowania pomieszczeń do potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz pracy wychowawców i opiekunów. Na tej inwestycji zyskała również Szkoła, ponieważ wyremontowane zostały sanitariaty przeznaczone dla uczniów. Do dyspozycji podopiecznych są sale edukacyjne i terapeutyczne oraz kuchnia z jadalnią. Docelowo OREW przystosowany jest do przyjęcia 20 dzieci i młodzieży - aktualnie z Ośrodka korzysta 9 dzieci z terenu Gminy Cedry Wielkie. Ośrodkiem kierować będzie Pani Patrycja Osińska, która jednocześnie jest Dyrektorem OREW w Trąbkach Wielkich. OREW w Giemlicach powstał z inicjatywy Wójta Gminy Janusza Golińskiego przy współpracy z Caritas - byłym Dyrektorem Ks. Ireneuszem Bradtke oraz obecnym - Ks. Januszem Steć. Powstanie tego typu placówki na terenie Gminy przyczyniło się nie tylko do znacznego obniżenia kosztów transportu niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do innych tego typu placówek na terenie Gdańska czy Pruszcza Gd., ale przede wszystkim ma dużo większy aspekt społeczno-edukacyjny.

 Zapraszamy do galerii zdjęć:  GALERIA 1   GALERIA 2

 
Bezpłatne szkolenia informatyczne.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
11.09.2009.

Przykładowa grafikaFirma POSTDATA zaprasza wszystkich pracujących mieszkańców Żuław Wiślanych w tym m.in. Gminy Cedry Wielkie na bezpłatne szkolenia informatyczne w ramach projektu Żuławska Wyżyna Kompetencji dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.W ramach projektu oferowane są do wyboru 5 typów modułów wraz z warsztatami rozwoju zawodowego:

Moduł 1 Podstawowy (system Windows, Ms Word  dla początkujących, Internet, poczta elektroniczna, e-usługi).

Moduł 2 Zaawansowany wariant A (MS Word dla zaawansowanych, MS Excel dla początkujących, MS Powerpoint z zasadami dobrej prezentacji).

Moduł 3 Zaawansowany wariant B (MS Excel dla zaawansowanych, MS Access dla początkujących, MS Access dla zaawansowanych).

Moduł 4 Technologie informacyjne w promocji (promocja w Internecie, tworzenie stron WWW, grafika komputerowa).

Moduł 5 Podstawy e-biznesu (zagadnienia związane z e-commerce).

Szkolenia odbywać się będą jak najbliżej miejsca zamieszkania uczestników. Oferta skierowana jest do pracujących mieszkańców zatrudnionych na umowę stałą, o dzieło, powołanie, wyboru, mianowania i spółdzielczej umowy o pracę. Ogólnym celem projektu jest utrzymywanie aktywności na rynku pracy osób pracujących poprzez podniesienie i dostosowanie ich kwalifikacji i umiejętności do potrzeb regionalnej gospodarki. Aktualnie rozpoczął się okres rekrutacji uczestników na szkolenie.

Więcej szczegółowych informacji na temat spotkań rekrutacyjnych, programów szkoleń oraz aktualności dostępnych jest na stronie internetowej:  www.postdata.pl/efs  lub pod numerem telefonu:  (058) 32-60-449.

 
Zakończony I etap budowy chodnika w Cedrach Wielkich.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
10.09.2009.

Przykładowa grafikaW ostatnim tygodniu sierpnia przekazany został do użytku nowo położony chodnik w centrum wsi Cedry Wielkie, przy ul. Osadników Wojskowych. Chodnik o długości 795 mb. ułożony został z czerwonego polbruku, z wykończeniem po obu stronach szarą kostką granitową. Koszt całkowity zrealizowanej inwestycji to kwota 443.240, zł. przy czym 221.620, zł. to środki z budżetu Powiatu Gdańskiego oraz taka sama kwota pochodzi z budżetu Gminy. Wykonawcą przedmiotowej inwestycji była wyłoniona w przetargu firma B&W z Pruszcza Gdańskiego.

      Jeszcze w bieżącym miesiącu nastąpi kontynuacja inwestycji w ramach II etapu - ułożona zostanie dalsza część chodnika o długości 624 mb. do ul. Kwiatowej. Całkowity koszt II etapu to kwota 309.028, zł., zaś planowany termin ukończenia zadania upływa 15 listopada br.

 Otwarcie chodnika I etap: GALERIA ZDJĘĆ

 

 
Regionalny Konkurs Grantowy - "Równać Szanse 2009".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
08.09.2009.

Uprzejmie informujemy, iż w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego istnieje możliwość otrzymania dotacji w kwocie do 7 000 zł na projekty rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 roku i trwające nie dłużej niż do 30 czerwca 2010 roku. Mogą ubiegać się o nią organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową. z terenów wiejskich (do 20 000 mieszkańców). Celem projektów realizowanych w ramach programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku 13-19 lat z małych miejscowości. Po raz pierwszy Regionalny Konkurs Grantowy Programu "Równać Szanse" przeprowadzany jest w systemie elektronicznym. Udział w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu "Równać Szanse 2009" może być dla lokalnych podmiotów szansą na realizację efektywnego projektu ukierunkowanego na zwiększenie szans młodzieży na udany start w dorosłe życie, pozwoli też realizatorom nabyć cenne umiejętności i doświadczenia oraz przyczyni się do zwiększenia potencjału całego środowiska.

Termin składania wniosków mija 10 października 2009 r.

Informacje o konkursie znajdują się na stronie: www.rownacszanse.pl

 

 
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
31.08.2009.

50 rocznica zawarcia związku małżeńskiego to wyjątkowa okazja do podsumowań i refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat wspólnym życiem. Tę niecodzienną rocznicę obchodzili ostatnio mieszkańcy naszej Gminy: Państwo Czesława i Stanisław Brzóska z Długiego Pola oraz Leokadia i Karol Burnat z Błotnika. Z tej okazji Wójt Gminy Janusz Goliński złożył dostojnym Jubilatom życzenia długich jeszcze wspólnych lat życia w zdrowiu i pomyślności oraz uhonorował medalami przyznanymi przez Prezydenta RP "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie". Wręczono również Jubilatom wiązankę kwiatów oraz upominek. W świątecznej i pełnej radości atmosferze wzniesiony został toast za zdrowie i szczęście Jubilatów.

- Jubileusz Państwa Czesławy i Stanisława Brzóska  >>   zdjęcie pamiątkowe

- Jubileusz Państwa Leokadii i Karola Burnat            >>  zdjęcie pamiątkowe

 

 
POWSTANĄ WIEJSKIE ŚWIETLICE
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
06.08.2009.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził 28 lipca 2009 r. listę 135 projektów do realizacji w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi". Wśród wybranych wniosków znalazł się również wniosek Gminy Cedry Wielkie pn.: „Wzrost aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców poprzez adaptację byłych zlewni mleka na świetlice wiejskie wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Leszkowy i Stanisławowo. Planowany koszt inwestycji to kwota 832 521,88 zł.  Gmina otrzyma maksymalną pomoc w wysokości 500 000,00 złotych. W ramach inwestycji powstaną dwie świetlice wiejskie, które ułatwią mieszkańcom dostęp do usług kulturalnych i edukacyjnych oraz znacznie przyczynią się do poprawy wizerunku w/w miejscowości. Aby świetlice  spełniały swoje podstawowe funkcje, projekt zakłada również ich wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlic.
Koszt remontu świetlicy w Leszkowach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół oraz wyposażeniem (stoły, krzesła, zabudowa kuchenna, zlewozmywak, lodówka, kuchenka gazowa, itp.) to kwota 508 580,30 zł.
Natomiast koszt remontu świetlicy w Stanisławowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół oraz zakupieniem wyposażenia (stoły, krzesła, zabudowa kuchenna, zlewozmywak, kuchenka gazowa, itp.) to kwota 298 941,58 zł.
Koszt projektu obejmuje również nadzór inwestorski w kwocie 25 000,00 złotych. Uroczyste podpisanie umów z udziałem Marszałka Województwa Pomorskiego dla beneficjentów powiatu gdańskiego odbędzie się 14 sierpnia 2009 r. o godzinie 10:00 na Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 
Działki budowlane w Cedrach Małych uzyskały dogodny dojazd.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
04.08.2009.

 Zakończone zostały prace polegające na utwardzeniu wewnętrznej drogi wśród 16 działek budowlanych w Cedrach Małych, które w dn. 26.08. br. mają być przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu.
Całość prac wykonana została przez firmę Pana Bogusława Pszczoły z Cieplewa.
Realizacja tego zadania przyczyniła się do zwiększenia atrakcyjności ofertowej planowanych do sprzedaży działek jak również ułatwi dojazd przyszłym właścicielom do działek w trakcie budowy swoich domów.
Należy zaznaczyć, iż działki uzbrojone są już w przyłącza sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

 GALERIA ZDJĘĆ

 
Ruszył projekt "Zabytkom na Ratunek".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
23.07.2009.

Przykładowa grafikaUroczysta inauguracja projektu miała miejsce 16 lipca w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Zaproszonych gości przywitał Wójt Gminy Cedry Wielkie Pan Janusz Goliński oraz Przewodniczący Rady Gminy Cedry Wielkie Pani Bożena Daszewska. Następnie głos zabrał Pan Grzegorz Gola członek Stowarzyszenia Miłośników  Nowego Dworu Gdańskiego Klub Nowodworski, który przedstawił główne założenia projektu oraz poprowadził całe spotkanie. Projekt "Zabytkom na ratunek" jest wsparciem systemu ochrony zabytków na Żuławach w Gminie Cedry Wielkie poprzez nowy, innowacyjny sposób partnerskiej współpracy. Celem projektu jest wypracowanie dobrych praktyk ochrony żuławskich zabytków. Służyć temu będzie powołany interdyscyplinarny zespół ekspertów - konsultacyjne Pogotowie Konserwatorskie. Wykorzystana zostanie wiedza ekspertów: z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej w Gdańsku oraz z Niemiec, dzięki współpracy z Verein für Europäische Städte-Partnerschaften Hennef e.V. Podczas terenowych konsultacji, wizyty studyjnej, popularnonaukowej konferencji, z wykorzystaniem badań ankietowych zostaną wypracowane trwałe narzędzia wsparcia systemu ochrony zabytków na Żuławach (i nie tylko) w postaci strony internetowej zawierającej wyniki działań projektowych oraz książki-poradnika "Jak ratować żuławskie zabytki". Projekt jest realizowany przez Gminę Cedry Wielkie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego Klub Nowodworski, Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej w Gdańsku oraz Verein für Europäische Städte-Partnerschaften Hennef e.V. (Niemcy). Projekt "Zabytkom na ratunek" jest współfinansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych. Całkowita wartość projektu wynosi 33.987 euro. Gmina Cedry Wielkie przeznacza na realizację projektu 5.098.05 euro, 28.888.95 euro pochodzi ze Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk - instytucji nadzorującej projekt. W drugiej części spotkania zaprezentowana została koncepcja architektoniczna parku kulturowo-krajobrazowo-edukacyjnego w Cedrach Wielkich. Następnie swoje uwagi i wskazówki przedstawili zaproszeni goście oraz mieszkańcy Cedrów Wielkich. Spotkanie zakończył Pan Wójt Janusz Goliński dziękując wszystkim za przybycie i wyrażając nadzieję, iż realizacja projektu przyczyni się do uratowania pieknych żuławskich zabytków.

Zapraszamy do galerii zdjęć:

 GALERIA 

 

 
Przystań Żeglarska w Błotniku.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
23.07.2009.
Przykładowa grafika

Samorząd Województwa Pomorskiego przy współpracy z Gminą Cedry Wielkie i pozostałymi partnerami wdrażają "Program rozwoju dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego", którego celem jest rewitalizacja szlaków wodnych oraz połączenie partnerów z województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. W zakresie Gminy Cedry Wielkie są plany budowy przystani żeglarskiej z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz pomostami w miejscowości Błotnik. Zamierzeniem projektu jest stworzenie marki turystycznej rejonu, tak aby Żuławy wszystkim Polakom kojarzyły się z wypoczynkiem nad wodą, żeglarstwem, zwodzonymi mostami, dworami menonickimi czy piękną przyrodą. Całkowita realizacja projektu w Błotniku doprowadzi do większej kontroli nad turystyką wodną. Swoje umiejętności sprawdzić będą mogli tutaj zarówno żeglarze, kajakarze, wioślarze jak i miłośnicy windsurfingu. Projektowana przystań umożliwi stosowanie różnego rodzaju sprzętu wodnego, począwszy od statków żeglugi pasażerskiej przez łodzie żaglowe, barki przystosowane do wędrówek wodnych, tramwaje wodne, tratwy, kajaki czy też łodzie wiosłowe. Atrakcją dla osób korzystających z przystani, jak również turystów ma być wieża widokowa. W dniu 22 czerwca zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Osoby zainteresowane projektem mogą zapoznać się z dokumentacją w Urzędzie Gminy w Cedrach Wielkich w godzinach pracy Urzędu.

Wizualizacje przystani dostępne są w załącznikach poniżej:

WIZUALIZACJA 1   WIZUALIZACJA 2   WIZUALIZACJA 3   WIZUALIZACJA 4

 

 
III Międzynarodowy Zlot Żeglarski.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
07.07.2009.

Przykładowa grafikaW dniach 3-4 lipca 2009 r. w Krynicy Morskiej odbył się III Międzynarodowy Zlot Żeglarski. Zlot i towarzyszące  tej imprezie regaty żeglarskie były formą promocji i przybliżenia Programu rozwoju dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego. Współorganizatorami imprezy były samorządy województwa pomorskiego i województwa warmińsko-mazurskiego, które angażują się w aktywizację gospodarczą i turystyczną polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70, przebiegającej przez obszar województw: zachodniopomorskiego, lubelskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Prezentowano atrakcyjność szlaków wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego, odbyły się regaty żeglarskie, pokaz ratownictwa morskiego. Partnerzy projektu pn. "Pętla Żuławska" w tzw. "miasteczku promocyjnym" prezentowali materiały i oferty promocyjne związane z tym przedsięwzięciem. W tej plenerowej imprezie uczestniczyła również Gmina Cedry Wielkie, która w specjalnej prezentacji przedstawiła wizualizację mającej powstać w najbliższej przyszłości w Błotniku przystani żeglarskiej wraz z kompleksem obiektów towarzyszących.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć: GALERIA 

 

 
Dzieci z Białorusi na Żuławach.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
02.07.2009.

Przykładowa grafikaW ramach tegorocznej akcji "Lato z Polską" przebywała na Żuławach w dniach 8-17 czerwca br. 20-osobowa grupa dzieci z Białorusi, ze szkoły Podstawowej z Dociszek. Program pobytu dzieci był bardzo urozmaicony, gdyż z założenia dzieci miały poznać historię regionu, tradycję, kulturę a przede wszystkim spotkać się z rówieśnikami z Polski, aby m.in. podszkolić swoje umiejętności w nauce j. polskiego. Kontakt z polskim językiem jak i poznanie polskiej tradycji i kultury było dla dzieci bardzo ważne, gdyż ich rodzice posiadają polskie pochodzenie. Dzieci były zakwaterowane w ośrodku wypoczynkowym w Mikoszewie, skąd codziennie wyjeżdżały zwiedzać Żuławy, Trójmiasto i okolice. Dnia 09 czerwca dzieci przebywały w Aqua Parku w Sopocie, skąd udały się do Gdyni by zwiedzać Akwarium oraz żaglowiec Dar Pomorza i statek Błyskawica. Następnego dnia uczestniczyły w V Dziecięcej Sesji Rady Gminy w ŻOKiS, zaś w godzinach popołudniowych bawiły się razem z dziećmi z Giemlic na festynie zorganizowanym w tamtejszej Szkole Podstawowej. Dnia 12 czerwca   dzieci wyjechały do Szymbarka, były na wieży widokowej w Wieżycy oraz Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Sobota 13 czerwca była dniem zwiedzania Gminy Cedry Wielkie pod turystycznym przewodnictwem Pani Haliny Rachańskiej-Miszczyszyn. Trasa wycieczki kończyła się zwiedzaniem domu podcieniowego w Trutnowach u państwa E. i D. Kufel. Dnia 14 czerwca dzieci wraz z opiekunami uczestniczyły w dniach Żuław w Nowym Dworze Gdańskim - podziwiały występy artystyczne, pokazy rękodzieła artystycznego oraz sztuki kulinarnej. Dnia następnego odbyło się w Gdańsku przy Dworze Artusa spotkanie z władzami samorządowymi gmin, które gościły dzieci oraz władz Miasta Gdańska i Urzędu Marszałkowskiego, po czym dzieci udały się w rejs Katamaranem na półwysep helski. Tam zwiedziły fokarium oraz inne atrakcje i z powrotem wróciły rejsem do Sopotu. Dnia 16 czerwca przy Zespole Szkół w Cedrach Wielkich w ramach Gimnazjady odbył się na boisku Orlik 2012 towarzyski mecz, w którym zwyciężyli goście - Szkoła Podstawowa z Dociszek. W godzinach porannych dnia 17 czerwca zadowoleni i pełni wrażeń goście opuścili teren Pomorza i udali się do swojego kraju.

Wszystkie miejsca pobytu gości zarejestrowane są na załączonych zdjęciach:

GALERIA 1   GALERIA 2   GALERIA 3  GALERIA 4

 

 
Dni Żuław 2009.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
22.06.2009.

Przykładowa grafikaW dniach 13-14 czerwca br. odbyły się w Nowym Dworze Gdańskim obchody Dni Żuław - regionalnej imprezy promującej kulturę i tradycję regionu. W imprezie uczestniczyło  7 gmin tj: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Sztutowo, Stegna, Krynica Morska, Nowy Staw i Cedry Wielkie, które zaprezentowały się w Turnieju Gmin. W trakcie obchodów odbyło się szereg konkursów i prezentacji dorobku artystycznego poszczególnych gmin. Dużym zainteresowaniem uczestników cieszył się Międzynarodowy Festiwal Chórów pn " Niech się niesie pieśń chóralna", w trakcie którego wystapiły chóry z Czech, Rosji i Polski. Gminę Cedry Wielkie reprezentował Żeński Chór Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu pod kierunkiem p. Bożeny Kozickiej. Również dzieci przygotowały bogaty program artystyczny. Uczniowie Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich pod kierunkiem p. Anny Solarz zaprezentowały "scenkę żuławską", zaś piosenki ludowe i żuławskie wykonane w duetach zaprezentowały dziewczynki ze Szkoły Podstawowej w Cedrach Wielkich i Cedrach Małych. Gmina Cedry Wielkie zwyciężyła w tegorocznej edycji Turnieju Gmin gdyż zajęła I miejsce w konkursie kulinarnym za przygotowanie najsmaczniejszego ziemniaczanego przysmaku. Również I miejsce za gadżet Dni Żuław zdobył kubek wykonany z gliny z rysunkami żuławskich symboli przez ucznia Szkoły Podstawowej w Giemlicach Aleksandra Dudka. Stoisko promujące Gminę Cedry Wielkie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, a w szczególności wystawa pt "Szlak Mennonitów" wraz z charakterystycznymi dla naszego regionu elementami roślin i zwierząt.

Zapraszamy do galerii: GALERIA 

 

 
Uroczyste otwarcie ORLIKA.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
10.06.2009.

Przykładowa grafikaDnia 03 czerwca br. przy niezbyt sprzyjającej pogodzie, Marszałek Województwa Pomorskiego - p. Jan Kozłowski, Dyrektor Zarządzania Funduszami Europejskimi PUW p. Marek Goliński, Ksiądz Proboszcz Leszek Laskowski i Wójt Gminy Janusz Goliński uroczyście dokonali otwarcia "Orlika" przy Zespole Szkół w Cedrach Wielkich. W uroczystości uczestniczyli licznie zaproszeni goście z Urzędu Marszałkowskiego, z Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego oraz sąsiednich samorządów jak również gminni Radni i Sołtysi. Budowę kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" w sąsiedztwie Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich rozpoczęto 10.10.2008 r. zaś zakończenie nastąpiło 30.04.2009 r. Ogółem koszt inwestycji wyniósł 1.650.000,-zł, w tym 333.000,-zł stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Sportu oraz 333.000,-zł z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, pozostała kwota to wkład własny Gminy. Obok boiska wybudowany został również budynek sanitarno-szatniowy. Boisko jest ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców Gminy, którzy lubią aktywny wypoczynek, w szczególności zaś ma służyć dzieciom i młodzieży dla ich prawidłowego rozwoju fizycznego.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z powyższej uroczystości: GALERIA 

 

 
Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego z Gminy Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
09.06.2009.
 
WYNIKI GŁOSOWANIA Z GMINY CEDRY WIELKIE

Zamieszczamy wyniki głosowania do Parlamentu Europejskiego z terenu Gminy Cedry Wielkie. Szczegóły dostępne są w odnośniku do strony poniżej.
 
VIII Powiatowy Konkurs "Żuławy Gdańskie - Nasza Mała Ojczyzna" - rozstrzygnięty.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
29.05.2009.

Przykładowa grafika Zorganizowany w Zespole Szkół w Cedrach Wielkich VIII Powiatowy Konkurs „Żuławy Gdańskie -  Nasza Mała Ojczyzna” stał się okazją do spotkania uczniów, nauczycieli i władz  samorządowych powiatu gdańskiego. W tegorocznej edycji turnieju uczestniczyło 9 szkół podstawowych i 4 gimnazja, a na widowni obok uczestników i ich opiekunów zasiedli: ks. prałat Franciszek Fecko, p. Marian Cichon, wicestarosta powiatu gdańskiego, p. Bogdan Dombrowski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Magdalena Kołodziejczak, Wójt Gminy Pruszcz Gdański, p. Sławomir Kazimierski, Wójt Gminny Suchy Dąb i p. Bożena Daszewska przewodnicząca Rady Gminy w Cedrach Wielkich. Gości powitał i uroczystego otwarcia konkursu dokonał p. Janusz Goliński, Wójt Gminy Cedry Wielkie. Pięknie udekorowana pracami plastycznymi i okolicznościowymi przestrzennymi kompozycjami była nie tylko sala gimnastyczna, ale dzięki nauczycielom, a szczególnie p. Katarzynie Mallach i Beatcie Kawali wszystkie pomieszczenia otrzymały odświętny wystrój, nawiązujący do żuławskiego klimatu. Tradycyjnie najbardziej podobały się piosenki turystyczne ułożone przez młodzież. Jury miało niełatwe zadanie, bowiem poziom wszystkich występów był bardzo wysoki i wyrównany. Ostatecznie Julia Okrój, Lura Szczepańska i Martyna Gąsiorowska ze Szkoły Podstawowej w Grabinach – Zameczku „Żuławskim rock and rollem” wyśpiewały i wytańczyły I miejsce. Wśród gimnazjalistów zwyciężyli gospodarze, którzy swoją piosenką wzbogaconą zabawną aranżacją i charakteryzacją podbili serca jurorów i publiczności. Utwór wykonany przez Martę Szwemińską, Agatę Ręczmin i Michała Ziębę stał się przebojem tegorocznego konkursu.

Oprócz zmagań wokalnych na uczestników czekały inne konkurencje. Wśród nich szczególnie podobała się żuławska pamiątka i dekoracje kubeczków zaprojektowane przez uczniów szkół podstawowych. O wielkiej fantazji gimnazjalistów świadczyły prace prezentujące wyobrażenie żuławskich diabłów. Nie mogło zbraknąć prac plastycznych. Młodsi uczestnicy ilustrowali regionalne legendy, zaś starsi wykonali obrazek pt. „Kraina wiatraków”. Bardzo podobała się prezentacja koszulek z żuławskimi zdobieniami, które w sposób profesjonalny niczym na pokazie mody zaprezentowali ich autorzy.

W najważniejszej i najtrudniejszej konkurencji zwycięzcami w konkursie wiedzy okazali się uczniowie Zespołu Szkół w Cedrach Małych, którzy zdobyli I miejsca w obu kategoriach wiekowych. Oprócz nagród rzeczowych otrzymali puchary Związku Miast i Gmin Morskich. Wszystkie dzieci uczestniczące w konkursie zostały obdarowane upominkami ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Urząd Gminy w Cedrach Wielkich, Radę Rodziców przy Zespole Szkół w Cedrach Wielkich i Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie”. Przedstawicielom wszystkich placówek Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie wręczył pamiątkowe statuetki.

 

Laureatami konkursu są:

 Konkurs plastyczny: I. Klaudia Kwiecień Cedry Wielkie, II. Paweł Sawicz  Wocławy, III. Paulina Stawicka Cedry WielkieProjekt żuławskiego kubka – I. Aleksandra Dudek – Giemlice, II. Aleksandra Świętochowska Cedry Małe, III. Marlena Sobierajska Giemlice.Pamiątka dla turystów: I. Nikola Netkowska Wocławy, II. Dawid Jacyno Pszczółki, III. Jakub Kaczmarski Cedry Wielkie

Konkurs wiedzy: I. Cedry Małe - Dominika Fedosiuk, Julia Kubiak, Monika Kubiak II. Giemlice - Marlena Sobierajska, Agata Szopa, Bartosz Bronwicki III. Koźliny - Aleksandra Skobieś, Mariusz Tokarski, Magda Jankowska

 

Gimnazja

Konkurs plastyczny: I. Krzysztof Stacewicz Pruszcz Gdański, II. Monika Glier Cedry Wielkie, III. Marta Michalska  Cedry Małe.Żuławski diabeł: I. Antoni Łącki Pruszcz Gdański, II. Anna Plitt- Cedry Wielkie, III. Adrian Peters Cedry Małe.T Shift z żuławskim emblematem: I. Daniel Sawulewski Pruszcz Gdański, II. Aneta Nalińska Cedry Wielkie, III. Paulina Karczewska Cedry Wielkie

Konkurs wiedzy: I. Cedry Małe - Agata Grabarczyk, Paulina Bukowska, Paweł Solarz, II. Cedry Wielkie – Weronika Paszkowska, Marta Szwemińska , Emilia Jurek III. – Pruszcz Gdański – Dawid Heś, Adam Plata, Malwina Filipczuk

Gratulujemy

 GALERIA   

 

 
III miejsce w województwie w Konkursie GMINA MANAGER 2009.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
13.05.2009.

Przykładowa grafikaGmina Cedry Wielkie zdobyła III miejsce w tegorocznej edycji konkursu GMINA MANAGER 2009, organizowanym przez Bałtycki Instytut Gmin, Uniwersytet Gdański i Marszałka Województwa Pomorskiego. Wręczenie nagród odbyło się 17 kwietnia br na terenie Międzynarodowych Targów Gdańskich. Konkurs przebiegał w trzech kategoriach:  gmin wiejskich, miejskich, miejsko-wiejskich a także powiatów ziemskich. Ocena jakości zarządzania Gminą opierała się na wybranych wskaźnikach i danych ekonomicznych. Pytania zawarte w ankiecie konkursowej dotyczyły m.in.: planów zagospodarowania przestrzennego, strategii rozwoju, wieloletniego planu inwestycyjnego, programu ochrony środowiska, rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Ważnym kryterium oceny były również sprawy społeczne takie jak: program przeciwdziałania patologiom, działalność służby zdrowia, czy działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Jury Konkursu oceniało również osiągnięcia Gminy we współpracy partnerskiej jak również posiadane przez Gminę certyfikaty i wyróżnienia.

Wysoka lokata Gminy Cedry Wielkie w rankingu najlepiej zarządzanych Gmin i powiatów z województwa pomorskiego jest niewątpliwie ogromnym wyróżnieniem i świadczy o tym, iż działania prowadzone są w dobrym kierunku, ku rozwojowi Gminy.

 

 
Unijne dofinansowanie Małych Przedszkoli.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
13.05.2009.

Przykładowa grafikaGmina zakwalifikowana została do realizacji projektu pn "Słoneczne Okienka Przedszkolne", w ramach którego 3 działające na terenie Gminy Małe Przedszkola tj. w Cedrach Wielkich, Trutnowych i Długim Polu otrzymają dofinansowanie w łącznej wysokości 956.282, - zł. Przyznana kwota będzie wydatkowana w okresie od 01.08.2009 - 31.12.2011 r. na zakup mebli do przedszkolnych pomieszczeń, sprzęt i pomoce edukacyjne, zabawki, gry, książki itp. Z uzyskanych funduszy możliwy będzie również zakup urządzeń do placów zabaw takich jak: huśtawki, tunele, zjeżdżalnie itp. W budżecie wydatków Przedszkola uwzględniono również wyprawki dla dzieci oraz drugie śniadanie. Projekt realizowany będzie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach". Liderem Projektu jest Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków zaś Partnerem - Gmina Cedry Wielkie, do której należało wsparcie merytoryczne i współpraca na etapie opracowania dokumentacji.

 
VI Powiatowy Konkurs Plastyczny "Kartka Świąteczna".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
22.04.2009.

Przykładowa grafikaDnia 17 kwietnia 2009 r. w Pruszczu Gdańskim nagrodzono laureatów Powiatowego Konkursu Plastycznego "Kartka Świąteczna":. Monika Bielecka uczennica III klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Giemlicach zajęła II miejsce. Opiekunem plastycznym z ramienia szkoły była pani Dorota Gawrońska - nauczyciel nauczania zintegrowanego. Szkoła już od kilku lat bierze udział w tym konkursie i co roku są laureaci. GALERIA 

 
7 mln unijnego dofinansowania dla gminy.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
16.04.2009.

Przykładowa grafikaDnia 14 kwietnia 2009 r. Wójt Gminy Cedry Wielkie odebrał decyzję od Marszałka Województwa Pomorskiego Jana Kozłowskiego o wyborze projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miłocin, Trutnowy i Cedry Wielkie", do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu to ponad 13 mln zł. Unia Europejska dofinansuje zadanie w wysokości 53 % jego kosztu. Przedmiotem projektu jest budowa 14,34 km kanalizacji sanitarnej oraz montaż 5 pompowni w miejscowościach Miłocin, Trutnowy i Cedry Wielkie. W wyniku realizacji projektu 1178 osób podłączonych zostanie do wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Tym samym zwiększy się skanalizowanie gminy oraz dociążona zostanie zmodernizowana oczyszczalnia w Cedrach Wielkich. Rozpoczęcie rzeczowe inwestycji nastąpi w lipcu br. a zakończenie planowane jest na III kwartał 2010 r. Budowa kanalizacji, to nie tylko największa z dotychczasowych inwestycji gm. Cedry Wielkie ale przede wszystkim największe środki finansowe jakie jednorazowo udało się nam pozyskać z funduszy strukturalnych. GALERIA 

 
Oficjalne zakończenie Roku Żuław już wkrótce.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
15.04.2009.

Przykładowa grafikaStowarzyszenie Żuławy przygotowuje się do oficjalnego zamknięcia Roku Żuław 2008. Nastąpi to 13 maja 2009 roku na malborskim zamku. Chciałoby się, żeby Rok Żuław trwał jeszcze dłużej. Dla omówienia spraw związanych z uroczystością zebrał się w Cedrach Wielkich Zarząd Stowarzyszenia Żuławy. Omówiono program i budżet uroczystości. Uroczystość będzie miała skromny charakter, jednak ze względu na szeroki zasięg i liczbę zaproszonych gości powinno stanowić ważne wydarzenie. Przewidziano okolicznościowe referaty i wystąpienia oraz przekazanie podziękowań dla osób, które wniosły znaczny wkład w promocję Żuław w poprzednim roku. Chodzi o to, żeby samorządy na długo zapamiętały okres współpracy dla pożytku całego regionu. Gospodarz spotkania - Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński skorzystał z okazji aby uhonorować członków Zarządu Stowarzyszenia okolicznościowymi prezentami za wkład w rozwój Żuław. Gmina Cedry Wielkie tylko zyskuje na wychodzeniu ze swoją aktywnością na rzecz rozwoju regionu poza granice gminy. Promocja całych Żuław przyczynia się w znacznym stopniu do lepszego zauważenia problemów lokalnych występujących czasami wyłącznie w naszym regionie. Do tej pory pewne informacje i sygnały pochodzące z delty Wisły z wielkim trudem docierały do urzędników innych szczebli samorządowych i rządowych. Dziś ta sytuacja nieznacznie się zmienia. Jest nadzieja, że skuteczna współpraca samorządów żuławskich będzie przedłużona na kolejne lata. 

 
Otwarty Konkurs Ofert Na Wspieranie Zadań Publicznych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
01.04.2009.

Urząd Gminy w Cedrach Wielkich ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2009 roku.

Szczegółowe informacje o ofercie dostępne w załączniku.

Nowy wzór oferty dostępny w załączniku.

 

 
Gimnazjaliści z Cedrów Wielkich w wojewódzkiej czołówce.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
01.04.2009.

Przykładowa grafikaSzymon Korytnicki Laureatem Wojewódzkiego Konkursu z historii.

Gimnazjum w Cedrach Wielkich ma na swoim koncie kolejne osiągnięcie, znaczące nie tylko w gminie i powiecie gdańskim, ale też w całym województwie pomorskim. Po sukcesach Michała Miszczyszyna, który dwukrotnie został laureatem etapu Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego, w tym roku szkolnym do grona najlepszych dołączył Szymon Korytnicki, uczeń klasy IIIa. Dnia 14.03.2009 do finałowej walki o laur zwycięzcy z historii stanęło 76 gimnazjalistów z całego województwa, wyłonionych w eliminacjach powiatowych. Szymonowi udało się doskonale rozwiązać niełatwe zadania i w efekcie zdobyć w eliminacjach ilość punktów dającą mu tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu z Historii. Historia jest pasją Szymona i zgłębianie jej zawiłości to ulubione zajęcie ucznia. Do konkursu przygotowywał się pod kierunkiem Pani Haliny Rachańskiej-Miszczyszyn, nauczycielki historii.

   Oprócz ogromnej satysfakcji i dumy, ważne są wymierne korzyści przysługujące dwudziestu najlepszym uczestnikom finału. Przede wszystkim jest to zwolnienie z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego i bez przystępowania do testu uzyskanie maksymalnej liczby 50 punktów oraz uzyskanie celujacego stopnia z historii na świadectwie ukończenia gimnazjum. Ponadto laureat ma pierwszeństwo w przyjęciu w poczet uczniów do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej. Choć więc przygotowanie do tak ważnego i poważnego zadania wymagało wysiłku i zdobycia wiedzy znacznie wykraczającej poza program nauczania, opłaciło się ! Gratulujemy.  GALERIA

 
IV Gminny Konkurs Recytatorski.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
31.03.2009.
Przykładowa grafika

Dnia 27 marca 2009 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Giemlicach odbył się IV Gminny konkurs Recytatorski zatytułowany „W ptasim gaju”. Oficjalnego otwarcia dokonał dyrektor szkoły p. Tomasz Szlak. Tematyka konkursu związana była z poetyckim wizerunkiem ptaków. Na tle „ptasiego gaju” po raz czwarty uczniowie z terenu naszej gminy rywalizowali o tytuły najlepszych recytatorów. Jury miało ogromne problemy z wyłonieniem zwycięzców, gdyż jak oznajmiła pani Iwona Morawska-dyrektor SP w Grabinach Zameczku będąca przewodniczącą jury-poziom był wysoki.

Podczas rywalizacji panowała miła i serdeczna atmosfera, a szkoła przypominała ptasi raj. Organizatorzy już teraz myślą o V edycji konkursu oraz innej oryginalnej tematyce, która pozwoli młodym miłośnikom poezji spotkać się tutaj za rok.

 A oto laureaci Konkursu:

I miejsce-Michał Śmietana ZS Cedry Małe

II miejsce-Sandra Szerszeń SP Trutnowy

III miejsce-Jakub Podkowski SP Trutnowy

 Kategoria klas II-III

I miejsce-Stanisław Nawrocki ZS Cedry Wielkie

II miejsce-Izabela Stachyra ZS Cedry Małe

III miejsce-Monika Bielecka SP Giemlice

 Kategoria klas IV-V

I miejsce-Monika Kubiak ZS Cedry Małe

II miejsce-Marta Pozorska ZS Cedry Wielkie

III miejsce-Hanna Gruźlewska SP Giemlice

 Kategoria klas VI

I miejsce-Natalia Farian ZS Cedry Wielkie

II miejsce-Agata Szopa SP Giemlice

III miejsce-Karina Kania SP Wocławy

 

Gratulujemy.

GALERIA

 
Złote Gody Państwa Brzozowskich.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
26.03.2009.

Przykładowa grafikaDnia 19.03. br swój Jubileusz 50-lecia pożycia związku małżeńskiego obchodzili Państwo Henryka i Józef Brzozowscy z Koszwał. Uroczystość odbyła się w domu Jubilatów w towarzystwie najbliższej rodziny oraz Wójta Gminy-Janusza Golińskiego i Z-cy Kierownika USC-Elżbiety Mieszczak.  Z racji wspólnego przeżycia w związku małżeńskim 50 lat, Jubilaci uhonorowani zostali medalem za "Długoletnie Pożycie Małżeńskie" nadanym przez prezydenta RP, który wręczony został przez Wójta Gminy-Janusza Golińskiego. Były gratulacje, życzenia, kwiaty i drobny upominek od Urzędu Gminy. W miłej atmosferze, przy smacznym torcie i lampce szampana Jubilaci wracali wspomnieniami do wspólnie przeżytych lat. Raz jeszcze życzymy Jubilatom długich jeszcze lat zycia w zdrowiu i pomyślności.  GALERIA 

 
Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
25.03.2009.
Przykładowa grafika 

Dnia 25 marca 2009 r. w Zespole Szkół w Cedrach Małych odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  Celem turnieju jest podnoszenie wiedzy i świadomości wśród dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego. Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i zasad bezpieczeństwa poruszania się po drogach. Udział w eliminacjach gminnych wzięły trzyosobowe drużyny z poszczególnych szkół z terenu gminy. Każdy uczestnik eliminacji rozwiązywał test składający się z 25 pytań dotyczących zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów, znajomości znaków drogowych oraz wykonywał zadanie praktyczne-jazda rowerem po torze przeszkód. Ponadto każdy z uczestników danej drużyny musiał wykazać sie umiejętnością udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu w wypadku. Rywalizacja była bardzo zacięta, a uczniowie wykazali się bardzo dobrym przygotowaniem teoretycznym. Ostatecznie wyniki turnieju ukształtowały się następująco.

 

W kategorii szkół podstawowych:

 

I miejsce : Paulina Gugniewicz- Szkoła Podstawowa Giemlice

W kategorii gimnazjum:

I miejsce : Adrian Abramczyk- Gimnazjum Cedry Małe

Wyniki drużynowe:

I miejsce : Szkoła Podstawowa w Giemlicach

 

W kategorii gimnazjum:

 

I miejsce : Gimnazjum Cedry Małe

 

 

W Powiatowym Finale Turnieju wezmą udział drużyny szkół podstawowych i gimnazjalnych, które zajęły I miejsca w eliminacjach gminnych. Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach.  GALERIA

 
Nabór wniosków do pomocy materialnej dla uczniów.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.03.2009.

Informujemy,  iż w terminie od 18 marca do 17 kwietnia 2009 roku  można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów.  Pomoc finansowa w formie stypendium  przysługuje uczniom z terenu gminy uczęszczających do szkół publicznych i niepublicznych , którzy nie przekroczyli  24 roku życia.  Wnioski można odbierać w sekretariatach wszystkich szkół leżących na terenie Gminy Cedry Wielkie,  w Urzędzie Gminy  pok. nr 14, oraz pobrać w formie pliku ze  strony internetowej Urzędu Gminy (www.cedry-wielkie.pl). Więcej informacji znajduje się w  ZAŁĄCZNIKU.

 

 
Nowa Dyrektor Przedszkola Samorządowego.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
05.03.2009.

Przykładowa grafikaW wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Cedrach Małych, Komisja jednogłośnie wybrała Panią Mirosławę Matyjas, która będzie pełnić tę funkcję do końca sierpnia 2013 roku. Pani Dyrektor posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz 22-letni staż pracy zawodowej, wyłącznie w przedszkolach. Posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. W myśl przedstawionej koncepcji w pracy zawodowej na pierwszym miejscu Pani Dyrektor stawia dziecko, jego prawidłowy rozwój, zaspokajanie potrzeb i poczucie bezpieczeństwa. Aczkolwiek wychowała się i uczęszczała do Szkoły Podstawowej w Cedrach Wielkich, w późniejszym okresie życia mieszkała poza terenem gminy, by ponownie w r. 2001 powrócić wraz z rodziną do m. Cedry Wielkie.

Gratulując, życzymy Pani Dyrektor powodzenia w realizacji swoich zamierzeń i satysfakcji z pełnionej funkcji.

 

 
Wycieczka do Drzewiny.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
16.02.2009.

Przykładowa grafikaDnia 4 lutego 2009 r. w ramach planu feryjnego Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach WIelkich odbyła się wycieczka do Drzewiny. Myślą przewodnią całego wyjazdu była legenda związana z barwną postacią Robin Hooda dlatego też program wycieczki nosił nazwę "W Lesie Scherwood". Uczestnicy leśnej przygody musieli sami zorganizować i rozpalić ognisko, przy okazji poznali wiele ciekawych roślin rosnących w lesie oraz dowiedzieli się o ich magicznych zastosowaniach nie tylko w lecznictwie. Następnym punktem programu było strzelanie z łuku do balonów oraz z procy do wiszących na drzewie jabłek. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie drużyny. Zabawa była świetna, każdy mógł spróbować swoich sił i zobaczyć jak celne ma oko. Kolejną leśną przygodą była zabawa w podchody. Miało to na celu rozgrzanie troszkę już zmarźniętych małych Robin Hoodów. Dzieci śmiały się biegając po lesie i nie ważne było, która z drużyn wygra, ważne było to, że nikt już nie pamiętał o mrozie i można było spokojnie przejść do kolejnego etapu naszej wędrówki po lesie. Teraz obie drużyny musiały zbudować szałas. Gotowe już budowle ocenione zostały przez pomocników Robin Hooda jednak nie mozna było wydać jednoznacznego werdyktu gdyż obydwa szałasy okazały się interesujące. Ostatnią częścią zabawy "W Lesie Scherwood" było odnalezienie skarbu. Oczywiście bez mniejszych problemów, przy wykorzystaniu wskazówek od "pomocników" Robin Hooda udało się wykopać skarb i każdy dostał swoją część odnalezionych talarów. Po tej wyczerpującej wędrówce po lesie,wszyscy udali się w odwiedziny do Reniferów św. Mikołaja. Poznaliśmy Rudolfa Czerwononosego, Kometka, Amorka i Pyszałka. Po tych ciekawych odwiedzinach i sesji zdjęciowej uczestnicy wycieczki przeszli do dwóch ogromnych namiotów indiańskich gdzie czekały już na nich rozpalone ogniska, kiełbaski i gorąca herbata. Wszyscy uczestnicy wycieczki pomimo dokuczającego mrozu, bawili się świetnie. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.  GALERIA

 

 
ZŁOTE GODY- Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
13.02.2009.

Przykładowa grafikaW dniu 06 lutego 2009 r. w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy swój Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Wanda i Kazimierz Doleccy z Leszkowa. Na tę wyjątkową uroczystość Jubilaci przybyli w towarzystwie najbliższych członków rodziny - córki z mężem i dziećmi. Za zgodność pożycia małżeńskiego, w dobrym i złym, zrozumienie, tolerancję, trud wychowania dzieci, dostojni Jubilaci odznaczeni zostali medalem Prezydenta RP, który wręczył Wójt Gminy - Janusz Goliński. Jubilaci wraz z serdecznymi życzeniami otrzymali bukiet kwiatów oraz prezent. Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze, w czasie której Jubilaci wracali wspomnieniami do wspólnie przeżytych 50 lat.

Raz jeszcze gratulujemy wspaniałego Jubileuszu.    

GALERIA

 
Dzień Seniora.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.02.2009.

Przykładowa grafikaTradycją stały się coroczne spotkania przedstawicieli Gminy z najstarszymi jej mieszkańcami. Również i w tym roku w minioną sobotę, 31 stycznia przybyło do pięknie udekorowanej sali w Zespole Szkół w Cedrach Wielkich 80 seniorów. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11 Mszą Świętą odprawioną przez Księdza Proboszcza Leszka Laskowskiego, w kościele parafialnym pw. Świętych Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich. Po Mszy św. uczestnicy uroczystości udali się do szkoły, gdzie zostali przywitani przez Wójta Gminy Janusza Golińskiego, Przewodniczącą Rady Bożenę Daszewską i Kierownika GOPS Grażynę Berezę. Wśród zaproszonych gości w uroczystości uczestniczyli: Wicestarosta Gdański Marian Cichoń, Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Kloka, Ksiądz Prałat Franciszek Fecko. Łamiąc się opłatkiem uczestnicy spotkania życzyli sobie wzajemnie długich lat w zdrowiu, szczęściu i radości. Uroczystość uatrakcyjniły występy zespołu "Travel Show" oraz przedszkolaków z Ceder Małych, którzy obdarowali wszystkich zebranych własnoręcznie wykonanymi laurkami. W dalszej części uroczystości przy utworach muzycznych w wykonaniu Marcina Wasilewskiego odbyła się zabawa taneczna która trwała do późnych godzin popołudniowych. Aż żal było rozstawać się. No cóż - a zatem do zobaczenia za rok.   GALERIA

 
97 Urodziny pani Janiny.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
27.01.2009.

Przykładowa grafikaDnia 22.01.2009 r. Pani Janina Dudzik, mieszkanka Długiego Pola obchodziła swoje 97 urodziny. Obchody tego wspaniałego jubileuszu odbyły się dnia 23.01.2009 r. w Centrum Sportowo Rekreacyjnym w Długim Polu, z udziałem seniorów tej miejscowości, Wójta Gminy Janusza Golińskiego, Przewodniczącej Rady Gminy Bożeny Daszewskiej oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grażyny Bereza. Najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności złożył Wójt Gminy, obdarowując jednocześnie koszem kwiatów oraz upominkiem zaś zebrani w sali goście odśpiewali Jubilatce „sto lat”. Uroczystość przebiegała w miłej, wręcz rodzinnej atmosferze. Godnym podkreślenia jest fakt, iż Pani Janina Dudzik jest najstarszą mieszkanką Gminy Cedry Wielkie. Raz jeszcze życzymy Pani Janinie pomyślności a przede wszystkim zdrowia, zdrowia i długich jeszcze lat życia.  GALERIA

 

 
Gwiazdkowa Niespodzianka
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
15.01.2009.
Przykładowa grafika

Dnia 9 stycznia 2009 roku w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich już po raz drugi rozdane zostały paczki dla dzieci z terenu gminy. Akcja rozdawania paczek nosi nazwę Gwiazdkowa Niespodzianka i organizowana jest przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z Pruszcza Gdańskiego. Obdarowanych zostało 100 dzieci w wieku od 2 do 14 lat. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej rozmowy organizatorów z przybyłymi dziećmi, następnie odbył się quiz dotyczący wiedzy o Świętach Bożego Narodzenia, w którym każdy mógł wziąć udział i dostać wspaniałą nagrodę. Ostatnią częścią wieczoru było rozdanie paczek i na to wydarzenie dzieci czekały z największym zaciekawieniem. Wszyscy obdarowani wyszli zadowoleni i uśmiechnięci. W tym roku również dzieci z Małego Przedszkola w Cedrach Wielkich wzięły czynny udział w akcji Gwiazdkowa Niespodzianka i przygotowały kilkanaście paczek, które zostały wysłane do biedniejszych krajów, aby przynieść radość innym dzieciom. Zdjęcia z  tego wydarzenia zamieszczone w galerii: GALERIA

 
AR i MR w Pruszczu Gdańskim ma nową siedzibę.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
12.01.2009.

Z dniem 06 stycznia 2009 roku Gdańskie Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przeniesiono.
 

Nowa lokalizacja biura:
 
 ul. Sikorskiego 2a, 83-000 Pruszcz Gdański
 
 
Kontakt: 058-692-80-01, 058-692-80-02
 
 
 
Cykl szkoleń w Urzędzie
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
10.11.2008.

1 października bieżącego roku Gmina Cedry Wielkie wraz z czterema innymi pomorskimi samorządami (Miasto Sopot - Lider, Gmina Pruszcz Gdański, Gmina Kartuzy, Gmina Pszczółki) rozpoczęła realizację projektu „Lepszy Urząd. Etap I – Aplikacja samorządowa”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet V: Dobre rządzenie; Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej; Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej). Budżet Projektu zamyka się w kwocie 1.316.246,68 PLN, przy czym przyznane dofinansowanie kształtuje się na poziomie 92,96%. Wkład finansowy samorządów jest bezgotówkowy – stanowi przeliczenie równowartości wynagrodzenia pracowników odpowiadające czasowi ich zaangażowania w zajęciach szkoleniowych. Planowany czas zakończenia Projektu to grudzień 2010 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj >>>

 
GMINNY PROGRAM OCHRONY NAD ZABYTKAMI
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.09.2008.

Zgodnie z Ustawą o ochronie i opiece nad zabytkami, gminy w naszym kraju zostały zobowiązane do opracowania i przyjęcia gminnego programu opieki na zabytkami znajdującymi się na ich terenie. Społeczność lokalna jest szczególnie predestynowana do prac związanych z identyfikacją miejscowego zasobu dziedzictwa kulturowego. Posiada najpełniejszą wiedzę o lokalizacji, stanie zachowania, stanie technicznym a także o miejscowych uwarunkowaniach pomagających bądź przeszkadzających w należytym utrzymaniu historycznych form zagospodarowania. Wiedza będąca w posiadaniu społeczności lokalnej powinna zostać wykorzystana i spopularyzowana ale i także powinna przynieść efekty w postaci większego zainteresowania zabytkami oraz zaangażowania w ich ochronę i poznanie możliwości ich ekonomicznego wykorzystania. Więcej informacji znajduje się w załączniku.

 
NABÓR WNIOSKÓW DO POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.09.2008.

Informujemy,  iż w terminie od 22 września do 17 października 2008 roku  można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów.  Pomoc finansowa w formie stypendium  przysługuje uczniom z terenu gminy uczęszczających do szkół publicznych i niepublicznych , którzy nie przekroczyli  24 roku życia.  Wnioski można odbierać w sekretariatach wszystkich szkół leżących na terenie Gminy Cedry Wielkie,  w Urzędzie Gminy  pok. nr 12, oraz pobrać w formie pliku ze  strony internetowej Urzędu Gminy (www.cedry-wielkie.pl). Więcej informacji znajduje się w załączniku.

 
ZAKOŃCZENIE SEZONU W RAMACH "SPORTOWYCH SOBÓT"
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
12.09.2008.

W niedzielę dnia 7 września br. w trakcie dożynek gminnych rozegrana została ostatnia dyscyplina sportowa przewidziana w tej kolejce zawodów w ramach „Sportowych Sobót”. W zawodach udział wzięło 7 drużyn, po kilkugodzinnych zmaganiach drużyny zakończyły rywalizację na poniżej przedstawionych miejscach. Galeria zdjęć znajduje tutaj..

 
PRZEKAZANIE SPRZĘTU
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
08.09.2008.

W czwartek dnia 4 września br. odbyło się oficjalne przekazanie gminie przez Wojewodę pomorskiego sprzętu i wyposażenia niezbędnego w sytuacjach zagrożenia powodziowego. Są to m.in. obuwie, łopaty, pościel, workownica ułatwiająca napełnianie worków piaskiem oraz inne rzeczy przydatne podczas akcji powodziowej. 'Nasz teren ze względu na swoje położenie, jest miejscem gdzie mogą występować powodzie, dlatego musimy być przygotowani na wszelkie zagrożenia" - tłumaczył Wójt Janusz Goliński. Z tej okazji wizytę w Gminie złożył Wojewoda Pomorski - Roman Zaborowski oraz Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego - pan Ryszard Sulęta.  Wójt Gminy oprowadził gości również po obiekcie oczyszczalni ścieków, objaśniając jej zasady działania. Galeria zdjęć: kliknij tutaj..

 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 nast.  » koniec »»