Spotkanie z firmami Gravel i Metrostav.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
21.11.2016.

Dnia 15 listopada 2016 r. w budynku bosmanatu na Przystani Żeglarskiej w Błotniku z inicjatywy Wójta Gminy Cedry Wielkie - Janusza Golińskiego zostało zorganizowane spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami firm GRAVEL i METROSTAV. W spotkaniu uczestniczyli żeglarze, wędkarze i mieszkańcy Gminy Cedry Wielkie, w szczególności z miejscowości Błotnik i przedstawiciele operatora Mariny - GKM „Cedrus”. Przedmiotem spotkania było omówienie przez przedstawicieli zagadnień związanych z realizacją inwestycji polegającej na refulacji toru podejściowego do Mariny, składowania i transportu pozyskanego materiału.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Komunikat Lokalnej Grupy Rybackiej.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
21.11.2016.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei informuje o konsultacjach społecznych dotyczących propozycji zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020. Uwagi można nadsyłać do dnia 24.11.2016 r. drogą elektroniczną na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub na adres biura: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei ul. Plac Wolności 1, 82-100 Nowy Dwór Gd. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www: LINK

 
Animatorzy Lokalni - Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.11.2016.

Stowarzyszenie Samorządowe Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot poszukuje współpracowników, którzy odpowiadać będą za realizację zadań z zakresu animacji lokalnej w obszarze ekonomii społecznej i rozwoju lokalnego, w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny. Celem działań z zakresu animacji jest rozwój ekonomii społecznej, wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz upowszechnianie i promocja produktów i usług PES na terenie działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota. Animator powinien działać na obszarze miejscowości z obszaru powiatów, gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich będących członkami porozumienia ZIT, z obszaru powiatów Gdańsk, Gdynia, Sopot, gdański, tczewski, nowodworski.

Każdy animator będzie obejmował wsparciem określone przez OMG-G-S terytorium:

  • Gdańsk - 1 animator,
  • Gdynia, Sopot - 1 animator,
  • Powiaty: gdański, tczewski, nowodworski - 1 animator,

CV wraz z dokumentami potwierdzającymi kompetencje należy składać drogą elektroniczną (w przypadku załączników mile widziane będą skany dokumentów scalone w jeden plik pdf) na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć w terminie do dnia 24 listopada 2016 r. złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane. Szczegóły naboru >> LINK

 
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP zaprasza do udziału w konkursie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
16.11.2016.

Ruszył Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów "FLORIANY". Głównym celem Konkursu "FLORIANY" jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk, przeciwdziałania wykluczeniu. OSP są siłą sprawczą, motorem lub partnerem niemal wszelkich tego rodzaju inicjatyw społecznych, często podejmowanych wspólnie z samorządami i lokalnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami, pracodawcami i przedsiębiorcami. Ustanowiona została również kategoria, w której uczestnicy będą mogli zgłaszać do nagrody najbardziej zaangażowanych społecznie pracodawców wspierających lokalne inicjatywy oraz środowiska. Organizator: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz miesięcznik „Strażak” zapraszają do udziału w Konkursie FLORIANY wszystkie OSP i MDP, które mają na swoim koncie ciekawe i pożyteczne inicjatywy realizowane w latach 2015/2016. Szczegółowe informacje, Regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie internetowej: www.floriany.pl

 
II Posiedzenie Rady LGD "Trzy Krajobrazy".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
16.11.2016.

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” informuję o zwołaniu II Posiedzenia Rady w dniu 21 listopada 2016 r. godz. 16.00 w Lędowie, ul. Szkolna 5, 83-021 Wiślina. II Posiedzenie Rady zwołane zostało w sprawie oceny wniosków złożonych w ramach I naboru w zakresie dwóch konkursów:  „Projekty inwestycyjne w zakresie ogólnodostępnej nowej lub zmodernizowanej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej, skierowane do lokalnych społeczności, w tym do zdefiniowanych grup defaworyzowanych, wynikające z potrzeb społecznych” oraz „Imprezy markowe bazujące na lokalnych produktach związanych ze specyfiką obszaru”.

 
Stowarzyszenie Podaj Rękę zaprasza na spotkanie w Długim Polu.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
16.11.2016.

"Stowarzyszenie Podaj Rękę" w ramach projektu "Aktywni - Samodzielni - Kreatywni w powiecie gdańskim" zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w dniu 17 listopada (czwartek) o godz. 17.00 w Centrum Rekreacyjno Sportowym w Długim Polu. Na spotkanie zapraszamy wszystkie osoby szukające pracy, planujące zdobyć nowy zawód, potrzebujące wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i życiowych, osoby niepełnosprawne. Telefon kontaktowy: 795-099-776. Projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

 
Prelekcja i podsumowanie projektu dot. organizacji tradycyjnych warsztatów kulinarnych.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
15.11.2016.

W poniedziałek 14 listopada 2016 r. w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich odbyła się gala podsumowująca projekt pn. Organizacja tradycyjnych warsztatów kulinarnych - stworzenie lokalnej bazy żuławskich produktów tradycyjnych jako elementu Listy Produktów Tradycyjnych Województwa Pomorskiego”, który możliwy był do realizacji dzięki wsparciu finansowemu z Gminy Cedry Wielkie i „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach złożonej oferty na realizację operacji ujętej w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017. Projekt został przygotowany, pozyskany i zrealizowany przez Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Całkowita wartość projektu: 25 730,00 zł., wartość wsparcia finansowego: 24 980,00 zł zakładał przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów z zakresu tradycyjnej kuchni żuławskiej - łącznie 66 godzin szkoleniowych w ciągu 3 miesięcy prowadzonych przez wykwalifikowanego kucharza - Artura Stanek. W ramach zadania odbyły się zajęcia teoretyczne i warsztaty praktyczne bazujące zarówno na doświadczeniach Stowarzyszenia Żuławy Gdańskie (na podstawie publikacji i zarchiwizowanych materiałów), jak i na zapisach w starych recepturach z obszaru Żuław. Osoby uczestniczące w warsztatach zabezpieczone zostały w niezbędny sprzęt kuchenny, a także w produkty spożywcze. Dodatkowo całość wydarzenia i powstałe potrawy zostały uwiecznione i stanowić będą grafikę w publikacji, której wydanie zaplanowane jest na przełomie najbliższych miesięcy. Dodatkowo w ramach wydarzenia odbyły się prelekcje. nt. projektu i możliwości jakie daje rejestracja produktów i podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania nowych miejsc pracy poprzez wprowadzenie produktów żuławskich, która została przeprowadzona przez Panią Krystynę Gierszewską i Pana Piotra Hałuszczaka. Poza samymi produktami tradycyjnymi omówione zostały możliwości finansowania zadań ze środków UE przez Panią Emilię Grzyb - Prezes LGD „Trzy Krajobrazy”. Na podsumowanie projektu poza uczestnikami zajęć kulinarnych przybyli zaproszeni goście. W szczególności mile powitany został Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie, Pani Bożena Daszewska - Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie, Pan Piotr Hałuszczak - Prezes Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich, Prelegenci: Pani Krystyna Gierszewska - Prezes Kociewskiego Forum Kobiet, Emilia Grzyb - Prezes LGD „Trzy Krajobrazy”, Radni, Sołtysi Gminy Cedry Wielkie, a także przyjaciele współpracujący z ŻOKiS. Podczas gali pracownicy ŻOKiS - Łukasz Żarna i Karina Tymoszuk podsumowali realizację projektu, w tym również zmagania uczestników zajęć, nawiązujące do tradycji i historii Żuław gdańskich. Po części oficjalnej wszyscy goście zostali zaproszeni do konsumpcji przygotowanych przez uczestników warsztatów ponad 20 potraw. Dodatkowo w trakcie wydarzenia została zaprezentowana wystawa fotograficzna z realizacji projektu składająca się ze zdjęć warsztatowych i przygotowywanych potraw.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Wymiana pompy ciepła w Zespole Szkół w Cedrach Wielkich.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
15.11.2016.

W Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Cedrach Wielkich w miesiącu sierpniu uległ awarii system ogrzewania. Powołana przez Wójta Gminy komisja dokonała weryfikacji stanu technicznego wyposażenia kotłowni. Po zapoznaniu się z historią licznych, corocznych napraw, stanem technicznym pompy ciepła, armatury, widoczną korozją na elementach pompy jak również skutkami kolejnego rozszczelnienia instalacji komisja stwierdziła konieczność interwencyjnej wymiany zużytej technicznie instalacji na nową, umożliwiającą ogrzanie obiektu z możliwością wykorzystania jej pod przyszłą rozbudowę szkoły. Firma SOL-WAR Zakład Usług C.O. Wod.-Kan. wykonała remont kotłowni i instalację systemu dwóch nowych pomp ciepła szwedzkiego producenta NIBE. Zastosowano układ pomp ciepła 2 x po 60 KW z dwupłaszczowym zbiornikiem CWO i 1000 l zbiornikiem dla ciepłej wody. Zastosowana nowoczesna automatyka i armatura kontrolno - pomiarowa umożliwia oszczędne ogrzewanie obiektu. Prace remontowe pomieszczenia kotłowni, montaż urządzeń i pełny rozruch instalacji trwał w okresie od września do końca października. Koszt inwestycji wyniósł ok. 147 000,- zł z czego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dofinansował 80% kosztów przedsięwzięcia. W podobnym okresie również uległ awarii wysłużony system pomp ciepła w Zespole Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Juliusza Kraziewicza w Cedrach Małych. Aktualnie w tym obiekcie trwają intensywne prace wymiany urządzeń na nowe. Ogrzewanie Zespołu Szkół jest podtrzymywane w trybie awaryjnego wykorzystania podgrzewaczy elektrycznych dla instalacji C.O. Zakończenie prac i pełny rozruch nowej instalacji przewidziany jest do dnia 24.11.2016 r.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Wizytacja Kanoniczna Ks. Arcybiskupa na terenie Gminy Cedry Wielkie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
15.11.2016.

Przy okazji wizytacji dekanatu Żuławy Steblewskie przez Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego, dnia 6 listopada br. odbyło się doniosłe spotkanie z władzami Gminy oraz przedstawicielami lokalnego biznesu. Ksiądz Arcybiskup przyjął zaproszenie Wójta Gminy Janusza Golińskiego oraz właściciela spółki Activ Yacht - E. Wituckiego do odwiedzenia przystani żeglarskiej w Błotniku i poświęcenia zbudowanej przez tę firmę kolejnej pływającej jednostki tzw. „pływającego domu”. Księdzu Arcybiskupowi towarzyszył Wojewoda Pomorski Pan Dariusz Drelich, Ks. Krzysztof Sroka - Sekretarz Metropolity oraz Księża z wizytowanego dekanatu. Goście podczas pobytu mieli możliwość zapoznania się ze zmieniającą się gospodarczo miejscowością Błotnik gdzie powstaje stocznia jachtowa oraz rozpoczynają się prace pogłębiające tor wodny do mariny prowadzone przez firmę Gravel. Urobek z tych prac będzie wykorzystany przez firmę METROSTAV do budowy drogi ekspresowej S7. Na spotkaniu firmę Gravel reprezentował prezes Pan Przemysław Jankowski. Na zakończenie uroczystego spotkania Wójt Gminy Janusz Goliński złożył Księdzu Arcybiskupowi podziękowanie za przyjęcie zaproszenia i możliwość zaprezentowania dynamicznie rozwijającej się miejscowości w gminie.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Drugie życie plastikowej butelki.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
15.11.2016.

Gdy przychodzi okres jesienno-zimowy pogarsza się jakość otaczającego nas powietrza, a odpowiedzialność za taki stan ponoszą nasi mieszkańcy, którzy w ramach oszczędności spalają śmieci w piecach swoich domów. O tym, że jest to zjawisko powszechne świadczą wielkie chmury czarnego dymu unoszące się nad domami. W niektórych miejscach dochodzi do tego, że zwykłe wyjście na spacer czy otwarcie okna staje się wręcz niemożliwe z powodu ilości dymu i pyłu w powietrzu. Takimi słowami rozpoczął się apel z Zespole Szkół w Cedrach Wielkich kończący akcję pn. „drugie życie plastikowej butelki”.  Odpady z tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty jak opakowania, meble ogrodowe, doniczki itp. W związku z tym uczniowie Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich pod kierunkiem Pani Katarzyny Ejnik postanowili udowodnić podczas tegorocznych Dni Ziemi, że surowce wtórne naprawdę można wykorzystywać ponownie. Pod hasłem „drugie życie plastikowej butelki” uczniowie wykonali różnego rodzaju przedmioty takie jak: karmniki, mini szklarenki, doniczki, ozdoby na okna. Stworzono również dwa ogrody wertykalne „zielona ściana”, jeden w pomieszczeniu szkoły na głównym holu, a drugi na miasteczku ruchu drogowego. Ogrody zostały wyczarowane z plastikowych butelek, w których umieszczone zostały zielone rośliny. W ramach akcji odbył się również pokaz mody ekologicznej i konkurs plastyczny. Uczniowie wraz z opiekunem akcji pragną w następnych latach promować zachowania proekologiczne i rozpowszechniać powstawanie „zielonych ścian” na terenie całej gminy w celu podnoszenia świadomości mieszkańców aby nie spalali w swoich piecach niebezpiecznych dla zdrowia odpadów.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Gminne obchody Dnia Niepodległości.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
14.11.2016.

Podobnie jak w całym kraju, również w Gminie Cedry Wielkie odbyły się obchody 98. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  Z tej okazji w miniony piątek, w dniu 11 listopada 2016 r. o godz. 17.00 odprawiona została przez księdza proboszcza Leszka Laskowskiego w kościele parafialnym w Cedrach Wielkich Msza św. z udziałem Wójta Gminy Pana Janusza Golińskiego, Przewodniczącej Rady Gminy Pani Bożeny Daszewskiej oraz mieszkańców. Po zakończeniu uroczystości kościelnych uczestnicy przeszli pod miejscowy obelisk ofiar „Marszu Śmierci”, gdzie uroczyście złożono wiązanki biało - czerwonych kwiatów oraz zapalono znicze aby w ten sposób oddać hołd tym wszystkim, którzy walczyli o wolną Polskę.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
PODR zaprasza na szkolenie w ŻOKiS.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
14.11.2016.

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu serdecznie zaprasza rolników na szkolenie pt. „Obrotu państwową i prywatną ziemią rolną w świetle nowych przepisów” oraz „Funkcjonowanie gospodarstw rolnych na OSN”, które odbędzie się w dniu 22 listopada (wtorek) 2016 r., o godz. 10.00 w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

 
PODR zaprasza na konferencję w Starym Polu.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
14.11.2016.

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Oddział w Starym Polu zaprasza na konferencję pt.: "Ochrona środowiska w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii", która odbędzie się w dniu 16 listopada (środa) 2016 r., o godz. 10.00 w Starym Polu, ul.Marynarki Wojennej 21, w Sali Unijnej. Na konferencji będą omawiane tematy dotyczące: technicznych możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych, finansowanie projektów energii odnawialnej, kredyty fotowoltaiczne, pokaz urządzeń takich jak kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła.

 
Akademia z okazji Dnia Niepodległości.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
10.11.2016.

W przeddzień Święta Niepodległości, dnia 10 listopada br. w Szkole Podstawowej im. Obrońców Ziem Polskich w Wocławach odbyła się uroczysta akademia z okazji  98. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wcześniej w godzinach porannych odprawiona została Msza Św. w miejscowym Kościele. Jest obchodzone dla upamiętnienia 11 listopada 1918 r., kiedy to Polska odrodziła się po 123 latach niewoli. Z tej okazji dzieci i młodzież SP w Wocławach przygotowała występy o charakterze patriotycznym, w trakcie których odbyły się recytacje wierszy oraz śpiewano pieśni przygotowane specjalnie na tę szkolną uroczystość. W obchodach brali udział: Wójt Gminy Janusz Goliński, p.o. Dyrektora Szkoły Anna Kołatek, grono pedagogiczne, Ksiądz Proboszcz Waldemar Naczk oraz niektórzy rodzice.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Zakończenie sezonu żeglarskiego szkółki żeglarskiej w Błotniku.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
10.11.2016.

Dnia 5 listopada 2016 r. odbyło się oficjalne zakończenie sezonu żeglarskiego dla Szkółki Żeglarskiej w Błotniku, gm. Cedry Wielkie. W wydarzeniu uczestniczyli zarówno dzieci jak i rodzice, a przybrało ono formę wyjazdu integracyjnego, na którym można było podsumować miniony rok żeglarski. Dzięki przychylności Pana Zbigniewa Nadolskiego - Kapitana i Marka Twardowskiego - kustosza została zaplanowana do Gdyni wycieczka na Dar Pomorza - Oddział Narodowego Muzeum Morskiego. Dar Pomorza to trzymasztowy żaglowiec, który niegdyś pełnił funkcję statku szkoleniowego Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni. Na jego pokładzie nasi żeglarze i ich rodzice mogli zobaczyć miejsce spania i spożywania posiłków przez praktykantów, oficerów i oficerów starszych, magazyn żagli oraz maszynownię. W trakcie zwiedzania obiektu opiekę nad grupą pełnił profesjonalnie przygotowany personel, który opowiadał o ciekawostkach związanych z „Darem Pomorza”. Wśród zaproszonych gości obecni byli Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie, a także Pan Dariusz Olędzki - instruktor żeglarstwa działający przy ŻOKIS w Cedrach Wielkich. Podczas wydarzenia omówiono przebieg minionego sezonu - podsumowano starty w regatach oraz udział w imprezach żeglarskich. Po powrocie na Przystań żeglarską w Błotniku, przy blasku i cieple ogniska wręczono wszystkim uczestnikom szkółki żeglarskiej pamiątkowe dyplomy i okazjonalne koszulki. Dzięki aktywności żeglarzy, którzy propagują sport żeglarski w Gminie Cedry Wielkie wierzymy, że następny sezon będzie równie udany jak właśnie mijający. Wyjazd młodzieży do Gdyni zorganizowany został i sfinansowany przez Urząd Gminy.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Msza Św. z okazji dnia Niepodległości.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
09.11.2016.

Z okazji przypadającej dnia 11 listopada 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, odprawiona zostanie w kościele parafialnym w Cedrach Wielkich uroczysta Msza Św. w intencji ojczyzny, która rozpocznie się o godz. 17.00. Po nabożeństwie złożone zostaną przy obelisku tuż obok kościoła, kwiaty oraz zapalone znicze. Zapraszamy mieszkańców Gminy do uczestnictwa w tym uroczystym nabożeństwie.

 
Jubileusz 93 urodzin Pani Anieli.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
09.11.2016.

Dzień 8 listopada br. był wyjątkowym świętem dla Pani Anieli Sulej mieszkanki Miłocina oraz jej rodziny, z racji przypadających w tym dniu 93 urodzin. W związku z przydającym tak pięknym jubileuszem, Jubilatce wizytę złożył Wójt Gminy Janusz Goliński wraz z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wójt Gminy wręczając bukiet kwiatów złożył Pani Anieli najserdeczniejsze gratulacje, a także życzenia wszelkiej pomyślności na kolejne lata życia w zdrowiu i pomyślności w otoczeniu rodziny. Chwile spędzone w domu Pani Anieli, w którym zamieszkuje z najbliższą rodziną, pozwoliły poznać historię życia naszej mieszkanki a zarazem Jubilatki. Spotkanie upłynęło w miłej i radosnej atmosferze wynikającej z obecności najbliższych członków rodziny jubilatki. Pani Aniela, pomimo swoich 93 lat życia jest osobą pełną pogody ducha i życzliwości. Raz jeszcze składamy Pani Anieli dużo zdrowia i długich jeszcze lat życia.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Obchody Narodowego Święta Niepodległości - KONCERT W RUINACH.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
08.11.2016.

W dniu 5 listopada 2016 r. w ruinach kościoła w Steblewie na terenie gm. Suchy Dąb w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości odbył się „KONCERT W RUINACH”, którego organizatorami byli: ks. kanonik Janusz Mathea - Proboszcz Parafii w Giemlicach, Pani Barbara Kamińska - Wójt Gminy Suchy Dąb, Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie i Pan Marek Gołaszewski - Członek Zarządu Rady Wyspy Sobieszewskiej Miasta Gdańska. 11 listopada, przypada 98 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.  Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe w ciągu roku, obchodzone dla upamiętnienia 11 listopada 1918 r. kiedy to Polska odrodziła się po 123 latach niewoli. Ten szczególny dzień stał się inspiracją artystyczną skłaniającą do refleksji na temat patriotyzmu. Właśnie ta idea, przyświecała artystom i lokalnym zespołom, którzy pojawili się na scenie, aby zabrać słuchaczy w podróż po historii Polski, w czasach, których Patriotyzm miał jeszcze większe znaczenie niż dziś i pozwalał przeciwstawić się trudnym i nie rzadko krwawym losom.

Po oficjalnym otwarciu wydarzenia, przez organizatorów i powitaniu gości, w tym Przedstawiciela Rady Powiatu Gdańskiego Pana Bogdana Dombrowskiego i Panią Hannę Brejwo - Wójt Gminy Pszczółki, na scenie rozbrzmiały pierwsze utwory w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół w Suchym Dębie i Szkoły Podstawowej w Koźlinach. W ich repertuarze można było odnaleźć utwory takie jak: „Nie pytaj o Polskę”, „Tutaj jestem”, „Wolność” i „Moja Ojczyzna”. Po występie najmłodszych artystów, przyszedł czas na kolejne zespoły tj. Chór Rapsodia i Zespół Female Band działające przy Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich, które zaprezentowały utwory patriotyczne: „Polak nie sługa”, „Kwiaty polskie”, „Maki”, „Deszcz jesienny”, „Ojczyzno ma”, „Biały krzyż” „Tango na głos i orkiestrę i jeszcze jeden głos”. Z uwagi na to, iż koncert jako partnerskie przedsięwzięcie współorganizowany był również przez Wyspę Sobieszewską, nie mogło zabraknąć artystów z tego terenu. Na scenie wystąpił Chór parafialny „Adalbertus” z parafii św. Wojciecha w Gdańsku-Świbnie, który zaprezentował takie utwory jak: „Piechota”, „Pierwsza brygada” i „Kwiaty Polskie” oraz Magdalena Barcicka, która zaśpiewała dwa utwory: „Płynie Wisła płynie” i „Rozkwitały pąki białych róż”.

Na zakończenie występów muzycznych zaprezentował się zespół MIDNIHGT o rockowej duszy w składzie: Marcel Szeremeta, Maciej Goncerzewicz, Robert Kawala pod kierunkiem Daniela Ejnik z repertuarem „Wychowanie” „Chłopcy idą na wojnę” i „Pałacyk Michla”. Występ ten pokazał, iż o wolności, niepodległości i patriotyzmie można śpiewać i grać muzykę o różnym brzmieniu i tonie. Po wszystkich występach organizatorzy wręczyli podziękowania zespołom i wokalistom, a gości zaprosili na poczęstunek przygotowany przez KGW z gminy Suchy Dąb.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cedry Wielkie: edycja 2016" zakończone
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
08.11.2016.

Zakończyła się tegoroczna edycja akcji usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dzięki dofinansowaniu w bieżącym roku udało się usunąć wyroby zawierające azbest z 5 nieruchomości i zutylizować łącznie 19,34 ton tego rakotwórczego odpadu. Ilość usuniętego azbestu przy wsparciu finansowym WFOŚ i GW w ostatnich 5-ciu latach prezentuje poniższa tabela.

Wszystkie osoby zainteresowane usuwaniem wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości proszone są o kontakt pod nr tel. 58 692-20-37 lub pok. nr 14 Urzędu Gminy.

 
Zainteresowani żuławskimi zabytkami.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
04.11.2016.