Obwieszczenie RDOŚ z dnia 11.02.2016 r.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
04.03.2016.

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie budowy zespołu elektrowni wiatrowych. Pełna treść obwieszczeń znajduje się poniżej.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektowa Ochrony Środowiska z dnia 17 lutego 2016 r. znak sprawy: RDOŚ-Gd-WOO-4210.13.2013.MCZ.61.zpo >>  Załącznik
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11 lutego 2016 r. znak sprawy: RDOŚ-Gd-WOO.4210.46.2013.MCZ.55.zpo >>  Załącznik
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11 lutego 2016 r. znak sprawy: RDOŚ-Gd-WOO.4210.46.2013.MCZ.58.zpo >>  Załącznik
 
XVIII Gminny Turniej Tenisa Stołowego O Puchar Księdza Proboszcza Parafii Wocławy.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.03.2016.

Turniej odbył się w Szkole Podstawowej w Wocławach, w dniu 14.02.2016 r. Do rozgrywek w poszczególnych kategoriach wiekowych przystąpiło 86 zawodników. Powitania uczestników dokonali: dyrektor Szkoły Podstawowej w Wocławach Iwona Karlinski oraz ks. Proboszcz Parafii w Wocławach Waldemar Naczk. Rozgrywki przebiegały przy 5 stołach tenisowych w 7 kategoriach wiekowych. W finale walczono o główny puchar ks. Proboszcza. Sponsorami zawodów byli: Ks. Waldemar Naczk, Wójt gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński, Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich - dyr. Łukasz Żarna, firma Salvit Prima - Jarosław Matyszczak, oraz Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Wocławach. W wyniku rozgrywek puchary i nagrody otrzymały 22 osoby, w kategoriach chłopców, dziewcząt, mężczyzn i kobiet. Rozgrywki tenisa stołowego cieszą się od lat dużą popularnością, zawodnicy wykazali się wysokimi umiejętnościami i determinacją.   Główną nagrodę po wyrównanej walce otrzymał mieszkaniec Pruszcza Gdańskiego.  Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w turnieju, sportowego ducha walki i zapraszamy w przyszłym roku.

Zapraszamy do galerii zdjęć >>  Załącznik
 
Wojewódzki konkurs plastyczny pn. "Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
03.03.2016.

Okręgowy Inspektor Pracy w Gdańsku ogłosił wojewódzki konkurs plastyczny pn. ”Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych” skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Głównym celem konkursu jest zapobieganie wypadkom dzieci na wsi oraz zaznajomienie ich z podstawowymi zasadami i przepisami bhp. Tego typu inicjatywy zwracają uwagę dzieci i są doskonałą formą edukacji w zakresie zapobiegania wypadkom i promują prewencję wypadkową w rolnictwie.

REGULAMIN

 
Otwarty nabór na partnera do wspólnej realizacji projektu: Edukacja Przedszkolna.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
02.03.2016.
 
 
Otwarty nabór na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja Przedszkolna.
 
Podstawowe informacje odnośnie zmian w edukacji dzieci sześcio i siedmioletnich.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
02.03.2016.

Biorąc pod uwagę liczne pytania i postulaty napływające od rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, uprzejmie informujemy, że: Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej, a taką potrzebą jest m.in. organizacja wychowania przedszkolnego, należy do zadań własnych gminy. Z uwagi na przeprowadzoną zmianę dotyczącą przywrócenia wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego do 7 lat, znaczna część dzieci w wieku 6 lat pozostanie objęta wychowaniem przedszkolnym. Postępowanie rekrutacyjne w zakresie wychowania przedszkolnego przeprowadza się dla wszystkich dzieci w kategoriach wiekowych przewidzianych w ustawie o systemie oświaty. Mając powyższe na uwadze, wyjaśniamy, że dziecko urodzone w 2010 r., które obecnie (w roku szkolnym 2015/2016) korzysta z wychowania przedszkolnego od 1 września 2016r., w świetle znowelizowanych przepisów, będzie obowiązane jako dziecko 6-letnie odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w tym samym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej wybranej przez rodziców, albo w związku z tym, że obecnie korzysta z wychowania przedszkolnego, będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Prawo do rozpoczęcia edukacji szkolnej od 6 roku życia następuje na wniosek rodziców.

Dyrektor szkoły będzie mógł przyjąć do szkoły dziecko 6-letnie jeżeli dziecko spełnia jeden z poniższych warunków:

  • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej albo,
  • uzyskało opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Jeśli dziecko urodziło się w 2009 r., czyli w tym roku kończy siedem lat, to we wrześniu, zgodnie z ustawą, powinno rozpocząć naukę w pierwszej klasie. Tyle że dzisiejsze siedmiolatki rozpoczęły już naukę we wrześniu minonego roku jako sześciolatki, bowiem taki był obowiązek szkolny. Dzieci, które nie mają problemów z adaptacją i nauką, powinny przejść do drugiej klasy, natomiast te, które mają trudności, mogą kontynuować naukę w pierwszej klasie, czyli powtarzać ją. Do końca marca 2016 r. rodzice powinni złożyć w tej sprawie do dyrektora szkoły odpowiedni wniosek. Podobnie będzie w przypadku uczniów urodzonych w pierwszej połowie 2008 roku, które teraz uczęszczają do klasy drugiej. Więcej informacji dla rodziców dostępnych jest w załączniku poniżej.

Załącznik

 
Program "Rodzina 500 plus" rusza od 1 kwietnia.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
02.03.2016.

Od 1 kwietnia 2016 r. wdrożony zostanie program „Rodzina 500 plus”. Rodzice niezależnie od dochodu będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać od 1 kwietnia 2016 roku: w urzędach gmin, poprzez Pocztę Polską i przez Internet. W województwie pomorskim pieniądze trafią do rodziców 245 tysięcy dzieci. Elektroniczny wniosek również będzie można złożyć za pomocą portali: empatia.mrpips.gov.pl , www.zus.pl i bankowością elektroniczną.

Dodatkowe informacje:

 
"Cedry Wielkie dzieciom" - prezent dla nowo narodzonych dzieci.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
02.03.2016.

Kremowe kocyki z wyhaftowanym logo i napisem „Cedry Wielkie dzieciom” otrzymają wszystkie dzieci urodzone od początku 2016 r., które przy sporządzeniu aktu urodzenia meldowani będą na terenie Gminy Cedry Wielkie. Ponadto nowo narodzone dzieci otrzymają życzenia od Wójta Gminy. Uznaliśmy, że jest to swego rodzaju forma promocji, dlatego postanowiliśmy w ten szczególny, ale mamy nadzieję miły sposób powitać nowonarodzonych mieszkańców naszej Gminy i wyrazić radość, że powiększyli grono mieszkańców. Kocyki wraz z życzeniami będą wysyłane pocztą bądź wręczane osobiście rodzicom przy okazji załatwiania spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego w Cedrach Wielkich.

Jako jedna z pierwszych kocyk i życzenia z rąk Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady Gminy Cedry Wielkie otrzymała p. Izabela Goleniewska - mieszkanka Cedrów Wielkich, mama miesięcznego Wojtka.

Zapraszamy do galerii zdjęć >>  Załącznik
 
Konsultacje dotyczące aktualnego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
29.02.2016.

Podczas sesji Rady Gminy Cedry Wielkie w dniu 26 lutego 2016 r. odbyły się konsultacje społeczne z radnymi oraz sołtysami na temat aktualnego poziomu bezpieczeństwa na terenie naszej gminy. Funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zaprezentował plan działania w tym zakresie polegający m.in. na opracowaniu terenowych map bezpieczeństwa. Będą one przedstawiać informacje na temat istniejących zagrożeń na danym terenie - gdzie, w jakich miejscach, jakie występują zagrożenia. Znajomość zagrożeń pomoże Policji podjąć działania, mające na celu podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa. Mapy bezpieczeństwa będą mogły służyć mieszkańcom na przykład przy wyjeździe na wczasy czy w przypadku wysłania dziecka na naukę do szkoły średniej. Umożliwią zapoznanie się, jakie występują zagrożenia w danym mieście, miejscowości czy dzielnicy. Mapy będą tworzone przy współpracy Inspekcji Transportu Drogowego i innych służb, jak również przy współdziałaniu mieszkańców, którzy będą zgłaszać, co ich zdaniem stwarza realne zagrożenie.  Podczas sesji radni i sołtysi zgłosili szereg problemów nurtujących mieszkańców Gminy Cedry Wielkie, które wpływają na zmniejszenie ich poczucia bezpieczeństwa. Między innymi kierowanie pojazdami bez prawa jazdy, jeżdżenie qadami po koronie wału Wisły, pojawienie się dealerów narkotyków.

Mieszkańcy naszej gminy swoje uwagi, obawy i wnioski mogą zgłaszać do:

  • Komisariatu Policji w Cedrach Wielkich - tel. (58) 68-36-107, (58) 78-54-311 
  • bezpośrednio dzielnicowemu asp. Rafałowi Waśko
  • przez Internet na adres e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik
 
Ministerstwo Finansów rozpoczyna akcję Szybki PIT.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
29.02.2016.

Szybki PIT to kampania informacyjna Ministerstwa Finansów, która wspiera podatników przy rozliczeniu rocznego zeznania podatkowego (PIT). Akcja odbędzie się już po raz ósmy i obejmie swoim zasięgiem całą Polskę. Rozpocznie się 19 lutego, a zakończy dwa tygodnie po zamknięciu okresu rozliczeniowego, który w tym roku upływa 2 maja. „W ramach kampanii Szybki PIT przygotowaliśmy dla podatników wiele narzędzi, które pomogą im w wypełnieniu tego obowiązku. Będą to między innymi, tradycyjne już, dni otwarte we wszystkich urzędach skarbowych w Polsce, wydłużone godziny pracy pod koniec kwietnia i dyżury telefoniczne naszych ekspertów. Akcja będzie też obecna na Facebooku. Wzorem ubiegłego roku przygotowaliśmy również specjalną aplikację, dzięki której podatnicy będą mogli szybko i łatwo zadać pytanie, na które otrzymają fachową odpowiedź" - wylicza minister finansów Paweł Szałamacha.

Szybki PIT w swojej nazwie nawiązuje do faktu, że składając PIT przez Internet, można zrobić to naprawdę szybko. Dodatkowo jest to proste i bezpieczne, a jednocześnie oszczędza czas i pieniądze. Nie trzeba przy tym drukować formularza, wypełniać go odręcznie czy kupować znaczka pocztowego. Kampanii Szybki PIT towarzyszy strona internetowa: www.szybkipit.pl Zawiera ona aktualności, broszury informacyjne Ministerstwa Finansów, informacje o sposobach rozliczeń rocznych przez Internet oraz wyszukiwarkę urzędów skarbowych. Na stronie będzie też dostępna aplikacja pytaniowa Szybki PIT. W ubiegłym roku strona miała ponad 1 milion odsłon. Z kolei na Portalu Podatkowym wszyscy zainteresowani znajdą m.in. aktualne formularze czy skorzystają z usługi PFR, czyli wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego. Akcja Szybki PIT będzie też obecna na Facebooku.

Przypominamy, że w 2016 r. 30 kwietnia jest dniem wolnym od pracy (sobota), dlatego też ostatni dzień składania zeznań przypada na 2 maja. W ramach tegorocznej akcji resort finansów przygotował dla podatników wiele udogodnień oraz narzędzi ułatwiających rozliczenia. Szczegóły dostępne są w załączniku.

 
Kampania informacyjno-edukacyjna: Posprzątaj po swoim psie.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
23.02.2016.

JESTEŚ PRZYJACIELEM SWOJEGO PSA ?

POSPRZĄTAJ PO NIM.

Informujemy, że Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Psie odchody to nie tylko problem porządku i estetyki, są one również źródłem wielu groźnych chorób zwierzęcych.

Kampania informacyjno-edukacyjna Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich

 
"ZŁOTY OXER" dla firmy Base Group z Koszwał.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.02.2016.

Dnia 13 lutego 2016 r. odbyła się w Gdańsku Gala Evening Pracodawców Pomorza 2015, podczas której nagrodzone zostały firmy z regionu woj. pomorskiego i ich menedżerowie, którzy dbają nie tylko o sukces swojej firmy ale również o pracowników i poprawne relacje z otoczeniem. W gronie wyróżnionych firm znalazła się spółka Base Group z siedzibą w Koszwałach, którą od chwili założenia tj. od 1990 r. kieruje Pani Prezes Barbara Sergot - Golędzinowska. Podczas Gali Pani Prezes otrzymała nagrodę specjalną - Złoty OXER, przyznawaną firmom za wyjątkowe osiągnięcia zarówno ekonomiczne jak i na płaszczyźnie pracowniczej.

W imieniu samorządu gminnego Wójt Gminy Pan Janusz Goliński składa Pani Prezes Barbarze Sergot - Golędzinowskiej serdeczne gratulacje i życzenia dalszego pomyślnego rozwoju firmy Base Group.

Zdjęcie >>  Załącznik
 
Wystawa gołębi rasowych, ptaków egzotycznych, drobiu ozdobnego i świnek morskich.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.02.2016.

Stowarzyszenie Hodowców Ptaków Ozdobnych i Drobnych Zwierząt Futerkowych w Pruszczu Gdańskim zaprasza na wystawę gołębi rasowych, ptaków egzotycznych, drobiu ozdobnego i świnek morskich, która odbędzie się w dniach 20-21 lutego 2016 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie przy ulicy Rataja 12.

Otwarte: Sobota 9:00 - 17:00, Niedziela 8:00 - 14:00.

WSTĘP WOLNY

 
Jubileusz 90-tych Urodzin Pani Marty.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
16.02.2016.

W dniu 15.02.2016 r. do grona dostojnych jubilatów dołączyła Pani Marta Wencel, która obchodziła 90 rocznicę urodzin. Z tej okazji Pan Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie wraz z Panią Grażyną Bereza - Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej złożyli dostojnej Jubilatce serdeczne życzenia oraz obdarowali koszem kwiatów i okolicznościowym prezentem. Uroczyste spotkanie przy kawie i ciastku nabrało szczególnego charakteru bowiem Jubilatka przytoczyła wspomnienia z lat młodości. Mimo sędziwego wieku Pani Marta cieszy się doskonałą kondycją fizyczną.

Raz jeszcze życzymy Pani Marcie dużo zdrowia, pogody ducha i długich jeszcze lat życia w pomyślności.

Zapraszamy do galerii zdjęć >>  Załącznik
 
Uczennica ze SP w Giemlicach laureatem Powiatowego Konkursu "Młody Patriota".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
16.02.2016.

W dniu 9 lutego 2016 r. w Bibliotece Gminnej w Trąbkach Wielkich odbył się X Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej i Wojskowej "Młody Patriota", którego organizatorami było Starostwo Powiatowe, Szkoła Podstawowa im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich oraz GOKSiR w Trąbkach Wielkich. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas III-VI szkół podstawowych z terenu całego powiatu gdańskiego. Udział brali soliści oraz zespoły wokalne w składzie do 12 osób. Z naszej Gminy do konkursu zgłosiła się uczennica V klasy - Natalia Olechnowicz ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Giemlicach, zajmując II miejsce wśród solistów za wykonanie piosenki obowiązkowej oraz utworu "Miasto" z repertuaru Ani Iwanek & Pati Sokół ft. Piotr Cugowski. Do konkursu przygotowywała ją Pani Sylwia Wronkiewicz - nauczyciel muzyki.

Zapraszamy do galerii zdjęć >>  Załącznik
 
Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2016".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
15.02.2016.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Konkurs ma charakter ogólnokrajowy. Jest organizowany corocznie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy. Eliminacje przebiegają w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim oraz centralnym. Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli). Kasa zaprasza właścicieli dużych, jak i małych gospodarstw rolnych o różnych profilach produkcji. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu, który jest dostępny w Oddziale Regionalnym KRUS w Gdańsku, ul. Trakt Św. Wojciecha 137 oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć do OR w Gdańsku w terminie do 31 marca 2016 r.

Informacja, regulamin, formularz zgłoszenia udziału >>  Załącznik
 
Jubileusz 95 urodzin.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
09.02.2016.

W dniu 08.02.2016 r. Pani Maria Kałkucka zamieszkała w miejscowości Leszkowy obchodziła Jubileusz 95 urodzin. Z tej okazji Przewodnicząca Rady Gminy Bożena Daszewska wraz z sołtysem wsi Leszkowy Henrykiem Leszkowskim i kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grażyną Bereza odwiedzili dostojną Jubilatkę i w imieniu własnym oraz Wójta Gminy złożyli najserdeczniejsze życzenia. Spotkanie przebiegało w miłej, pełnej wspomnień atmosferze.

Z okazji 95 rocznicy urodzin Szanownej Jubilatce życzymy wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia oraz długich jeszcze lat życia.

Zapraszamy do galerii zdjęć >>  Załącznik
 
Informacja dotycząca szybszego rozliczenia PIT.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
04.02.2016.

W załączeniu zamieszczamy informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim dotyczącą rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 rok.

Załącznik

 
Ogłoszenie GOPS.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
01.02.2016.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor d/s świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich.

Pełna treść ogłoszenia >> Załącznik
 
Podsumowanie projektu "Kompleksowe zabezpieczenie Żuław, etap I".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
29.01.2016.

 W związku z zakończeniem realizacji projektu pn."Kompleksowe zabezpieczenie Żuław etap I" Starosta Powiatu Nowodworskiego - Zbigniew Ptak, Burmistrz Nowego Stawu - Jerzy Szałach, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego - Jacek Michalski oraz Wójt Gminy Cedry Wielkie - Janusz Goliński złożyli Pani Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku podziękowanie za możliwość wdrożenia i realizacji przedmiotowego projektu, który przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa powodziowego na terenie Żuław.

Zapraszamy do galerii zdjęć >>  Załącznik
 
 
Termin składania deklaracji przez ryczałtowców mija 1 lutego.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
29.01.2016.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim przypomina, iż podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych powinni złożyć do końca stycznia zeznanie podatkowe PIT-28. W związku z tym, iż 31 stycznia bieżącego roku przypada w niedzielę, termin na złożenie zeznania za rok 2015 mija 1 lutego 2016 r. Do tego dnia powinni rozliczyć się także podatnicy karty podatkowej składający PIT-16A oraz osoby duchowne składające PIT-19A. Każdą z powyższych deklaracji można przesłać drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje na www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

 
Zwrot podatku akcyzowego za I półrocze 2016 r.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
29.01.2016.

Wszystkim rolnikom przypominamy, iż w terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. należy złożyć w Urzędzie Gminy (pokój nr 6) wniosek o zwrot podatku akcyzowego za I półrocze 2016 r.

Wniosek  >>  Załącznik

 
Komunikat Policji
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
28.01.2016.

Komendant Powiatowy Policji w Pruszczu Gdańskim informuje, że w dniach 2 i 9 lutego 2016 roku w godz. 16.00-18.00 w Komendzie Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Wita Stwosza 4 odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami powiatu gdańskiego. Tematyką powyższych konsultacji będzie aktualny poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu gdańskiego. Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość kierowania wszelkich uwag i wniosków w tej kwestii na adres e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 
Dofinansowanie kosztów usuwania azbestu.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
28.01.2016.