"Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I"

"Dotacje na innowacje"

PROJEKT  WSPÓŁFINANSOWANY  PRZEZ  UNIĘ  EUROPEJSKĄ

Z  EUROPEJSKIEGO  FUNDUSZU  ROZWOJU  REGIONALNEGO

 

menu

AKTUALNOŚCI

PARTNERZY PROJEKTU

WIZUALIZACJA PRZYSTANI

DO POBRANIA

WAŻNE LINKI

DANE TELEADRESOWE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozbudowa przystani żeglarskiej w  Błotniku  realizowana w ramach projektu "Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I" dobiegła końca.  Dnia  30 czerwca br. podpisano końcowy protokół odbioru robót. Wykonawcą inwestycji była firma Elzambud z Elbląga, a jej całkowity koszt wyniósł 466 tys. zł., z czego 60% to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Marina w Błotniku  została doposażona w pomost pływający z przeznaczeniem dla szkółki żeglarskiej wraz z wyprofilowanym dojściem oraz ciągiem komunikacyjnym, furtką i bramą do transportu łódek typu „Optymist” oraz dwa pomosty dla jachtów o długości do 12m. Wodniacy już od  teraz mogą korzystać z nowych udogodnień.  Wakacje w pełni zachęcamy więc wszystkich do odwiedzenia  naszej mariny w Błotniku i rozpoczęcia przygody z turystką wodną..

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

aktualizacja 10.07.2014 r.

 

 

Dobiegają końca prace przy rozbudowie przystani żeglarskiej w Błotniku. Powstanie pomost pływający z przeznaczeniem dla szkółki żeglarskiej wraz z wyprofilowanym dojściem oraz ciągiem komunikacyjnym, furtką i bramą do transportu łódek typu „Optymist” oraz dwa pomosty dla jachtów o długości do 12m. W ramach zadania została wykonana instalacja elektryczna zasilającą postumenty medialne na pomostach pływających oraz zasilająca jupiter na słupie. Przystosowano również obiekt bosmanatu do zasilania rezerwowego na wypadek awarii. W ramach inwestycji firma Elzambud, z którą Gmina podpisała umowę na realizację przedmiotowego zadania wykonała także prace polegające na utwardzeniu terenu z płyt drogowych o łącznej powierzchni 1217m2 z przeznaczeniem na zimowanie jachtów. Zakończenie prac inwestycyjnych przewidziano na koniec czerwca br. Realizowana inwestycja w 60% jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

aktualizacja 05.06.2014 r.

 

 

Na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego dnia 07.03.2014r. podpisana została pomiędzy Gminą Cedry Wielkie reprezentowaną przez Wójta Gminy Janusza Golińskiego a Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowym "ELZAMBUD" Sp. z o.o. z Elbląga reprezentowanym przez Piotra Boryszewskiego - Prezesa Zarządu umowa na rozbudowę przystani żeglarskiej w Błotniku.

Przystań rozbudowana zostanie o:

·         pomost dziecięcy dla szkółki żeglarskiej z wyprofilowanym dojściem,

·         powierzchnię utwardzoną dla zimujących jachtów,

·         dwa pomosty pływające,

·         wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej postumenty medialne na pomostach.

Całość zadania wykonana zostanie w terminie od 07.03.2014 r. do 30.06.2014 r. za kwotę 465.863 zł przy czym 60% kosztów kwalifikowanych sfinansowane zostanie ze środków unijnych.

Zdjęcia z podpisania umowy >> Załącznik

aktualizacja 28.03.2014 r.

 

 

W dniu 28 lutego 2014r. w Krynicy Morskiej zebrali się członkowie Komitetu Sterującego  grupującego wszystkie gminy, które zrealizowały  zadania inwestycyjne w ramach projektu  dofinansowanego przez Unię Europejską  p.n. „Pętla Żuławska”. W trakcie spotkania został podpisany aneks do umowy, przedmiotem którego było dofinansowanie rozbudowy przystani w Błotniku, Krynicy Morskiej i w Malborku. Gmina Cedry Wielkie uzyskała dodatkowe środki w wys. 282.285,-zł na budowę 3 pomostów pływających w tym jeden dla potrzeb szkółki żeglarskiej oraz utwardzenie placu pod składowanie na zimę jachtów. Kwota dofinansowania wynosi 60% kosztów kwalifikowanych rozbudowy przystani i pochodzi ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Zapraszamy do galerii zdjęć  >>  Załącznik

aktualizacja 05.03.2014 r.

 

 

W sobotę 14 lipca 2012 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski wraz z żoną Anną odwiedził przystań żeglarską w Błotniku. Prezydencka Para przybyła do Błotnika drogą wodną, łodzią motorową Szkarpawa „pod dowództwem” Marszałka Województwa Mieczysława Struk. Tuż po zejściu z łodzi na pomost, Wójt Gminy Janusz Goliński oraz Przewodnicząca Rady Gminy – Bożena Daszewska przywitali Prezydencką Parę tradycyjnie chlebem i solą.Na przystani honorowi goście powitani zostali śpiewem przez grupę dzieci, które wykonały znaną piosenkę „Morze, nasze morze”. Melodia przypadła chyba do gustu Panu Prezydentowi, gdyż na chwilę włączył się i zaśpiewał wspólnie z dziećmi fragment piosenki. Następnie Pan Prezydent przywitał się i porozmawiał z grupą młodzieży z Ligi Morskiej i Rzecznej, której to organizacji kiedyś szefował i nadal jest jej honorowym prezesem. W swoim wystąpieniu Pan Prezydent powiedział „Dobrze jest widzieć tutaj w Błotniku, na Pętli Żuławskiej, że i w tym obszarze Polska się rozwija”.

Na pamiątkę pobytu w Gminie Cedry Wielkie Wójt Gminy Janusz Goliński wręczył Prezydentowi żeglarski kompas i zegar słoneczny oraz płytki delfickie z elementami typowego żuławskiego krajobrazu. Pan Prezydent wraz z małżonką podchodził do zgromadzonych, by  chwilę porozmawiać i wykonać pamiątkowe zdjęcia. Atmosfera spotkania była bardzo sympatyczna, bezpośredniość i otwartość Prezydenckiej Pary zdominowały charakter uroczystości. Po zakończeniu pobytu goście udali się w dalszy rejs drogami wodnymi pętli żuławskiej.

GALERIA 1  GALERIA 2  GALERIA 3

aktualizacja 16.07.2012 r.

 

 

Dnia 04 czerwca br. odbyło się uroczyste otwarcie przystani żeglarskiej w Błotniku, zrealizowanej w ramach projektu „Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I”. Inwestycja została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych. Na zaproszenie Wójta Gminy Cedry Wielkie Janusza Golińskiego na uroczystość przybyli m.in. Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski, Poseł na Sejm RP Marek Biernacki, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bogdan Dombrowski, Dyrektor Biura Dróg Wodnych w Urzędzie Marszałkowskim  Zbigniew Ptak, Starosta i Wicestarosta Powiatu Gdańskiego, tj. Cezary Bieniasz-Krzywiec i Marian Cichon, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, którego reprezentowali Marcin Krauzowicz oraz Anna Zabłocka-Sztyber - Wicedyrektorzy Departamentu Funduszy Europejskich Polskiej Organizacji Turystycznej, Wójtowie Powiatu Gdańskiego, Księża Parafii z Gminy Cedry Wielkie, radni,  sołtysi oraz wielu, wielu znamienitych gości. Wójt oficjalnie przywitał przybyłych gości oraz mieszkańców wyrażając przy tym zadowolenie, iż przedmiotowa inwestycja mogła być zrealizowana w Gminie Cedry Wielkie. „Wierzę, że będą tu przybywać turyści i żeglarze z całej Polski, a żeglarstwo stanie się istotną gałęzią lokalnej gospodarki” - powiedział. Następnie wręczono podziękowania osobom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia, zaś zaproszeni goście wygłosili krótkie przemówienia. Ważnym punktem uroczystości było symboliczne przecięcie wstęgi, której dokonali: Wicemarszałek Ryszard Świlski, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bogdan Dombrowski, Poseł na Sejm RP Marek Biernacki, Wójt Gminy Janusz Goliński. Następnie odbyło się poświęcenie mariny przez Księdza Prałata Franciszka Fecko oraz krótka modlitwa. Po tych wydarzeniach sezon żeglarski w gminie Cedry Wielkie został oficjalnie otwarty – w dowód tego komandor Polskiego Klubu Morskiego z Gdańska Piotr Mroczek uderzył w dzwon. W programie uroczystości otwarcia nie zabrakło również dodatkowych atrakcji tj. występów artystycznych dzieci ze szkół podstawowych z Cedrów Wielkich, Cedrów Małych oraz Wocław. Wszyscy zainteresowani mogli również obejrzeć pokazy ratowników WOPR oraz udać się w rejs statkiem po Martwej Wiśle.

GALERIA 1  GALERIA 2  GALERIA 3  GALERIA 4  GALERIA 5

aktualizacja 18.06.2012 r.

 

 

W Błotniku dobiegają końca prace przy budowie przystani żeglarskiej. W trakcie prowadzenia finalnych prac koniecznym okazało się wykonanie robót dodatkowych i zamiennych, których nie przewidziano w projekcie budowlanym. Wśród prac niezbędnych do przeprowadzenia są m.in: betonowanie istniejących dalb i pali, wymiana gruntu, zwiększenie grubości podbudowy placu manewrowego, izolacje ścian betonowych slipu, wydłużenie kabla zasilającego, wymiana elementów pomostu, malowanie doborowe budynku bosmanatu. Wykonanie tych prac jest niezbędne, aby inwestycja spełniała swoje funkcje przez kolejne lata. Zapewni to uzyskanie parametrów określonych w dokumentacji projektowej. Jedyną firmą, która złożyła ofertę w postępowaniu przetargowym na realizację wymienionych robót jest generalny wykonawca – Navimor Invest S.A. Inwestycja ma zostać zakończona do 30 kwietnia 2012 r. Żeglarze będą więc mogli skorzystać  z obiektu już podczas majowego weekendu.

aktualizacja 12.04.2012 r.

 

Trwają końcowe prace przy budowie przystani żeglarskiej w Błotniku w ramach projektu "Pętla Żuławska-rozwój Turystyki Wodnej. Etap I". Postęp prac jest już widoczny "gołym okiem". Zaawansowanie robót sięga ponad 70%, a ich wartość to kwota blisko 5 mln złotych. Obecnie prowadzone są prace wykończeniowe w budynku bosmanatu. Generalny Wykonawca - firma Navimor Invest finalizuje również  prace przy budowie pomostów stałych oraz umacnianiu linii brzegowej nabrzeża. Oddanie do użytku mariny planowane jest w maju br. Budowa infrastruktury wodniackiej ma przyciągnąć do Gminy Cedry Wielkie żeglarzy z Polski i z zagranicy. Według założeń projektantów Pętli, w przyszłości Delta Wisły będzie mogła pod kątem turystyki wodnej konkurować z Mazurami.

 

aktualizacja 06.03.2012 r.

 

Na zaproszenie Wójta Gminy Cedry Wielkie w dniu 29 czerwca 2011 r. naszą gminę odwiedził Ryszard Świlski - członek Zarządu Województwa Pomorskiego odpowiedzialny za realizację projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”. Rozmowy dotyczyły projektów inwestycyjnych, obecnie realizowanych oraz planowanych - zwłaszcza tych, które mogą uzyskać dofinansowane ze środków unijnych, gdyż większość funduszy europejskich trafia do samorządów właśnie za pośrednictwem władz wojewódzkich. Marszałek odwiedził miejsce budowy przystani żeglarskiej w Błotniku realizowanej w ramach projektu "Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I" gdzie zapoznał się ze stanem zaawansowania robót. Warto wspomnieć, że to właśnie z inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego opracowano ten partnerski projekt, obejmujący obszar dwóch województw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Program jest kwintesencją działań na rzecz rewitalizacji szlaków wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego w celu ich wykorzystania turystycznego. Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.  Na zakończenie wizyty Wójt Gminy podziękował Panu Ryszardowi Świlskiemu za wspieranie inwestycyjnych potrzeb gminy oraz zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów naszych lokalnych społeczności.

 

aktualizacja 30.06.2011 r.

 

Trwają prace nad budową przystani żeglarskiej w Błotniku. Ich zakończenie planowane jest na kwiecień 2012 roku.  Przed przystąpieniem do robót palowych wykonawca inwestycji dokonał sprawdzenia czystości dna rzeki Martwej Wisły. Po oględzinach stwierdzono, że koniecznym do przeprowadzenia tych robót jest oczyszczenie dna rzeki z zalegających odpadów stalowych. W związku z powyższym  zawarto umowę ze specjalistyczną firmą na wykonanie tych prac, które zakończono 28.04.2011 r. Aktualnie firma Navimor Invest prowadzi dalsze roboty hydrotechniczne. Końcowi dobiegają już prace kafarskie, palowanie pod budynek bosmanatu i pomostów ruchomych oraz tarasu widokowego. Wykonano ścianki szczelne (Larsena) - umocnienie nadbrzeża. Rozpoczęła się też już budowa stacji podciśnieniowej. Przystań jest budowana w ramach projektu "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej". Projekt zakłada do końca maja 2012 r. przystosowanie do potrzeb żeglarstwa kanałów i dróg wodnych o łącznej długości prawie 300 km. Twórcom Pętli Żuławskiej przyświeca idea utworzenia, spełniającej wysokie standardy, unikatowej sieci portów i przystani żeglarskich oraz pomostów cumowniczych. Sieć będzie służyć zarówno amatorom sportów wodnych, jak i turystom, których „Pętla” ma zachęcić do częstych wizyt na Pomorzu. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”, oś priorytetowa "Polska gospodarka na rynku międzynarodowym", działanie 6.4 "Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym".

 

aktualizacja 10.05.2011 r.

      

7 lutego 2011 roku o godzinie 14:00 w Urzędzie Gminy w Cedrach Wielkich została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Budowa przystani żeglarskiej w Błotniku” realizowanego w ramach projektu „Pętla Żuławska – Rozwój Turystyki Wodnej. Etap I”. Firmą, która wygrała przetarg jest Spółka NAVIMOR – INVEST z Gdańska. W ramach projektu zostanie wykonane nabrzeże stałe i pływające, budynek bosmański, slip do wyciągania jachtów oraz instalacja sanitarna ze zbiornikami wraz z zagospodarowaniem terenu wokół. Termin zakończenia prac przewidziano na 30 kwietnia 2012 roku. Projekt zakłada stworzenie miejsc do cumowania dla 40 jachtów. Marina usytuowana będzie przy drodze z Cedrów Małych do Przegaliny. Z czasem powstaną w pobliżu hangary do zimowania jachtów i budynek klubowy. Żeglarze odwiedzający Błotnik będą mieli stąd blisko do Wisły i dalej, Szkarpawą, do Zalewu Wiślanego. W drugą stronę będą mogli płynąć do Zatoki Gdańskiej. Obiekt będzie służył żeglarzom płynącym z Gdańska na Zalew Wiślany, Kanał Elbląski oraz jeziora mazurskie. Przystań ulokowana w Błotniku to szansa dla amatorów sportów wodnych nie tylko z Trójmiasta i okolic, ale również dalszych regionów Polski.

 

aktualizacja 10.02.2011 r.

    

 

„Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I” to projekt ponadregionalny i unikatowy zakładający kompleksowy rozwój turystyki wodnej na obszarze Delty Wisły i Zalewu Wiślanego. Bierze w nim udział łącznie 11 gmin, w tym gmina Cedry Wielkie. Projekt realizowany jest na obszarze dwóch województw: pomorskiego i warmińsko – mazurskiego. Celem projektu jest wykorzystanie potencjału turystycznego regionu Żuław i Zalewu Wiślanego, jego ożywienie gospodarcze, rozwój kulturalny i gospodarczy oraz zwiększenie bezpieczeństwa publicznego. Efektem końcowym projektu jest stworzenie niemal doskonałego produktu turystycznego. W ramach projektu przewidziano budowę wysokiej jakości oraz bezpiecznej infrastruktury turystycznej w postaci portów i przystani żeglarskich oraz pomostów cumowniczych służącej zarówno aktywnemu uprawianiu sportów wodnych jak również innym formom turystyki. Pozwoli to na stworzenie unikatowego produktu turystycznego i wydłużenie sezonu turystycznego oraz otwarcie obszaru na nowe grupy turystów zarówno polskich jak i zagranicznych. Projekt przewiduje także zastosowanie ujednoliconych rozwiązań w zakresie: przestrzenno technicznym, identyfikacji wizualnej (logo, wspólna nazwa, standardy graficzne materiałów promocyjnych i graficznych) oraz informacji i promocji (strona internetowa, tablice informacyjne, materiały promocyjne i informacyjne, wydarzenia i imprezy cykliczne). Zakończenie realizacji I etapu inwestycji planowane jest na maj 2012 roku. Realizowane inwestycje będzie można wkrótce zobaczyć na stronie internetowej projektu www.petla-zulawska.pl, która wspólnie z innymi zsynchronizowanymi działaniami marketingowymi prowadzonymi przez lidera projektu, czyli województwo pomorskie tworzy spójny System Informacji i Promocji. Planowana łączna wartość I etapu projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej” wynosi około: 82,7 mln zł, Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 41,7 mln zł Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”, 6. Oś priorytetowa „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”, działanie 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”. Jednym z zadań wyżej opisanego projektu jest inwestycja p.n. „Budowa przystani żeglarskiej w Błotniku". Polega ona na budowie obiektu – przystani żeglarskiej. W części hydrotechnicznej program inwestycji przewiduje budowę pomostów cumowniczych dla jachtów. W części lądowej zaprojektowano urządzenia związane z obsługą mariny.