Wprowadzenie Relikwii  Bł. Jana Pawła II  do Kościoła  Parafialnego  w  Kiezmarku