ELEKTRONICZNA  SKRZYNKA  PODAWCZA

 

Informujemy, iż Urząd Gminy w Cedrach Wielkich uruchomił usługę "Elektronicznej Skrzynki Podawczej", przy pomocy której interesanci mogą składać podpisane "kwalifikowanym podpisem elektronicznym" oficjalne wnioski do naszego Urzędu.

Skuteczne złożenie drogą elektroniczną wniosku do Urzędu – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wymaga posiadania bezpłatnego konta użytkownika na platformie:  ePUAP

Po założeniu konta, dokumenty elektroniczne należy przygotować za pomocą formularza udostępnionego na platformie ePUAP i podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem.
 

Możliwe jest dodawanie załączników w formatach plików: DOC, ODT, RTF, PDF, XLS.


Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego dokumentu utworzonego za pomocą formularza nie może przekroczyć 3.5 Mb.

Wnioski zawierające złośliwe oprogramowanie bądź wirusy nie będą rozpatrywane.

 

PLATFORMA ePUAP