?wiadczenie us?ug dost?pu szerokopasmowego Internetu.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
29.01.2015.

Og?oszenie o przetargu pn.: ?wiadczenie us?ug dost?pu szerokopasmowego Internetu dla 30 gospodarstw domowych i 7 jednostek podleg?ych Urz?dowi Gminy w Cedrach Wielkich oraz instalacja sieci LAN w jednostkach podleg?ych Urz?dowi Gminy w Cedrach Wielkich w ramach realizacji projektu pn.: Przeciwdzia?anie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cedry Wielkie.


Zawiadomienie o uniewa?nieniu post?powania przetargowego (11.02.2015)  >> ZA??CZNIK

 

Odpowiedzi na pytania (06.02.2015)  >> ZA??CZNIK

Zmiana SIWZ (06.02.2015)  >> ZA??CZNIK

Poprawiony opis przedmiotu zamówienia (06.02.2015)  >> ZA??CZNIK

Poprawiony formularz oferty (06.02.2015)  >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zmianie og?oszenia (05.02.2015)  >> ZA??CZNIK

Zmiana SIWZ (05.02.2015)  >> ZA??CZNIK


Og?oszenie o zamówieniu  >> ZA??CZNIK

SIWZ  >> ZA??CZNIK

Protokó? odbioru  >>  ZA??CZNIK

Za??cznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia  >>  ZA??CZNIK

Za??czniki w wersji edytowalnej  >>  ZA??CZNIK

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »