Dostawa wyposa?enia TIK - Zestawy Interaktywne - LEPSZY START M?ODEGO ?U?AWIAKA!
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
16.02.2017.

Og?oszenie o przetargu pn.: Dostawa wyposa?enia TIK - Zestawy Interaktywne, wyposa?enie pracowni matematycznych, j?zykowych i przyrodniczych w ramach projektu pn. „LEPSZY START M?ODEGO ?U?AWIAKA!”

 

Og?oszenie o udzielenie zamówienia (11.04.2017) >> ZA??CZNIK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (31.03.2017) >> ZA??CZNIK

 

Informacja z otwarcia ofert (06.03.2017) >> ZA??CZNIK

O?wiadczenie o grupie kapita?owej (06.03.2017) >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zmianie og?oszenia (27.02.2017) >> ZA??CZNIK

Ujednolicona wersja SIWZ (27.02.2017) >> ZA??CZNIK

Odpowiedzi na pytania 2 (27.02.2017) >> ZA??CZNIK

Zmieniony za??cznik Nr 6 do SIWZ - szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia (27.02.2017) >> ZA??CZNIK

 

Za??cznik nr 5 do SIWZ w wersji edytowalnej  >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zmianie og?oszenia (22.02.2017) >> ZA??CZNIK

Odpowied? na pytanie + Zmiana SIWZ (22.02.2017) >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zamówieniu >> ZA??CZNIK

SIWZ >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 5 do SIWZ - formularz asortymentowo - cenowy >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 6 do SIWZ - szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia >> ZA??CZNIK

Za??czniki w wersji edytowalnej  >> ZA??CZNIK

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »