< Ochrona Środowiska < Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych
Informacje o złożonych wnioskach

                            

Drukuj Stronę 

                             Rok 2009

    Tytuł Pliki do pobrania
A.I.d 2/09

„ Przebudowa stacji pomp nr 33 Wocławy, nr 15 Cedry Wielkie, nr 36 Trutnowy”

                                    A.I.d.1/09                    

„ Odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły, Gm. Cedry Wielkie”
Rok 2008 Tytuł Pliki do pobrania
     

A.I.d 6/08

„Sieć kanalizacji sanitarnej Miłocin – Cedry Wielkie w miejscowości Miłocin, Trutnowy i Cedry Wielkie (gm. Cedry Wielkie)”


A.I.d 5/08

„Budowa ul. Pionierów Żuław w Cedrach Wielkich”

A.I.d 3/08

Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo – handlowego wraz z parkingiem na stacje demontażu w m. Koszwały gm. Cedry Wielkie nr 227/8

Rok 2007 Tytuł Pliki do pobrania

A.I.d 07/07

„Budowa instalacji gazowej zbiornikowej na gaz płynny propan – butan ze zbiornikiem podziemnym o pojemności V=2.700 l magazynującym gaz na potrzeby grzewcze budynku mieszkalnego jednorodzinnego, usytuowanego w miejscowości Koszwały na działce nr 368.”


A.I.d 06/07  „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Koszwały, gmina Cedry Wielkie.”

A.I.d 05/07

„ Budowa odcinka wodociągu PE 90 na działkach 90 i 83/10 z przyłączem PE 40 do działki nr 83/2 w miejscowości Kiezmark, gmina Cedry Wielkie.”


A.I.d 04/07

„ Odbudowa wałów cofkowych rzeki Motławy do stacji pomp nr 31 Wróblewo”


A.I.d 03/07

„Budowa odcinka wodociągu PE 90 na działkach 59/6 i 204 z przyłączami PE 40 na działkach Nr 59/7, 59/8, 59/9 w miejscowości Wocławy, gmina Cedry Wielkie”


A.I.d 02/07

Budowa odcinka wodociągu PE 110 na działce 31/8 z przyłączami na działkach nr  31/9, 31/10, 31/11, 31/12, 31/13, 31/14, 31/15, 31/16, 31/17, 31/18, 31/19, 31/20, 31/21, 31/22, 31/23, 31/24, 31/25, 31/26, 31/27 w miejscowości Wocławy, gmina Cedry Wielkie”


A.I.d 01/07

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Trutnowy oraz sieci wodociągowej łączącej wsie Trutnowy i Cedry Wielkie”

Rok 2006 Tytuł Pliki do pobrania

A.I.d 15/06

„Budowa odcinka wodociągu PE 90 z przyłączami PE 40 na działkach nr 92/1, 92/2, 92/6 i 96 w miejscowości Koszwały, gmina Cedry Wielkie.”


A.I.d 14/06

„Budowa odcinka wodociągu PE 90 do działki 49/9 wraz z przyłączami PE 40 do działek 49/5 i 49/6 w miejscowości Wocławy, gmina Cedry Wielkie.”


A.I.d 13/06

„Urządzenie punktu zbierania zużytych opon pojazdów mechanicznych tj. odpadów grupy 16.01.03. na działkach 111/1 i 111/2 w miejscowości Stanisławowo, gmina Cedry Wielkie.”


A.I.d 12/06

- „Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej : PTK CENTERTEL  - GWGD 1511/2621 WOCŁAWY na istniejącej wieży zlokalizowanej na działce nr 31/6 w  miejscowości Wocławy 81, gm. Cedry Wielkie.”


A.I.d 11/06

„Modernizacja hali warsztatowo – garażowej z częścią mieszkalną na działce nr 152,  w miejscowości Cedry Wielkie.”


A.I.d 10/06

- „Przebudowa stacji bazowej Polskiej Telefonii Komórkowej Sp. Z o.o. „CEDRY NEW” nr 9230/6477 na działce 155/8 w obrębie Cedry Wielkie”.


A.I.d 9/06

„Przebudowa stacji bazowej Polskiej Telefonii Komórkowej CENTERTEL Sp. z o.o.  „CEDRY Wielkie” nr 804/2634 na działce 149 w obrębie Kiezmark”.


A.I.d 8/06

„Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej BT 4 4802 CEDRY, zlokalizowanej na działce nr 155/8 Cedry Wielkie, polegającej na rekonfiguracji systemów antenowych”.


A.I.d 7/06 „Rzeka Wisła – odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego na odcinku Giemlice Kiezmark w km 14+300 – 21+500”.

A.I.d 6/06

„Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 20/2, 26, 163, 236, 244/3 w Wocławach gm. Cedry Wielkie.”


A.I.d 5/06

„Utworzenie kompostowni produkującej nawozy naturalne z odpadów biodegradowalnych na działce 248/9 w miejscowości Długie Pole gm. Cedry Wielkie.”


A.I.d 4/06

Utworzenie kompostowni produkującej nawozy naturalne z odpadów biodegradowalnych na działce 248/9 w miejscowości Długie Pole gm. Cedry Wielkie.”


A.I.d 2/06

„Przebudowa stacji bazowej Polskiej Telefonii Komórkowej  CENTERTEL Sp. z o.o. „Cedry Wielkie” nr 804/2634, zlokalizowanej na działce nr 149 w miejscowości Kiezmark gm. Cedry Wielkie”.


A.I.d 1/06

„Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 315/1 i 321 w Cedrach Wielkich.”


Rok 2005 Tytuł Pliki do pobrania

A.I.d 2/05 Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 332/18, 332/19, 332/21 oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 332/21, 332/20 w miejscowości Koszwały gm. Cedry Wielkie.”

A.I.d 1/05

Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 274/4, 274/5, 274/3 w miejscowości Kiezmark gm. Cedry Wielkie”.


Copyright © 2003 - 2006 Arkadiusz Krawczyk e-mail: admin@cedry-wielkie.pl