< Ochrona Środowiska < Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych
Wykaz odstąpień od raportu

                            

Drukuj Stronę 

Rok 2007 Tytuł Pliki do pobrania

B.I.dr 9/07

Odstąpienie od obowiązku sporządzenia raportu dla planowanej inwestycji polegającej na: „Odbudowie wałów cofkowych rzeki Motławy do stacji pomp nr 31 Wróblewo”


B.I.dr 8/07

Odstąpienie od obowiązku sporządzenia raportu dla planowanej inwestycji polegającej na: „Budowie odcinka wodociągu PE 90 na działkach 90 i 83/10 z przyłączem PE 40 do działki nr 83/2 w miejscowości Kiezmark, gmina Cedry Wielkie”


B.I.dr 7/07

Odstąpienie od obowiązku sporządzenia raportu dla planowanej inwestycji polegającej na: „Budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Koszwały, gmina Cedry Wielkie”


B.I.dr 6/07

Odstąpienie od obowiązku sporządzenia raportu dla planowanej inwestycji polegającej na: „Budowie instalacji gazowej zbiornikowej na gaz płynny propan – butan ze zbiornikiem podziemnym o pojemności V-2.700 l magazynującym gaz na potrzeby grzewcze budynku mieszkalnego jednorodzinnego usytuowanego w miejscowości Koszwały na działce Nr 368”


B.I.dr 5/07

„Odstąpienie od obowiązku sporządzenia raportu dla planowanej inwestycji polegającej na: „Budowie odcinka wodociągu PE 90 na działkach 59/6 i 204 z przyłączami PE 40 na działkach nr 59/7, 59/8, 59/9 w miejscowości Wocławy, gmina Cedry Wielkie.”


B.I.dr 4/07

„Odstąpienie od obowiązku sporządzenia raportu dla planowanej inwestycji polegającej na: Budowie odcinka wodociagu PE 110 na działce 31/8 z przyłączami PE 40 na działkach nr 31/9, 31/10, 31/11, 31/12, 31/13, 31/14, 31/15, 31/16, 31/17, 31/18, 31/19, 31/20, 31/21, 31/22, 31/23, 31/24, 31/25, 31/26, 31/27 w miejscowości Wocławy, gmina Cedry Wielkie.”


B.I.dr 3/07

Odstąpienie od obowiązku sporządzenia raportu dla planowanej inwestycji polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Trutnowy oraz sieci wodociągowej łączącej wsie Trutnowy i Cedry Wielkie.”


B.I.dr 2/07

Odstąpienie od obowiązku sporządzenia raportu dla planowanej inwestycji polegającego na: „ Budowie odcinka wodociągu PE 90 z przyłączami PE 40 na działkach nr 92/1, 92/2 , 92/6 i 96 w miejscowości Koszwały, gmina Cedry Wielkie.”


B.I.dr 1/07

Odstąpienie od obowiązku sporządzenia raportu dla planowanej inwestycji polegającego na: „ Budowie odcinka wodociągu PE 90 z przyłączami PE 40 na działkach nr 49/5, 49/6 i 49/9 w miejscowości Wocławy, gmina Cedry Wielkie.”

Rok 2006 Tytuł Pliki do pobrania

B.I.dr 7/06

Nałożenie obowiązku sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Utworzeniu kompostowni produkującej nawozy naturalne z odpadów biodegradowalnych na działce nr 248/9 w miejscowości Długie Pole, gmina Cedry Wielkie.”


B.I.dr 6/06

Odstąpienie od obowiązku sporządzenia raportu dla planowanej inwestycji polegającego na: „ Urządzeniu punktu zbierania zużytych opon pojazdów mechanicznych tj. odpadów grupy 16.01.03 na działkach Nr 111/1 i 111/2 w miejscowości Stanisławowo, gmina Cedry Wielkie”


B.I.dr 5/06

Nałożenie obowiązku sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Modernizacji hali warsztatowo – garażowej z częścią mieszkalną na działce nr 152 w miejscowości Cedry Wielkie”


B.I.dr 4/06

Odstąpienie od obowiązku sporządzenia raportu dla planowanej inwestycji polegającego na: „Rzeka Wisła – odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego na odcinku Giemlice – Kiezmark w km 14+300 – 21+500.”


B.I.dr 3/06

Odstąpienie od obowiązku sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa odcinka sieci wodociągowej  na działkach nr 20/2, 26, 163, 236, 244/3 w Wocławach, gmina Cedry Wielkie.”


B.I.dr 2/06

Odstąpienie od obowiązku sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie odcinka sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 315/1 i 321 w Cedrach Wielkich.”


B.I. dr 1/06

Odstąpienie od obowiązku sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 332/18, 332/19, 332/21 oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 332/21, 332/20 w miejscowości Koszwały gm. Cedry Wielkie.”


Rok 2005 Tytuł Pliki do pobrania

 

B.I. dr. 1/05 

Odstąpienie od obowiązku sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 274/4, 274/5, 274/3 w Kiezmarku.”


Copyright © 2003 - 2006 Arkadiusz Krawczyk e-mail: admin@cedry-wielkie.pl