< Ochrona Środowiska < Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych
Wykaz złożonych raportów

                            

Drukuj Stronę 

Rok 2006 Tytuł Pliki do pobrania

E.I.7/06

„Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej : PTK CENTERTEL  - GWGD 1511/2621 WOCŁAWY na istniejącej wieży zlokalizowanej na działce nr 31/6 w miejscowości Wocławy 81, gm. Cedry Wielkie.”


E.I. 6/06

„Modernizacja hali warsztatowo – garażowej z częścią mieszkalną na działce nr 152, w miejscowości Cedry Wielkie.”


E.I. 5/06 

„Przebudowa stacji bazowej Polskiej telefonii Komórkowej CENTERTEL Sp. z o.o. „CEDRY NEW” nr 9230/6477 na działce 155/8 w obrębie Cedry Wielkie.”


E.I. 4/06

„Przebudowa stacji bazowej Polskiej Telefonii Komórkowej CENTERTEL Sp. z o.o. „CEDRY WIELKIE” nr 804/2634 na działce 149 w obrębie Kiezmark.”


 E.I. 3/06

„Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej BT 4 4802 CEDRY, zlokalizowanej na działce nr 155/8 Cedry Wielkie, polegającej na rekonfiguracji systemów antenowych”


E.I. 2/06

„Rzeka Wisła – odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego na odcinku Giemlice – Kiezmark w km 14+300 – 21+500.”


E.I. 1/06

„Przebudowa stacji bazowej Polskiej Telefonii Komórkowej CENTERTEL Sp. z o.o.  „Cedry Wielkie” nr 804/2634, zlokalizowanej na działce nr 149 w miejscowości Kiezmark gm. Cedry Wielkie.”


Copyright © 2003 - 2006 Arkadiusz Krawczyk e-mail: admin@cedry-wielkie.pl