< Ochrona Środowiska < Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych
Wykaz wydanych decyzji

                            

Drukuj Stronę 

Rok 2007 Tytuł Pliki do pobrania

B.I.d 8/07

“Budowa odcinka wodociągu PE 90 na działkach 90 i 83/10 z przyłączem PE 40 do          działki nr 83/2 w miejscowości Kiezmark, gmina Cedry Wielkie”


B.I.d 7/07

„Odbudowa wałów cofkowych rzeki Motławy do stacji pomp nr 31 Wróblewo”


B.I.d 6/07

„Budowa instalacji gazowej zbiornikowej na gaz płynny propan-butan ze zbiornikiem podziemnym o pojemności V=2.700 l magazynującym gaz na potrzeby grzewcze budynku mieszkalnego jednorodzinnego usytuowanego w miejscowości Koszwały na działce Nr 368”


B.I.d 5/07

„Budowa odcinka wodociągu PE 90 na działkach 59/6 I 204 z przyłączami PE 40 na działkach nr 59/7, 59/8, 59/9 w miejscowości Wocławy, gmina Cedry Wielkie”


B.I.d 4/07

„Budowa odcinka wodociągu PE 110 na działce 31/8 z przyłaczami PE 40 na działkach nr 31/9, 31/10, 31/11, 31/12, 31/13, 31/14, 31/15, 31/16, 31/17, 31/18, 31/19, 31/20,31/21, 31/22, 31/23, 31/24, 31/25, 31/26, 31/27”


B.I.d 3/07

„Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Trutnowy oraz sieci wodociągowej łączącej wsie Trutnowy i Cedry Wielkie”


B.I.d 2/07

„Budowa odcinka wodociągu PE 90 z przyłączami PE 40 na działkach nr 92/1, 92/2, 92/6 i 96 w miejscowości Koszwały, gmina Cedry Wielkie”


B.I.d 1/07

„Budowa odcinka wodociągu PE 90 z przyłączami PE 40 na działkach nr 49/5, 49/6 i 49/9 w miejscowości Wocławy, gmina Cedry Wielkie”


Rok 2006 Tytuł Pliki do pobrania

B.I.d 11/06

„Urządzenie punktu zbierania zużytych opon pojazdów mechanicznych tj. Odpadów grupy 16.01.03 na działkach Nr 111/1 i 111/2 w miejscowości Stanisławowo, gmina Cedry Wielkie”


B.I.d 10/06

„Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL – GWGD 1511/2621 WOCŁAWY na istniejącej wieży zlokalizowanej na działce nr 31/6 w miejscowości Wocławy 81, gmina Cedry Wielkie”


B.I.d 9/06

„Modernizacja hali warsztatowo-garażowej z częścią mieszkalną na działce nr 152, w miejscowości Cedry Wielkie.”


B.I.d 8/06

Przebudowa stacji bazowej Polskiej Telefonii Komórkowej CENTERTEL Sp. z o.o. „CEDRY NEW” nr 9230/6477, zlokalizowanej na działce nr 155/8 w miejscowości Cedry Wielkie, gm. Cedry Wielkie.”


B.I.d 7/06

„Przebudowa stacji bazowej Polskiej Telefonii Komórkowej CENTERTEL Sp. Z o.o  „Cedry Wielkie” nr 804/2634, zlokalizowanej na działce nr 149 w miejscowości Kiezmark gm. Cedry Wielkie.”


B.I.d 6/06

„Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej BT 4 4802 CEDRY, zlokalizowanej na działce nr 155/8 Cedry Wielkie, polegającej na rekonfiguracji systemów antenowych.”


B.I.d 5/06

 „Utworzenie kompostowni produkującej nawozy naturalne z odpadów biodegradowalnych na działce 248/9 w miejscowości Długie Pole, gmina Cedry Wielkie.”


B.I.d 4/06

„Rzeka Wisła – odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego na odcinku Giemlice –Kiezmark w km 14+300 – 21+500.”


B.I.d 3/06

„Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach 20/2, 26, 163, 236, 244/3 w Wocławach, gm. Cedry Wielkie.”


B.I.d 2A/06

„Przebudowa stacji bazowej Polskiej Telefonii Komórkowej CENTERTEL Sp. z o.o. „Cedry Wielkie” nr 804/2634, zlokalizowanej na działce nr 149 w miejscowości Kiezmark gm. Cedry Wielkie.”


B.I.d 2/06

„Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach                       nr 315/1 i 321 w Cedrach Wielkich.”


B.I.d 1/06

„Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 332/18, 332/19, 332/21 oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 332/21, 332/20 w miejscowości Koszwały gm. Cedry Wielkie.”


Rok 2005 Tytuł Pliki do pobrania
B.I.d 1/05

„Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 274/4, 274/5, 274/3, w miejscowości Kiezmark gm. Cedry Wielkie.”


Copyright © 2003 - 2006 Arkadiusz Krawczyk e-mail: admin@cedry-wielkie.pl