Gminny Plan Ochrony Środowiska.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
16.03.2009.

 

 Wybrana grafika

Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy Cedry Wielkie na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011.

 

Raport o stanie środowiska     >>   

Program ochrony środowiska   >> 

Plan gospodarki odpadami        >> 

Analiza oddziaływania na środowisko  >> 

 

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Cedry Wielkie na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2012-2016  >> 

 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cedry Wielkie na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016  >>