Strategia Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
12.09.2016.

Uchwała Nr XIV/113/2016 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030.

Treść uchwały  >>  Załącznik

Strategia na lata 2016-2030  >>  Załącznik

 
Strategia Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2008-2015.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
23.10.2013.

Uchwała nr XIII/114/08 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2008-2015.

Treść uchwały  >>  Załącznik

Strategia na lata 2008-2015  >>  Załącznik