Program "RODZINA 500+"
Informacja dla osób otrzymujących świadczenie "Rodzina 500 plus".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
27.07.2016.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim informuje, iż w przypadku otrzymywania świadczenia w ramach programu "Rodzina 500 plus", wprowadzonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016r., poz. 195) na rachunek bankowy zajęty przez organ egzekucyjny Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie tut. organ egzekucyjny, który podejmie odpowiednie czynności mające na celu zapewnienie prawidłowej realizacji zastosowanego środka egzekucyjnego, tj. z zapewnieniem zastosowania art. 10 par. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 599), zgodnie z którym przedmiotowe świadczenie nie podlega egzekucji.

W przypadku pytań w powyższym zakresie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami 58 7737115 i 58 7737116 lub mailowy: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 
Rodzina 500 plus - wnioski do 1 lipca z wyrównaniem.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
24.06.2016.

Jeśli złożymy poprawnie wypełniony wniosek o „rodzina 500 plus” do 1 lipca włącznie to otrzymamy pieniądze z wyrównaniem od kwietnia. Po tym czasie świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym złożymy wniosek. Jeśli złożymy wniosek o świadczenie wychowawcze w ciągu trzech miesięcy od startu programu "rodzina 500 plus" (od 1 kwietnia do 1 lipca 2016), gmina ma do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego. Oczywiście rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia może nastąpić wcześniej. W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 obowiązuje zasada, że w przypadku kompletnego wniosku złożonego do 10. dnia miesiąca włącznie, wydanie decyzji i wypłata świadczenia za ten miesiąc nastąpi do końca tego miesiąca. Wniosek złożony po 10. dniu danego miesiąca oznacza, że gminny organ wyda decyzję i wypłaci świadczenie najpóźniej do ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc w którym wniosek został złożony. Do tej pory wnioski złożyło już prawie 2,5 mln osób. Uprawnionych jest 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze dziecko, czyli najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia.

 
Dni i godziny obsługi Programu "Rodzina 500+"
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
04.05.2016.

Wójt Gminy Cedry Wielkie informuje, iż od dnia 1 maja 2016 r. wnioski Programu „Rodzina 500+” będą wydawane i przyjmowane w godzinach:

  • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.15
  • środa: 7.30-16.30

Wnioski przyjmowane będą w lokalu nr 1 w budynku Urzędu Gminy (parter).

Wszelkich informacji nt. realizacji Programu „Rodzina 500+” udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, pod nr tel.:    58/683-61-19 lub 58  683-66-01.

 
"Rodzina 500 plus" - wnioski oraz oświadczenia.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
29.03.2016.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

>>

Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

>>

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

>>

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

>>
 
 
 
Program "Rodzina 500 plus".
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
17.03.2016.

Od 1 kwietnia 2016 r. wdrożony zostanie program „Rodzina 500 plus”. Rodzice niezależnie od dochodu będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać od 1 kwietnia 2016 roku: w urzędach gmin, poprzez Pocztę Polską i przez Internet. W województwie pomorskim pieniądze trafią do rodziców 245 tysięcy dzieci. Elektroniczny wniosek również będzie można złożyć za pomocą portali: empatia.mrpips.gov.pl , www.zus.pl i bankowością elektroniczną.