Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
29.02.2016.

Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cedry Wielkie terenów obejmujących działki: nr 56 i nr 109/1 w obrębie geodezyjnym Błotnik, nr 141 w obrębie geodezyjnym Kiezmark oraz nr 235 w obrębie geodezyjnym Leszkowy.

  • Uchwała Nr XII/98/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cedry Wielkie terenów obejmujących działki: nr 56 i nr 109/1 w obrębie geodezyjnym Błotnik, nr 141  w obrębie geodezyjnym Kiezmark oraz nr 235 w obrębie geodezyjnym Leszkowy >> Załącznik
  • Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/98/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 9 grudnia 2015 r >> Załącznik
  • Załącznik graficzny 1A >> Załącznik
  • Załącznik graficzny 1B >> Załącznik
  • Załącznik graficzny 1C >> Załącznik

 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CEDRY WIELKIE

Uchwała Nr XIV/117/12 z dnia 15.02.2012 r.  >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik do części tekstowej studium (zestawienie zabytków)  >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik Nr 2 do Uchwały  >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik graficzny 1A  >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik graficzny 1B  >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik graficzny 1C  >> ZAŁĄCZNIK

 

Prognoza oddziaływania na środowisko  >> ZAŁĄCZNIK

Prognoza (rysunek)  >> ZAŁĄCZNIK