Przetargi
Organizacja wyjazdów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
27.06.2017.

Ogłoszenie o przetargu pn.: Organizacja wyjazdów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Cedry Wielkie, w ramach projektu pn. „LEPSZY START MŁODEGO ŻUŁAWIAKA!”.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (04.07.2017 r.) >> ZAŁĄCZNIK

Odpowiedzi na pytania + Zmiana SIWZ (4.07.2017 r.) >> ZAŁĄCZNIK

Odpowiedzi na pytania (30.06.2017 r.) >> ZAŁĄCZNIK

 

Ogłoszenie o zamówieniu >> ZAŁĄCZNIK

SIWZ >> ZAŁĄCZNIK

Załączniki w wersji edytowalnej >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 4 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy >> ZAŁĄCZNIK

 
Wykonanie prac adaptacyjnych i remontowych pomieszczeń szkół w Wocławach i Giemlicach.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
31.05.2017.

Ogłoszenie o przetargu pn.: Wykonanie prac adaptacyjnych i remontowych pomieszczeń szkół: Szkoły Podstawowej w Wocławach i Szkoły Podstawowej w Giemlicach, w ramach projektu pod nazwą „Lepszy Start Młodego Żuławiaka!”.

 

Informacja z otwarcia ofert (21.06.2017 r.) >> ZAŁĄCZNIK

 

Ogłoszenie o zamówieniu >> ZAŁĄCZNIK

SIWZ >> ZAŁĄCZNIK

Załączniki w wersji edytowalnej >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 7a do SIWZ - wzór umowy zadanie 1 >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 7b do SIWZ - wzór umowy zadanie 2 >> ZAŁĄCZNIK

Przedmiar Giemlice >> ZAŁĄCZNIK

Przedmiar Wocławy >> ZAŁĄCZNIK

Pozwolenie na budowę Wocławy >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 9 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt Budowlano - Wykonawczy Szkoła Wocławy >> ZAŁĄCZNIK

 
Remont pokrycia dachu kościoła oraz ogrodzenia wokół terenu przy budynku kościoła w Giemlicach.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
31.05.2017.

Ogłoszenie o przetargu pn.: Remont pokrycia dachu budynku kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach oraz remont ogrodzenia wokół terenu przy budynku Kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach, w ramach projektu pn.: „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław”.

 

Ogłoszenie >> ZAŁĄCZNIK

Informacja dotycząca dokumentacji >> ZAŁĄCZNIK

Informacja na temat Zamawiającego >> ZAŁĄCZNIK

Opis przedmiotu zamówienia >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 2 do ogłoszenia - wzór umowy >> ZAŁĄCZNIK

Załączniki w wersji edytowalnej >> ZAŁĄCZNIK

Rysunek 1 - dach >> ZAŁĄCZNIK

Rysunek 2 - dach >> ZAŁĄCZNIK

Rysunek 3 - dach >> ZAŁĄCZNIK

Rysunek 4 - dach >> ZAŁĄCZNIK

Projekt budowlany - dach >> ZAŁĄCZNIK

Przedmiar - dach >> ZAŁĄCZNIK

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - dach >> ZAŁĄCZNIK

Przedmiar - ogrodzenie >> ZAŁĄCZNIK

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - ogrodzenie >> ZAŁĄCZNIK

Rysunek 1 - ogrodzenie >> ZAŁĄCZNIK

Rysunek 2 - ogrodzenie >> ZAŁĄCZNIK

Rysunek 3 - ogrodzenie >> ZAŁĄCZNIK

Rysunek 4 - ogrodzenie >> ZAŁĄCZNIK

Rysunek 5 - ogrodzenie >> ZAŁĄCZNIK

Rysunek 6 - ogrodzenie >> ZAŁĄCZNIK

Rysunek 7 - ogrodzenie >> ZAŁĄCZNIK

Projekt budowlany - ogrodzenie >> ZAŁĄCZNIK

 
I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Trzcinisku i Błotniku.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
29.05.2017.

Wójt Gminy Cedry Wielkie ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych w miejscowości Trzcinisko i Błotnik.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.06.2017 r. o godzinie 11.00, w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich, ul. M. Płażyńskiego 16.

Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej nieruchomości.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (z podaniem numeru działki na przelewie) przelewem do dnia 24.06.2017 r. na konto Urzędu Gminy Cedry Wielkie nr 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Gdański o/ Cedry Wielkie. Datą dokonania wpłaty wadium jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy.

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży działek można uzyskać w pokoju nr 16 w Urzędzie Gminy Cedry Wielkie ul. M. Płażyńskiego 16 lub telefonicznie pod nr (058) 692 20 35.

Pełna treść ogłoszenia >> ZAŁĄCZNIK

Informacja o wyniku przetargu (30.06.2017 r.) >> ZAŁĄCZNIK

 
Nadzór inwestorski - Budowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska sportowego w Wocławach.
Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie   
29.05.2017.

Ogłoszenie o przetargu pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Wocławy w Gminie Cedry Wielkie”.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (26.06.2017 r.)  >> ZAŁĄCZNIK

Informacja z otwarcia ofert (07.06.2017 r.)  >> ZAŁĄCZNIK

Oświadczenie grupa kapitałowa (07.06.2017 r.)  >> ZAŁĄCZNIK

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (31.05.2017 r.)  >> ZAŁĄCZNIK

Informacja o zamieszczeniu poprawionego wzoru umowy (31.05.2017 r.)  >> ZAŁĄCZNIK

Prawidłowy wzór umowy (31.05.2017 r.)  >> ZAŁĄCZNIK

 

Ogłoszenie o zamówieniu  >> ZAŁĄCZNIK

SIWZ >> ZAŁĄCZNIK

Załączniki w wersji edytowalnej  >> ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy >> ZAŁĄCZNIK

Dokumentacja projektowa >> ZAŁĄCZNIK

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  >> ZAŁĄCZNIK

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 329