So?tysi

So?ectwo

So?tys

Adres zamieszkania

B?otnik

Ka?mierczyk Czes?aw

B?otnik 20/1
83-020 Cedry Wielkie

tel.602-102-127

Cedry Ma?e

Gwizda?a Alicja

ul. ?u?awska 41 Cedry Ma?e
83-020 Cedry Wielkie

tel. 509-499-448

Cedry Wielkie

Zwolak Dorota

ul. Obro?ców Poczty Gd.9 Cedry Wielkie
83-020 Cedry Wielkie

tel. 663-347-016

D?ugie Pole

Dykowska Katarzyna

D?ugie Pole 120 83-020 Cedry Wielkie

tel. 509-838-026

Giemlice

W?odarczyk Barbara

Giemlice 42
83-022 Suchy D?b

tel. 666-387-258

Kiezmark

Terlane Renata

ul. Wi?lana 36 Kiezmark
83-020 Cedry Wielkie 

tel. 535-806-123

Koszwa?y

S?owi?ska Justyna

ul. Gda?ska 19 Koszwa?y
83-011Wi?linka

tel. 503-610-690

Leszkowy

Leszkowski Henryk

Leszkowy 46 83-020 Cedry Wielkie

tel. 665-263-606

Mi?ocin

Nec Grzegorz

Mi?ocin 1A
83-020 Cedry Wielkie

tel. 607-226-510

Stanis?awowo

Benedyk Alicja

Stanis?awowo 2
83-020 Cedry Wielkie

tel. 501-528-263

Trutnowy

Myszk Bo?ena

ul. Aleja Lip 40/5 Trutnowy
83-020 Cedry Wielkie

tel. 723-892-085

Trzcinisko

Cydejko Krystyna

Trzcinisko 33 Wi?linka
83-011 Wi?linka

tel. 505-346-395

Woc?awy

Lech Magdalena

Woc?awy 9 83-020 Cedry Wielkie

tel. 502-313-664

 
Rady So?eckie

SO?ECTWO

 SK?AD RADY SO?ECKIEJ

B?OTNIK

Grabarczyk Andrzej

Piotrowski Adam

Wojtak Piotr

Stange S?awomir

CEDRY MA?E

Kwiatkowski Zbigniew

Bryks Monika

Walecki Grzegorz

Walecki Stanis?aw

CEDRY WIELKIE

Ziemba Bogdan

Kozicka Barbara

Szafran Irena

Zacharczyk ?ukasz

D?UGIE POLE

Wójkowska Kamila

Gru?lewski Mateusz

Tarasiuk Katarzyna

Owca Helena

GIEMLICE

Szaniawski Jan

Chajbos Anita

Walenczikowska Anna

Gojke Adrianna

KIEZMARK

Kunkowska Anna

Bogo?ska Wanda

Rakowski Krzysztof

Sala Alicja

KOSZWA?Y

Zalas Zbigniew

Gudebska Joanna

Brzozowska Ewa

D?browska Henryka

LESZKOWY

Janus Czes?aw

Matyszczak Anna

Klimczuk Zygfryd

Jankowski Czes?aw

MI?OCIN

Gryglewicz Piotr

Nec Patrycja

Szyma?ska Joanna

Ko?odziejewska Iwona

STANIS?AWOWO

Bartoszewicz Jacek

Szczepa?ski Bogdan

Puchaczewski Marek

Szparniak Wies?aw

TRUTNOWY

Ciszewska Daria

Tymoszuk Andrzej

Weso?owska Alicja

Solarz Tomasz

TRZCINISKO

Balcerzak Dorota

Augustowska Ewelina

?ucka urszula

Anio? Janusz

WOC?AWY

Piszorska Honorata

?al Monika

Subbotko Paulina

Kie?bicka Joanna