Przetargi
Przeprowadzenie zaj?? edukacyjnych w ramach projektu pn. "LEPSZY START M?ODEGO ?U?AWIAKA !"
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
18.01.2017.

Og?oszenie o przetargu pn.: "Przeprowadzenie zaj?? edukacyjnych w ramach projektu pn. „LEPSZY START M?ODEGO ?U?AWIAKA !".

 

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia (08.03.2017) >> ZA??CZNIK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (06.02.2017) >> ZA??CZNIK

 

Informacja z otwarcia ofert (27.01.2017) >> ZA??CZNIK

O?wiadczenie o przynale?no?ci do grupy kapita?owej (27.01.2017) >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zamówieniu >> ZA??CZNIK

SIWZ >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 4 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy >> ZA??CZNIK

Za??czniki w wersji edytowalnej  >> ZA??CZNIK

 
?wiadczenie us?ugi dowozu uczni?w do plac?wek o?wiatowych na terenie Gminy Cedry Wielkie.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
01.12.2016.

Og?oszenie o przetargu pn.: "?wiadczenie us?ugi dowozu uczniów do placówek o?wiatowych na terenie Gminy Cedry Wielkie na podstawie zakupu biletów miesi?cznych w okresie trwania zaj?? dydaktyczno-wychowawczych tj. od 02.01.2017 r. do 30.06.2019 r."

 

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia (30.12.2016 r.) >> ZA??CZNIK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (23.12.2016 r.) >> ZA??CZNIK

 

Informacja z otwarcia ofert (14.12.2016 r.) >> ZA??CZNIK

Odpowiedzi na pytania (09.12.2016 r.) >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zmianie og?oszenia (08.12.2016 r.) >> ZA??CZNIK

Zmiana SIWZ (08.12.2016 r.)  >> ZA??CZNIK

Poprawna wersja za??czników nr 1,2,3,4,5,6,7 do SIWZ >> ZA??CZNIK

Aktualna wersja wzoru umowy - za??cznika nr 10 do SIWZ >> ZA??CZNIK

Og?oszenie o zmianie og?oszenia II (08.12.2016 r.)  >> ZA??CZNIK

Zmiana SIWZ II (08.12.2016 r.)  >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zamówieniu >> ZA??CZNIK

SIWZ >> ZA??CZNIK

Harmonogram - autobus nr 1 >> ZA??CZNIK

Harmonogram - autobus nr 2 >> ZA??CZNIK

Harmonogram - autobus nr 3 >> ZA??CZNIK

Za??czniki w wersji edytowalnej  >> ZA??CZNIK

 
Wykonanie rob?t uzupe?niaj?cych: Utwardzenie drogi rolniczej w miejscowo?ci Trutnowy.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
30.11.2016.

Og?oszenie o przetargu: Wykonanie robót uzupe?niaj?cych do zamówienia pn.: "Utwardzenie drogi rolniczej w miejscowo?ci Trutnowy, dzia?ki nr 201 i 203 w gminie Cedry Wielkie".

 

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia (07.12.2016)  >> ZA??CZNIK

Og?oszenie o zamiarze zawarcia umowy  >> ZA??CZNIK

 
Wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabytkowego domu podcieniowego w Mi?ocinie.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
18.11.2016.

Og?oszenie o przetargu pn.: "Wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabytkowego domu podcieniowego w Mi?ocinie wraz z dostaw? wyposa?enia".

(Za??czniki do SIWZ od numeru 10 do 20 spakowane s? archiwum samorozpakowuj?cym si? 7zip)

 

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia (03.02.2017 r.)  >> ZA??CZNIK

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (13.01.2017 r.)  >> ZA??CZNIK

Informacja z otwarcia ofert (22.12.2016 r.)  >> ZA??CZNIK

 

Odpowiedzi na pytania (16.12.2016 r.)  >> ZA??CZNIK

Dodatkowy przedmiar (16.12.2016 r.)  >> ZA??CZNIK

Wersja edytowalna dokumentacji (16.12.2016 r.)(archiwum samorozpakowuj?ce - 7zip)  >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zmianie og?oszenia (13.12.2016 r.)  >> ZA??CZNIK

Zmiana SIWZ (13.12.2016 r.)  >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zmianie og?oszenia (02.12.2016 r.)  >> ZA??CZNIK

Zmiana SIWZ (02.12.2016 r.)  >> ZA??CZNIK

 

Zmiana SIWZ (24.11.2016 r.)  >> ZA??CZNIK

Poprawione za??czniki w wersji edytowalnej (24.11.2016 r.)  >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zamówieniu  >> ZA??CZNIK

SIWZ  >> ZA??CZNIK

 

Za??czniki w wersji edytowalnej  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 8b do SIWZ - umowa dostawy >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 9 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 10 do SIWZ  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 11 do SIWZ  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 12 do SIWZ  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 13 do SIWZ  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 14 do SIWZ  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 15 do SIWZ  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 16 do SIWZ  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 17 do SIWZ  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 18 do SIWZ  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 19 do SIWZ  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 20 do SIWZ  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 21 do SIWZ  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 22 do SIWZ  >> ZA??CZNIK

 
?wiadczenie us?ugi eksploatacji i konserwacji zbiorowych urz?dze? wodoci?gowych i kanalizacyjnych.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
09.11.2016.

Og?oszenie o przetargu pn.: "?wiadczenie us?ugi eksploatacji i konserwacji zbiorowych urz?dze? wodoci?gowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Cedry Wielkie".

 

Og?oszenie o sprostowaniu opublikowane (13.01.2017) >> ZA??CZNIK

Odpowied? na pytanie (13.01.2017) >> ZA??CZNIK

 

Opublikowane og?oszenie o udzieleniu zamówienia (03.01.2017) >> ZA??CZNIK

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia wys?ane do publikacji (30.12.2016) >> ZA??CZNIK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (29.12.2016) >> ZA??CZNIK

Informacja z otwarcia ofert (16.12.2016) >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o sprostowaniu opublikowane (13.12.2016) >> ZA??CZNIK

Odpowied? na pytanie (13.12.2016) >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o sprostowaniu (09.12.2016) >> ZA??CZNIK

Zmiana SIWZ (09.12.2016) >> ZA??CZNIK

Odpowiedzi na pytania (09.12.2016) >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 1 do Odpowiedzi (09.12.2016) >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 2 do Odpowiedzi  (09.12.2016) >> ZA??CZNIK

Poprawiony formularz oferty (09.12.2016) >> ZA??CZNIK

Poprawiony wzór umowy (09.12.2016) >> ZA??CZNIK

 

Odpowiedzi na pytania (21.11.2016) >> ZA??CZNIK

Zmiana SIWZ (10.11.2016) >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zamówieniu >> ZA??CZNIK

SIWZ  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 2 do SIWZ - JEDZ w wersji edytowalnej  >> ZA??CZNIK

Za??czniki nr 1,3,5,6 do SIWZ w wersji edytowalnej  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia  >> ZA??CZNIK

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 19 - 27 z 329