Przetargi
?wiadczenie us?ug dost?pu szerokopasmowego Internetu.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
14.01.2015.

Og?oszenie o przetargu pn.: ?wiadczenie us?ug dost?pu szerokopasmowego Internetu dla 30 gospodarstw domowych i 7 jednostek podleg?ych Urz?dowi Gminy w Cedrach Wielkich oraz instalacja sieci LAN w jednostkach podleg?ych Urz?dowi Gminy w Cedrach Wielkich w ramach realizacji projektu pn.: Przeciwdzia?anie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cedry Wielkie.


Zawiadomienie o uniewa?nieniu post?powania przetargowego (28.01.2015)  >> ZA??CZNIK

Zmiana SIWZ 2 (22.01.2015)  >> ZA??CZNIK

Poprawiony formularz oferty (22.01.2015)  >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zmianie og?oszenia (21.01.2015)  >> ZA??CZNIK

Zmiana SIWZ (21.01.2015)  >> ZA??CZNIK

Odpowiedzi na pytania (21.01.2015)  >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zamówieniu  >> ZA??CZNIK

SIWZ  >> ZA??CZNIK

Protokó? odbioru  >>  ZA??CZNIK

Za??cznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia  >>  ZA??CZNIK

Za??czniki w wersji edytowalnej  >>  ZA??CZNIK

 

 
Wyposa?enie przystani ?eglarskiej w B?otniku w zaplecze dla szk??ki ?eglarskiej.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
15.12.2014.

Og?oszenie o przetargu pn.: "Wyposa?enie przystani ?eglarskiej w B?otniku w zaplecze dla szkó?ki ?eglarskiej".


Og?oszenie o udzieleniu zamówienia (15.01.2015)  >> ZA??CZNIK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (09.01.2015)  >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zamówieniu  >> ZA??CZNIK

SIWZ  >> ZA??CZNIK

 

Przedmiar  >>  ZA??CZNIK

Projekt (plik archiwum samorozpakowuj?ce)  >>  ZA??CZNIK

Za??cznik nr 4 do SIWZ (Logo Gminy Cedry Wielkie)  >>  ZA??CZNIK

Specyfikacja techniczna  >>  ZA??CZNIK

Za??cznik w wersji edytowalnej  >>  ZA??CZNIK

 

 
Us?uga uzupe?niaj?ca: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno?ci Gminy Cedry Wielkie.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
12.12.2014.

Og?oszenie o przetargu pn.: "Wykonanie us?ugi uzupe?niaj?cej do zamówienia pn.: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno?ci Gminy Cedry Wielkie" .


Og?oszenie o udzieleniu zamówienia (17.12.2014)  >> ZA??CZNIK

Og?oszenie o zamiarze zawarcia umowy  >> ZA??CZNIK

 
?wiadczenie us?ug dost?pu szerokopasmowego Internetu.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
04.12.2014.

Og?oszenie o przetargu pn.: ?wiadczenie us?ug dost?pu szerokopasmowego Internetu dla 30 gospodarstw domowych i 7 jednostek podleg?ych Urz?dowi Gminy w Cedrach Wielkich oraz instalacja sieci LAN w jednostkach podleg?ych Urz?dowi Gminy w Cedrach Wielkich w ramach realizacji projektu pn.: Przeciwdzia?anie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cedry Wielkie.


Zawiadomienie o uniewa?nieniu post?powania przetargowego (12.01.2015)  >> ZA??CZNIK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (17.12.2014)  >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zamówieniu  >> ZA??CZNIK

SIWZ  >> ZA??CZNIK

 

Protokó? odbioru  >>  ZA??CZNIK

Za??cznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia  >>  ZA??CZNIK

Za??czniki w wersji edytowalnej  >>  ZA??CZNIK

 
Przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem na 3 lata lokalu u?ytkowego.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
25.11.2014.

WÓJT GMINY CEDRY WIELKIE OG?ASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W NAJEM NA 3 LATA NAST?PUJ?CEGO LOKALU U?YTKOWEGO W CEDRACH WIELKICH.

Pe?na tre?? og?oszenia  >>
 

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 82 - 90 z 329