Przetargi
?wiadczenie us?ugi transportu uczestnik?w zaj?? edukacyjnych - LEPSZY START M?ODEGO ?U?AWIAKA!
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
20.04.2017.

Og?oszenie o przetargu pn.: ?wiadczenie us?ugi transportu uczestników zaj?? edukacyjnych w ramach projektu pod nazw? „LEPSZY START M?ODEGO ?U?AWIAKA!”


Og?oszenie o udzieleniu zamówienia (25.05.2017 r.) >> ZA??CZNIK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (18.05.2017 r.) >> ZA??CZNIK

Informacja z otwarcia ofert (28.04.2017 r.) >> ZA??CZNIK

O?wiadczenie grupa kapita?owa - wzór (28.04.2017 r.) >> ZA??CZNIK

 

Odpowied? na pytanie (25.04.2017 r.) >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zamówieniu >> ZA??CZNIK

SIWZ >> ZA??CZNIK

Za??czniki w wersji edytowalnej  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 2 do SIWZ - harmonogram dowozów i odwozów  >> ZA??CZNIK

Za??czniki nr 9 do SIWZ - wzór umowy  >> ZA??CZNIK

 
Dostawa wyposa?enia 4 szk?? w nowoczesne pomoce dydaktyczne - LEPSZY START M?ODEGO ?U?AWIAKA!
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
13.04.2017.

Og?oszenie o przetargu pn.: Dostawa wyposa?enia 4 szkó? w nowoczesne pomoce dydaktyczne w ramach projektu pod nazw? „LEPSZY START M?ODEGO ?U?AWIAKA!”

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (21.06.2017 r.) >> ZA??CZNIK

Informacja z otwarcia ofert (21.04.2017 r.) >> ZA??CZNIK

O?wiadczenie grupa kapita?owa (21.04.2017 r.) >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zamówieniu >> ZA??CZNIK

SIWZ >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 5 do SIWZ Formularz asortymentowo - cenowy  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 6 do SIWZ Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 8 do SIWZ - wzór protoko?u odbioru  >> ZA??CZNIK

Za??czniki w wersji edytowalnej  >> ZA??CZNIK

 
?wiadczenie us?ugi transportu uczestnik?w zaj?? edukacyjnych - LEPSZY START M?ODEGO ?U?AWIAKA!
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
07.04.2017.

Og?oszenie o przetargu pn.: ?wiadczenie us?ugi transportu uczestników zaj?? edukacyjnych w ramach projektu pod nazw? „LEPSZY START M?ODEGO ?U?AWIAKA!”

 

Zawiadomienie o uniewa?nieniu post?powania (20.04.2017 r.) >> ZA??CZNIK

Informacja z otwarcia ofert (20.04.2017 r.) >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zmianie og?oszenia (13.04.2017 r.) >> ZA??CZNIK

Zmiana SIWZ (13.04.2017 r.)  >> ZA??CZNIK

Zmienione za??czniki nr 5 i nr 6 do SIWZ w wersji edytowalnej (13.04.2017 r.)  >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zamówieniu >> ZA??CZNIK

SIWZ >> ZA??CZNIK

Za??czniki w wersji edytowalnej  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 2 do SIWZ - harmonogram dowozów i odwozów  >> ZA??CZNIK

Za??czniki nr 9 do SIWZ - wzór umowy  >> ZA??CZNIK

 
Budowa hali sportowej w miejscowo?ci Cedry Wielkie.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
29.03.2017.

Og?oszenie o przetargu pn.: Budowa hali sportowej w miejscowo?ci Cedry Wielkie".

 

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia (23.06.2017 r.) >>  ZA??CZNIK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (30.05.2017 r.) >>  ZA??CZNIK

Informacja z otwarcia ofert (28.04.2017 r.) >>  ZA??CZNIK

Grupa kapita?owa - wzór o?wiadczenia (28.04.2017 r.) >>  ZA??CZNIK

 

Informacja dotycz?ca zamieszczenia poprawionego formularza oferty (27.04.2017 r.) >>  ZA??CZNIK

Prawid?owy formularz oferty (27.04.2017 r.) >>  ZA??CZNIK

 

Informacja o udost?pnieniu SIWZ (26.04.2017 r.) >>  ZA??CZNIK

SIWZ w wersji edytowalnej (26.04.2017 r.) >>  ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zmianie og?oszenia (21.04.2017 r.) >>  ZA??CZNIK

Zmiana SIWZ (21.04.2017 r.) >>  ZA??CZNIK

 

Informacja o terminie sk?adania ofert (20.04.2017 r.) >>  ZA??CZNIK

Odpowiedzi na pytania (20.04.2017 r.) >>  ZA??CZNIK

Zmiana SIWZ (20.04.2017 r.) >>  ZA??CZNIK

2z >>  ZA??CZNIK

3z >>  ZA??CZNIK

6z >>  ZA??CZNIK

7z >>  ZA??CZNIK

Podci?gi ?elbetowe >>  ZA??CZNIK

Podci?g P30 - nadci?g >>  ZA??CZNIK

Zest stali - rys 6z >>  ZA??CZNIK

Zest stali - rys 7z >>  ZA??CZNIK

Poprawiony za??cznik nr 17 do SIWZ - przedmiar robót >>  ZA??CZNIK

Poprawiony za??cznik nr 17 do SIWZ - przedmiar robót wersja edytowalna >>  ZA??CZNIK

Poprawiony za??cznik nr 20 do SIWZ >>  ZA??CZNIK

Poprawiony za??cznik nr 22 do SIWZ >>  ZA??CZNIK

Poprawiony formularz oferty >>  ZA??CZNIK

Ujednolicona SIWZ >>  ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zmianie og?oszenia (18.04.2017 r.) >>  ZA??CZNIK

Zmiana SIWZ (18.04.2017 r.) >>  ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zmianie og?oszenia (12.04.2017 r.) >>  ZA??CZNIK

Zmiana SIWZ (12.04.2017 r.) >>  ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zamówieniu >>  ZA??CZNIK

SIWZ >>  ZA??CZNIK

Za??czniki w wersji edytowalnej >>  ZA??CZNIK

Projekt umowy - (Za??cznik nr 7 do SIWZ) >>  ZA??CZNIK

Projekt budowlano - wykonawczy bran?a architektoniczna - (Za??cznik nr 8 do SIWZ) >>  ZA??CZNIK

Projekt budowlano - wykonawczy bran?a architektoniczna, wyposa?enie - (Za??cznik nr 9 do SIWZ) >> ZA??CZNIK

Projekt budowlano - wykonawczy bran?a architektoniczna, aran?acja wn?trz - (Za??cznik nr 10 do SIWZ) >> ZA??CZNIK

Projekt budowlano - wykonawczy bran?a konstrukcyjna - (Za??cznik nr 11 do SIWZ) >>  ZA??CZNIK

Projekt budowlano - wykonawczy bran?a elektryczna - (Za??cznik nr 12 do SIWZ) >> ZA??CZNIK

Projekt budowlano - wykonawczy bran?a sanitarna - (Za??cznik nr 13 do SIWZ) >> ZA??CZNIK

Zestawienie wyposa?enia - (Za??cznik nr 14 do SIWZ) >> ZA??CZNIK

Projekt prac geologicznych - (Za??cznik nr 15 do SIWZ) >> ZA??CZNIK

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - (Za??cznik nr 16 do SIWZ) >> ZA??CZNIK

Przedmiar (Za??cznik nr 17 do SIWZ) >> ZA??CZNIK

Zamówienie uzupe?niaj?ce bran?a elektryczna i teletechniczna - instalacje wew., modu?y solarne (Za??cznik nr 18 do SIWZ) >> ZA??CZNIK

Zamówienie uzupe?niaj?ce bran?a elektryczna i teletechniczna - inst. Wew., o?wietlenie, monitoring, sie? strukturalna (Za??cznik nr 19 do SIWZ) >> ZA??CZNIK

Zamówienie uzupe?niaj?ce bran?a sanitarna (Za??cznik nr 20 do SIWZ) >> ZA??CZNIK

Zamówienie uzupe?niaj?ce stan wyko?czeniowy (Za??cznik nr 21 do SIWZ) >> ZA??CZNIK

Zamówienie uzupe?niaj?ce roboty budowlane (Za??cznik nr 22 do SIWZ) >> ZA??CZNIK

Zamówienie uzupe?niaj?ce wyposa?enie (Za??cznik nr 23 do SIWZ) >> ZA??CZNIK

 
Przebudowa oraz zmiana sposobu u?ytkowania budynku szko?y podstawowej w Trutnowach na przedszkole.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
24.03.2017.

Og?oszenie o przetargu pn.: „Przebudowa oraz zmiana sposobu u?ytkowania budynku szko?y podstawowej w Trutnowach na przedszkole” w ramach projektu pn. „Upowszechnianie i podnoszenie jako?ci edukacji przedszkolnej w gminie Cedry Wielkie”.

 

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia (24.05.2017 r.)  >> ZA??CZNIK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (27.04.2017 r.)  >> ZA??CZNIK

Informacja z otwarcia ofert (12.04.2017 r.)  >> ZA??CZNIK

Wzór o?wiadczenia - grupa kapita?owa (12.04.2017 r.)  >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zamówieniu  >> ZA??CZNIK

SIWZ >> ZA??CZNIK

Za??czniki w wersji edytowalnej  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy >> ZA??CZNIK

Projekt przebudowy oraz zmiany sposobu u?ytkowania budynku szko?y podstawowej na przedszkole - Za??cznik nr 8 do SIWZ;  >> ZA??CZNIK

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej - Za??cznik nr 9 do SIWZ; >> ZA??CZNIK

Projekt budowlany instalacje - Za??cznik nr 10 do SIWZ;  >> ZA??CZNIK

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót: przebudowa oraz zmiana sposobu u?ytkowania budynku szko?y podstawowej na przedszkole - za??cznik nr 11 do SIWZ;>> ZA??CZNIK

Szczegó?owa Specyfikacja Techniczna - instalacji sanitarnych - Za??cznik nr 12 do SIWZ;  >> ZA??CZNIK

Szczegó?owa Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – roboty elektryczne, teletechniczne - Za??cznik nr 13 do SIWZ  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 14 do SIWZ - przedmiar  >> ZA??CZNIK

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 10 - 18 z 329