Przetargi
Kolejny przetarg na oddanie w dzier?aw? na 25 lat nieruchomo?ci w Cedrach Wielkich.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
31.10.2014.

WÓJT GMINY CEDRY WIELKIE OG?ASZA KOLEJNY PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W DZIER?AW? NA 25 LAT NAST?PUJ?CEJ NIERUCHOMO?CI PO?O?ONEJ W MIEJSCOWO?CI CEDRY WIELKIE, Z PRZEZNACZENIEM POD BUDOW? OBIEKTU HANDLOWO-US?UGOWEGO.

 

Informacja o wyniku przetargu (09.12.2014)  >> ZA??CZNIK   
Pe?na tre?? og?oszenia  >> ZA??CZNIK   

 

 
Przeprowadzenie kursu podstawowej obs?ugi komputera i Internetu dla 30 Beneficjent
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
15.10.2014.

Og?oszenie o przetargu pn.: Przeprowadzenie kursu podstawowej obs?ugi komputera i Internetu dla 30 Beneficjentów Ostatecznych Projektu pn.: „Przeciwdzia?anie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cedry Wielkie”.


Og?oszenie o udzieleniu zamówienia (18.11.2014)  >> ZA??CZNIK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (10.11.2014)  >> ZA??CZNIK

Odpowiedzi na pytania (21.10.2014)  >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zamówieniu  >> ZA??CZNIK

SIWZ  >> ZA??CZNIK

Za??czniki w wersji edytowalnej  >>  ZA??CZNIK

 
Pe?nienie nadzoru inwestorskiego: Budowa kanalizacji sanitarnej - Woc?awy i Stanis?awowo.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
09.10.2014.

Og?oszenie o przetargu pn.: ”Pe?nienie nadzoru inwestorskiego nad realizacj? zadania pn. Uporz?dkowanie gospodarki ?ciekowej poprzez budow? kanalizacji sanitarnej w miejscowo?ci Woc?awy i Stanis?awowo w Gminie Cedry Wielkie.


Og?oszenie o udzieleniu zamówienia (04.11.2014)  >> ZA??CZNIK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (27.10.2014)  >> ZA??CZNIK

 

Zmiana SIWZ (14.10.2014)  >> ZA??CZNIK

Za??czniki w wersji edytowalnej  >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zamówieniu  >> ZA??CZNIK

SIWZ  >> ZA??CZNIK

 

Za??cznik nr 4 do SIWZ (wytyczne wykonania szafy sterowniczej)  >>  ZA??CZNIK

Za??cznik nr 5 do SIWZ (integracja systemu monitoringu)  >>  ZA??CZNIK

 

Przedmiar  >>  ZA??CZNIK

Specyfikacja techniczna  >>  ZA??CZNIK

Projekt z profilami  >>  ZA??CZNIK

Karty pomp  >>  ZA??CZNIK

 
Wykonanie remontu pi?ciu lokali mieszkalnych w gminie Cedry Wielkie.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
06.10.2014.

Og?oszenie o przetargu pn.: ”Wykonanie remontu pi?ciu lokali mieszkalnych w gminie Cedry Wielkie.

 

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia (06.11.2014)  >> ZA??CZNIK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (31.10.2014)  >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zamówieniu  >> ZA??CZNIK

SIWZ  >> ZA??CZNIK

Za??czniki w wersji edytowalnej  >> ZA??CZNIK

 

MIESZKANIE KOSZWA?Y ul. Spacerowa 5/1

Przedmiar  >>  ZA??CZNIK

Opis (projekt remontu)  >>  ZA??CZNIK

Lokalizacja  >>  ZA??CZNIK

Rzut mieszkania  >>  PARTER / PI?TRO

Inwentaryzacja (plik DWG)  >>  ZA??CZNIK

 

MIESZKANIE MI?OCIN 2/2

Przedmiar  >>  ZA??CZNIK

Opis (projekt remontu)  >>  ZA??CZNIK

Lokalizacja  >>  ZA??CZNIK

Rzut mieszkania  >>  ZA??CZNIK

 

MIESZKANIE MI?OCIN 2/3

Przedmiar  >>  ZA??CZNIK

Opis (projekt remontu)  >>  ZA??CZNIK

Lokalizacja  >>  ZA??CZNIK

Rzut mieszkania  >>  ZA??CZNIK

 

MIESZKANIE MI?OCIN 2/4

Przedmiar  >>  ZA??CZNIK

Opis (projekt remontu)  >>  ZA??CZNIK

Lokalizacja  >>  ZA??CZNIK

Rzut mieszkania  >>  ZA??CZNIK

 

MIESZKANIE MI?OCIN 45/4

Przedmiar  >>  ZA??CZNIK

Opis (projekt remontu)  >>  ZA??CZNIK

Lokalizacja  >>  ZA??CZNIK

Rzut mieszkania  >>  ZA??CZNIK

 

 
Wykonanie remontu pi?ciu budynk?w mieszkalnych w gminie Cedry Wielkie.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
18.09.2014.

Og?oszenie o przetargu pn.: ”Wykonanie remontu pi?ciu budynków mieszkalnych w gminie Cedry Wielkie.

Zawiadomienie o uniewa?nieniu post?powania przetargowego (06.10.2014)  >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zmianie og?oszenia (26.09.2014)  >> ZA??CZNIK

Zmiana SIWZ (26.09.2014)  >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zamówieniu  >> ZA??CZNIK

SIWZ  >> ZA??CZNIK

 

MIESZKANIE KOSZWA?Y ul. Spacerowa 5/1

Przedmiar  >>  ZA??CZNIK

Opis (projekt remontu)  >>  ZA??CZNIK

Lokalizacja  >>  ZA??CZNIK

Rzut mieszkania  >>  PARTER / PI?TRO

Inwentaryzacja (plik DWG)  >>  ZA??CZNIK

 

MIESZKANIE MI?OCIN 2/2

Przedmiar  >>  ZA??CZNIK

Opis (projekt remontu)  >>  ZA??CZNIK

Lokalizacja  >>  ZA??CZNIK

Rzut mieszkania  >>  ZA??CZNIK

 

MIESZKANIE MI?OCIN 2/3

Przedmiar  >>  ZA??CZNIK

Opis (projekt remontu)  >>  ZA??CZNIK

Lokalizacja  >>  ZA??CZNIK

Rzut mieszkania  >>  ZA??CZNIK

 

MIESZKANIE MI?OCIN 2/4

Przedmiar  >>  ZA??CZNIK

Opis (projekt remontu)  >>  ZA??CZNIK

Lokalizacja  >>  ZA??CZNIK

Rzut mieszkania  >>  ZA??CZNIK

 

MIESZKANIE MI?OCIN 45/4

Przedmiar  >>  ZA??CZNIK

Opis (projekt remontu)  >>  ZA??CZNIK

Lokalizacja  >>  ZA??CZNIK

Rzut mieszkania  >>  ZA??CZNIK

 

 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 91 - 99 z 329