Gminny Plan Ochrony ?rodowiska.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
16.03.2009.

 

 Wybrana grafika

Program ochrony ?rodowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy Cedry Wielkie na lata 2004-2007 z uwzgl?dnieniem perspektywy na lata 2008-2011.

 

Raport o stanie ?rodowiska     >>   

Program ochrony ?rodowiska   >> 

Plan gospodarki odpadami        >> 

Analiza oddzia?ywania na ?rodowisko  >> 

 

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Cedry Wielkie na lata 2009-2012 z perspektyw? na lata 2012-2016  >> 

 

Program Ochrony ?rodowiska dla Gminy Cedry Wielkie na lata 2009-2012 z perspektyw? na lata 2013-2016  >>