Rekonstrukcja Folwarku ?u?awskiego w Mi?ocinie.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
13.03.2009.

 

Wybrana grafika

 

Koncepcja Funkcjonalno Przestrzenna Rekonstrukcji Folwarku ?u?awskiego w Mi?ocinie  >> 

Wizualizacje folwarku    >>  LINK

Widok na parter i pi?tro >> LINK

Propozycja usytuowania rekonstruowanych obiektów  >> LINK