Strategia Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
12.09.2016.

Uchwa?a Nr XIV/113/2016 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie: przyj?cia Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030.

Tre?? uchwa?y  >>  Za??cznik

Strategia na lata 2016-2030  >>  Za??cznik

 
Strategia Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2008-2015.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
23.10.2013.

Uchwa?a nr XIII/114/08 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2008-2015.

Tre?? uchwa?y  >>  Za??cznik

Strategia na lata 2008-2015  >>  Za??cznik