Zmiana Studium Uwarunkowa? i Kierunk?w Zagospodarowania Przestrzennego.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
29.02.2016.

Zmiana Studium Uwarunkowa? i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cedry Wielkie terenów obejmuj?cych dzia?ki: nr 56 i nr 109/1 w obr?bie geodezyjnym B?otnik, nr 141 w obr?bie geodezyjnym Kiezmark oraz nr 235 w obr?bie geodezyjnym Leszkowy.

  • Uchwa?a Nr XII/98/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Studium Uwarunkowa? i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cedry Wielkie terenów obejmuj?cych dzia?ki: nr 56 i nr 109/1 w obr?bie geodezyjnym B?otnik, nr 141  w obr?bie geodezyjnym Kiezmark oraz nr 235 w obr?bie geodezyjnym Leszkowy >> Za??cznik
  • Za??cznik nr 1 do Uchwa?y Nr XII/98/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 9 grudnia 2015 r >> Za??cznik
  • Za??cznik graficzny 1A >> Za??cznik
  • Za??cznik graficzny 1B >> Za??cznik
  • Za??cznik graficzny 1C >> Za??cznik

 

STUDIUM UWARUNKOWA? I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CEDRY WIELKIE

Uchwa?a Nr XIV/117/12 z dnia 15.02.2012 r.  >> ZA??CZNIK

Za??cznik do cz??ci tekstowej studium (zestawienie zabytków)  >> ZA??CZNIK

Za??cznik Nr 2 do Uchwa?y  >> ZA??CZNIK

Za??cznik graficzny 1A  >> ZA??CZNIK

Za??cznik graficzny 1B  >> ZA??CZNIK

Za??cznik graficzny 1C  >> ZA??CZNIK

 

Prognoza oddzia?ywania na ?rodowisko  >> ZA??CZNIK

Prognoza (rysunek)  >> ZA??CZNIK