?wiadczenie us?ug dost?pu szerokopasmowego Internetu.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
16.02.2015.

Og?oszenie o przetargu pn.: ?wiadczenie us?ug dost?pu szerokopasmowego Internetu dla 30 gospodarstw domowych i 7 jednostek podleg?ych Urz?dowi Gminy w Cedrach Wielkich oraz instalacja sieci LAN w jednostkach podleg?ych Urz?dowi Gminy w Cedrach Wielkich w ramach realizacji projektu pn.: Przeciwdzia?anie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cedry Wielkie.


Og?oszenie o udzieleniu zamówienia (16.03.2015)  >> ZA??CZNIK

 

Zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty  >> ZA??CZNIK

Og?oszenie o zamówieniu  >> ZA??CZNIK

SIWZ  >> ZA??CZNIK

Wzór protoko?u odbioru  >>  ZA??CZNIK

Za??cznik Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia  >>  ZA??CZNIK

Za??czniki w wersji edytowalnej  >>  ZA??CZNIK

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »