Budowa, przebudowa i remont oczyszczalni ?ciek?w w miejscowo?ci Cedry Wielkie.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
02.06.2015.

Og?oszenie o przetargu pn.: "Budowa, przebudowa i remont oczyszczalni ?cieków w miejscowo?ci Cedry Wielkie" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowo?ciach B?otnik i Cedry Ma?e, Koszwa?y i Woc?awy oraz budowa, przebudowa i remont oczyszczalni ?cieków w miejscowo?ci Cedry Wielkie w Gminie Cedry Wielkie".

 

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia (07.07.2015)  >> ZA??CZNIK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (01.07.2015)  >> ZA??CZNIK

Zawiadomienie o uniewa?nieniu czynno?ci wyboru najkorzystniejszej oferty (29.06.2015)  >> ZA??CZNIK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (25.06.2015)  >> ZA??CZNIK

 

Odpowiedzi na pytania (12.06.2015)  >> ZA??CZNIK

Pozwolenie na budow?  >> ZA??CZNIK

Pozwolenie wodnoprawne - Za??cznik nr 15 do SIWZ  >> ZA??CZNIK

Przedmiary w wersji edytowalnej: (budynki, elektryka, technologia, zagospodarowanie terenu, komora beztlenowa, komory osadu czynnego, osadnik wtórny) - plik archiwum samorozpakowuj?ce si? 7zip  >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zamówieniu  >> ZA??CZNIK

SIWZ  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 13 – do SIWZ – Specyfikacja techniczna Spektofotometru  >> ZA??CZNIK

Za??czniki w wersji edytowalnej  >> ZA??CZNIK

 

Projekt budowlany (plik archiwum samorozpakowuj?ce si? 7zip)  >> ZA??CZNIK

Przedmiar robót (plik archiwum samorozpakowuj?ce si? 7zip)  >> ZA??CZNIK

STWiOR (plik archiwum samorozpakowuj?ce si? 7zip)  >> ZA??CZNIK

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »