Odbudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowo?ci Cedry Ma?e, ul. Wi?lana 7.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
09.07.2015.

Og?oszenie o przetargu pn.: "Odbudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowo?ci Cedry Ma?e, ul. Wi?lana 7".

 

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia (10.08.2015)  >> ZA??CZNIK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (04.08.2015)  >> ZA??CZNIK

Odpowiedzi na pytania (20.07.2015)  >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zamówieniu  >> ZA??CZNIK

SIWZ  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  >>  ZA??CZNIK

Za??cznik nr 2 do SIWZ - przedmiar robót   >>  ZA??CZNIK

Za??czniki w wersji edytowalnej  >>  ZA??CZNIK

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »