Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej wraz z obiektem mostowym.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
17.03.2016.

Og?oszenie o przetargu pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej wraz z obiektem mostowym nad Kana?em ?ledziowym na terenie Gminy Cedry Wielkie w ramach przedsi?wzi?cia Pomorskie Trasy Rowerowe o Znaczeniu Mi?dzynarodowym R-10 i Wi?lana Trasa Rowerowa R-9 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020".

(Za??czniki do SIWZ od numeru 3 do 8 spakowane s? archiwum samorozpakowuj?cym si? 7zip)

 

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia (25.05.2016)  >> ZA??CZNIK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (12.05.2016)  >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zamówieniu  >> ZA??CZNIK

SIWZ  >> ZA??CZNIK

 

Za??cznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 2 do SIWZ - Wst?pna koncepcja przebiegu trasy rowerowej >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 3 do SIWZ - Koncepcja zagospodarowania miejsc postojowych >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie miejsc postojowych >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 5 do SIWZ - Analiza formalno - prawna i koncepcja architektoniczna miejsc postojowych >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 6 do SIWZ - Koncepcja oznakowania tras rowerowych >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 7 do SIWZ - Katalog rozwi?za? modu?owej infrastruktury turystyczne rowerowych szlaków turystycznych >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 8 do SIWZ - Rekomendacje zastosowania technologii budowy drogi rowerowej na wa?ach przeciwpowodziowych Wis?y wraz z kosztorysem >> ZA??CZNIK

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »