Pe?nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego - dom podcieniowy Mi?ocin.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
08.02.2017.

Og?oszenie o przetargu pn.: Pe?nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazw? „Wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabytkowego domu podcieniowego w Mi?ocinie”.

 

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia (16.03.2017) >> ZA??CZNIK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (08.03.2017) >> ZA??CZNIK

Informacja z otwarcia ofert (22.02.2017) >> ZA??CZNIK

O?wiadczenie o grupie kapita?owej (22.02.2017) >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zamówieniu >> ZA??CZNIK

SIWZ >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy >> ZA??CZNIK

Za??czniki w wersji edytowalnej  >> ZA??CZNIK

 

Dodatkowy przedmiar  >> ZA??CZNIK

Wersja edytowalna dokumentacji (archiwum samorozpakowuj?ce - 7zip)  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 10 do SIWZ  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 11 do SIWZ  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 12 do SIWZ  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 13 do SIWZ  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 14 do SIWZ  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 15 do SIWZ  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 16 do SIWZ  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 17 do SIWZ  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 18 do SIWZ  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 19 do SIWZ  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 20 do SIWZ  >> ZA??CZNIK

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »