Dostawa wyposa?enia 6 szk?? w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narz?dzia technologii informacyjnych.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
09.02.2017.

Og?oszenie o przetargu pn.: Dostawa wyposa?enia 6 szkó? w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narz?dzia technologii informacyjnych i komunikacyjnych w ramach projektu pn. „LEPSZY START M?ODEGO ?U?AWIAKA !”

 

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia (24.04.2017 r.) >> ZA??CZNIK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (03.04.2017 r.) >> ZA??CZNIK

 

Informacja z otwarcia ofert (20.02.2017 r.) >> ZA??CZNIK

O?wiadczenie grupa kapita?owa (20.02.2017 r.) >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zamówieniu >> ZA??CZNIK

SIWZ >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 5 do SIWZ - formularz asortymentowo - cenowy >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 6 do SIWZ - szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia >> ZA??CZNIK

Za??czniki w wersji edytowalnej  >> ZA??CZNIK

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »