Zaprojektowanie i wykonanie prac remontowo - konserwatorskich w obiektach sakralnych.
Źródło: Urz?d Gminy Cedry Wielkie   
17.03.2017.

Og?oszenie o przetargu pn.: Zaprojektowanie i wykonanie prac remontowo - konserwatorskich w obiektach sakralnych, po?o?onych na terenie gminy Cedry Wielkie, w ramach projektu pn.: „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa ?u?aw poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach po?o?onych na terenach obj?tych ochron? konserwatorsk? w gminach ?u?awskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promuj?cej to?samo?? ?u?aw".

 

Og?oszenie o udzieleniu zamówie? (09.06.2017 r.)  >> ZA??CZNIK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (30.05.2017 r.)  >> ZA??CZNIK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (28.04.2017 r.)  >> ZA??CZNIK

Informacja z otwarcia ofert (07.04.2017 r.)  >> ZA??CZNIK

 

Og?oszenie o zmianie og?oszenia (03.04.2017 r.)  >> ZA??CZNIK

Odpowiedzi na pytania (03.04.2017 r.)  >> ZA??CZNIK

Poprawione kryteria oceny i sposobu przyznawania punktacji (03.04.2017 r.)  >> ZA??CZNIK

 

Uszczegó?owione og?oszenie (30.03.2017 r.)  >> ZA??CZNIK

Dodatkowa informacja w sprawie dokumentacji (30.03.2017 r.)  >> ZA??CZNIK

Dokumentacja Ko?ció? Cedry Wielkie  >> ZA??CZNIK

Dokumentacja Ko?ció? Kiezmark  >> ZA??CZNIK

Dokumentacja Ko?ció? Trutnowy  >> ZA??CZNIK


Og?oszenie o zamówieniu  >> ZA??CZNIK

Za??czniki w wersji edytowalnej (nr za??czników: 1a, 1b, 1c, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c, 9) >> ZA??CZNIK

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji  >> ZA??CZNIK

Informacja dotycz?ca Zamawiaj?cego >> ZA??CZNIK

Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 5 do og?oszenia - wzór umowy  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 2 do og?oszenia - Program Funkcjonalno U?ytkowy Ko?ció? Cedry Wielkie >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 3 do og?oszenia - Program Funkcjonalno U?ytkowy Ko?ció? Kiezmark  >> ZA??CZNIK

Za??cznik nr 4 do og?oszenia - Program Funkcjonalno U?ytkowy Ko?ció? Trutnowy  >> ZA??CZNIK

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »